EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0006

Rådets direktiv 85/6/EEG av den 19 december 1984 om en tredje ändring av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel

OJ L 2, 3.1.1985, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 155 - 155
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 155 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 014 P. 147 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 014 P. 147 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1985; tyst upphävande genom 386L0102

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/6/oj

31985L0006

Rådets direktiv 85/6/EEG av den 19 december 1984 om en tredje ändring av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 03/01/1985 s. 0021 - 0021
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0147
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0155
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0147
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0155


RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1984 om en tredje ändring av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (85/6/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Artikel 3.1 i direktiv 74/329/EEG(1), senast ändrat genom direktiv 80/597/EEG(2), innehåller föreskrifter om att medlemsstaterna får tillåta att de ämnen som räknas upp i direktivets bilaga 2 används fram till den 31 december 1984.

Kommissionen har lagt fram ett förslag som syftar till att ändra detta direktiv.

Det har under tiden visat sig nödvändigt att som ett provisorium utsträcka den ovan nämnda möjligheten.

Denna åtgärd leder inte till några ändringar i någon stats lagar eller andra författningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 i direktiv 74/329/EEG skall "31 december 1984" ersättas med "30 september 1985".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1984.

På rådets vägnar

P. O'TOOLE

Ordförande

(1) EGT nr L 189, 12.7.1974, s. 1.

(2) EGT nr L 155, 23.6.1980, s. 23.

Top