EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R2840

Rådets förordning (EEG) nr 2840/72 av den 19 december 1972 om ingåendet av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och antagandet av bestämmelser för genomförandet av detta och om ingåendet av ett tilläggsavtal om giltigheten för Liechtenstein av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972

OJ L 300, 31.12.1972, p. 188–188 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 190 - 190
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 190 - 190
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 190
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 190 - 285
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 190 - 285
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 40 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 40 - 40
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2840/oj

31972R2840

Rådets förordning (EEG) nr 2840/72 av den 19 december 1972 om ingåendet av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och antagandet av bestämmelser för genomförandet av detta och om ingåendet av ett tilläggsavtal om giltigheten för Liechtenstein av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 31/12/1972 s. 0188 - 0188
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 1 s. 0040
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(31.12)L300 s. 0190
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 1 s. 0040
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(31.12)L300 s. 0190
"Grekisk specialutgåva
" Område 11 Volym 3 s. 0190
Spansk specialutgåva: Område 11 Volym 2 s. 0190
Portugisisk specialutgåva: Område 11 Volym 2 s. 0190


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2840/72 av den 19 december 1972 om ingåendet av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och antagandet av bestämmelser för genomförandet av detta och om ingåendet av ett tilläggsavtal om giltigheten för Liechtenstein av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz, undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972, bör slutföras och de deklarationer, som bifogats slutdokumentet, bör också fastställas tillsammans med tilläggsavtalet om detta avtals giltighet för Liechtenstein, likaså undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972.

Eftersom avtalet förutsätter en gemensam kommitté bör gemenskapens företrädare i denna kommitté utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz, bilagorna och protokollen till denna och de deklarationer som fogats till slutdokumentet är härigenom slutförda, tillsammans med tilläggsavtalet om giltigheten för Liechtenstein av det ovannämnda avtalet, antagna och bekräftade på gemenskapens vägnar.

Texterna till avtalet och slutdokumentet bifogas denna förordning.

Artikel 2

Enligt artikel 36 i avtalet och artikel 3 i tilläggsavtalet skall ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd lämna underrättelse om att de förfaranden som är nödvändiga för att avtalet skall träda i kraft har slutförts på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Inom den gemensamma kommittén enligt artikel 29 i avtalet skall gemenskapen företrädas av kommissionen med hjälp av företrädare för medlemsstaterna.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 20 december 1972.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

Top