EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Rådets direktiv 72/194/EEG av den 18 maj 1972 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktivet av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i den staten

OJ L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 456 - 456
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 474 - 474
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 218 - 218
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; upphävd genom 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194

Rådets direktiv 72/194/EEG av den 18 maj 1972 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktivet av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i den staten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 26/05/1972 s. 0032 - 0032
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0174
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0456
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0174
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0474
"Grekisk specialutgåva
" Område 05 Volym 1 s. 0218
Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0006
Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0006


RÅDETS DIREKTIV av den 18 maj 1972 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktivet av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i den staten (72/194/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49 och 56.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv av den 25 februari 1964(1) samordnade särskilda åtgärder som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa för utländska medborgares rörlighet och bosättning, och kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70(2) av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i staten fastställde villkoren för utövandet av denna rätt.

Direktivet av den 25 februari 1964 bör fortsätta att gälla för personer som den förordningen omfattar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa skall tillämpas på medborgare i medlemsstaterna och deras familjemedlemmar som i enlighet med förordning (EEG) nr 1251/70 begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 1972.

På rådets vägnar

M. MART

Ordförande

(1) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64.

(2) EGT nr L 142, 30.6.1970, s. 24.

Top