EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994A0103(01)-20180823

Consolidated text: Décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse (94/1/CECA, CE)

01994A0103(01) — SV — 23.08.2018 — 015.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1993

relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse

(94/1/CECA, CE)

(EGT L 001 3.1.1994, s. 3)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

DECISION OF THE COUNCIL AND THE COMMISSION of 13 December 1993 (*)

  L 1

572

3.1.1994

►M2

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 2/1994 av den 8 februari 1994

  L 85

64

30.3.1994

►M3

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 3/94 av den 8 februari 1994

  L 85

65

30.3.1994

 M4

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 4 /94 den 8 februari 1994

  L 85

66

30.3.1994

 M5

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 5/94 av den 8 februari 1994

  L 85

71

30.3.1994

 M6

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 6/94 of 8 March 1994 (*)

  L 95

22

14.4.1994

►M7

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 7/94 of 21 March 1994 (*)

  L 160

1

28.6.1994

►M8

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 8/94 of 7 June 1994 (*)

  L 198

142

30.7.1994

►M9

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 10/94 of 12 August 1994 (*)

  L 253

32

29.9.1994

►M10

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 11/94 of 12 August 1994 (*)

  L 253

34

29.9.1994

 M11

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 1/95 av den 27 januari 1995

  L 47

19

2.3.1995

►M12

EES-RÅDETS BESLUT Nr 1/95 av den 10 mars 1995

  L 86

58

20.4.1995

►M13

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 35/95 av den 19 maj 1995

  L 205

39

31.8.1995

►M14

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 36/95 av den 19 maj 1995

  L 205

45

31.8.1995

 M15

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 4/96 av den 29 februari 1996

  L 102

45

25.4.1996

 M16

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 45/96 av den 19 juli 1996

  L 291

38

14.11.1996

►M17

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 54/96 av den 4 oktober 1996

  L 21

9

23.1.1997

 M18

BESLUT AV GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN nr 71/96 av den 22 november 1996

  L 21

12

23.1.1997

►M19

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 56/96 av den 28 oktober 1996

  L 58

50

27.2.1997

►M20

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 70/96 av den 29 november 1996 om ändring av protokoll 31 (Samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna) till EES-avtalet

  L 71

43

13.3.1997

►M21

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 84/96 av den 20 december 1996 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

  L 71

44

13.3.1997

►M22

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 55/96 av den 28 oktober 1996

  L 85

64

27.3.1997

►M23

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 83/96 av den 13 december 1996

  L 145

52

5.6.1997

 M24

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 13/97 av den 14 mars 1997

  L 182

44

10.7.1997

 M25

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 39/97 av den 10 juli 1997

  L 290

24

23.10.1997

 M26

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 40/97 av den 27 juni 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

  L 290

26

23.10.1997

 M27

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 41/97 av den 10 juli 1997

  L 290

27

23.10.1997

 M28

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 42/97 av den 10 juli 1997

  L 290

28

23.10.1997

 M29

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 43/97 av den 10 juli 1997

  L 290

29

23.10.1997

 M30

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 44/97 av den 10 juli 1997

  L 290

30

23.10.1997

 M31

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 45/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

  L 290

31

23.10.1997

 M32

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 46/97 av den 11 juli 1997

  L 290

32

23.10.1997

►M33

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 37/97 av den 27 juni 1997

  L 160

38

4.6.1998

►M34

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 38/97 av den 27 juni 1997

  L 160

39

4.6.1998

 M35

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 73/97 av den 4 oktober 1997

  L 193

39

9.7.1998

►M36

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 86/97 av den 31 oktober 1997

  L 193

40

9.7.1998

►M37

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 98/97 av den 12 december 1997

  L 193

55

9.7.1998

 M38

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 99/97 av den 9 december 1997

  L 193

59

9.7.1998

 M39

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 102/97 av den 15 december 1997

  L 193

62

9.7.1998

 M40

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 13/98 av den 6 mars 1998

  L 272

18

8.10.1998

►M41

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 18/98 av den 6 mars 1998

  L 272

31

8.10.1998

►M42

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 54/98 av den 3 juni 1998

  L 30

57

4.2.1999

►M43

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 77/98 av den 31 juli 1998

  L 172

56

8.7.1999

 M44

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 78/98 av den 17 juli 1998

  L 172

57

8.7.1999

 M45

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 79/98 av den 17 juli 1998

  L 172

58

8.7.1999

 M46

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 80/98 av den 31 juli 1998

  L 172

59

8.7.1999

 M47

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 81/98 av den 31 juli 1998

  L 172

60

8.7.1999

 M48

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 99/98 av den 25 september 1998

  L 189

73

22.7.1999

 M49

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 114/98 av den 27 november 1998

  L 277

51

28.10.1999

 M50

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 35/2000 av den 31 mars 2000

  L 141

62

15.6.2000

►M51

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 36/2000 av den 31 mars 2000

  L 141

64

15.6.2000

 M52

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 37/2000 av den 31 mars 2000

  L 141

65

15.6.2000

►M53

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 38/2000 av den 31 mars 2000

  L 141

66

15.6.2000

►M54

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 39/2000 av den 11 april 2000

  L 141

67

15.6.2000

►M55

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 40/2000 av den 11 april 2000

  L 141

68

15.6.2000

►M56

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 22/1999 av den 26 februari 1999

  L 148

47

22.6.2000

►M57

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 23/1999 av den 26 februari 1999

  L 148

48

22.6.2000

►M58

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 24/1999 av den 26 februari 1999

  L 148

49

22.6.2000

 M59

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 25/1999 av den 26 februari 1999

  L 148

51

22.6.2000

 M60

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 26/1999 av den 26 februari 1999

  L 148

53

22.6.2000

►M61

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 27/1999 av den 26 februari 1999

  L 148

54

22.6.2000

 M62

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 44/2000 av den 19 maj 2000

  L 174

55

13.7.2000

►M63

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 46/2000 av den 19 maj 2000

  L 174

57

13.7.2000

►M64

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 46/2000 av den 19 maj 2000

  L 174

58

13.7.2000

►M65

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 47/2000 av den 22 maj 2000

  L 174

59

13.7.2000

 M66

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 64/2000 av den 28 juni 2000

  L 237

83

21.9.2000

►M67

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 70/2000 av den 2 augusti 2000

  L 250

53

5.10.2000

 M68

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 38/1999 av den 30 mars 1999

  L 266

27

19.10.2000

 M69

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 45/1999 av den 26 mars 1999

  L 266

53

19.10.2000

►M70

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 60/1999 av den 30 april 1999

  L 284

38

9.11.2000

►M71

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 69/1999 av den 2 juni 1999

  L 284

55

9.11.2000

►M72

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 70/1999 av den 2 juni 1999

  L 284

57

9.11.2000

►M73

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 71/1999 av den 2 juni 1999

  L 284

59

9.11.2000

►M74

GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT nr 72/1999 av den 15 juni 1999

  L 284

61

9.11.2000

 M75

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 73/1999 av den 28 maj 1999

  L 284

63

9.11.2000

►M76

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 74/1999 av den 28 maj 1999

  L 284

65

9.11.2000

 M77

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 82/1999 av den 25 juni 1999

  L 296

39

23.11.2000

►M78

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 83/1999 av den 25 juni 1999

  L 296

41

23.11.2000

►M79

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 89/1999 av den 25 juni 1999

  L 296

51

23.11.2000

►M80

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 90/1999 av den 25 juni 1999

  L 296

53

23.11.2000

►M81

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 99/1999 av den 30 juli 1999

  L 296

78

23.11.2000

►M82

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 100/1999 av den 30 juli 1999

  L 296

79

23.11.2000

►M83

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 82/2000 av den 2 oktober 2000

  L 315

26

14.12.2000

 M84

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 83/2000 av den 2 oktober 2000

  L 315

28

14.12.2000

►M85

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 84/2000 av den 2 oktober 2000

  L 315

30

14.12.2000

 M86

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 85/2000 av den 2 oktober 2000

  L 315

32

14.12.2000

►M87

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 99/2000 av den 27 oktober 2000

  L 7

29

11.1.2001

►M88

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 100/2000 av den 10 november 2000

  L 7

32

11.1.2001

►M89

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 101/2000 av den 10 november 2000

  L 7

36

11.1.2001

►M90

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 102/2000 av den 10 november 2000

  L 7

38

11.1.2001

►M91

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 112/2000 av den 15 december 2000

  L 52

37

22.2.2001

 M92

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 114/2000 av den 22 december 2000

  L 52

40

22.2.2001

►M93

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 172/1999 av den 26 november 1999

  L 61

31

1.3.2001

►M94

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 173/1999 av den 26 november 1999

  L 61

33

1.3.2001

 M95

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 174/1999 av den 26 november 1999

  L 61

35

1.3.2001

 M96

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 187/1999 av den 17 december 1999

  L 74

18

15.3.2001

 M97

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 188/1999 av den 17 december 1999

  L 74

20

15.3.2001

►M98

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 192/1999 av den 17 december 1999

  L 74

32

15.3.2001

►M99

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 17/2000 av den 28 januari 2000

  L 103

34

12.4.2001

►M100

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 24/2000 av den 25 februari 2000

  L 103

51

12.4.2001

►M101

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 58/2001 av den 18 maj 2001

  L 165

64

21.6.2001

►M102

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 59/2001 av den 18 maj 2001

  L 165

65

21.6.2001

►M103

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 87/2001 av den 19 juni 2001

  L 238

41

6.9.2001

►M104

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 88/2001 av den 19 juni 2001

  L 238

43

6.9.2001

 M105

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 98/2001 av den 13 juli 2001

  L 251

25

20.9.2001

►M106

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 99/2001 av den 13 juli 2001

  L 251

26

20.9.2001

 M107

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 100/2001 av den 13 juli 2001

  L 251

27

20.9.2001

►M108

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 140/2001 av den 23 november 2001

  L 22

34

24.1.2002

►M109

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 164/2001 av den 11 december 2001

  L 65

46

7.3.2002

►M110

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 165/2001 av den 11 december 2001

  L 65

48

7.3.2002

►M111

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 46/2002 av den 19 april 2002

  L 154

34

13.6.2002

►M112

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 66/2002 av den 31 maj 2002

  L 238

38

5.9.2002

 M113

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 67/2002 av den 31 maj 2002

  L 238

40

5.9.2002

►M114

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 94/2002 av den 25 juni 2002

  L 266

71

3.10.2002

►M115

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 111/2002 av den 12 juli 2002

  L 298

37

31.10.2002

►M116

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 135/2002 av den 27 september 2002

  L 336

36

12.12.2002

►M117

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 140/2002 av den 8 november 2002

  L 19

5

23.1.2003

►M118

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 154/2002 av den 8 november 2002

  L 19

52

23.1.2003

►M119

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 18/2003 av den 31 januari 2003

  L 94

78

10.4.2003

►M120

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 19/2003 av den 31 januari 2003

  L 94

80

10.4.2003

►M121

PROTOKOLL om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Tjeckien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

  L 107

17

30.4.2003

►M122

PROTOKOLL om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Tjeckien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

  L 107

40

30.4.2003

►M123

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 32/2003 av den 14 mars 2003

  L 137

32

5.6.2003

 M124

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 38/2003 av den 14 mars 2003

  L 137

46

5.6.2003

►M125

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 64/2003 av den 16 maj 2003

  L 193

54

31.7.2003

►M126

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 85/2003 av den 20 juni 2003

  L 257

42

9.10.2003

►M127

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 86/2003 av den 20 juni 2003

  L 257

44

9.10.2003

►M128

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 96/2003 av den 11 juli 2003

  L 272

34

23.10.2003

 M129

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 163/2003 av den 7 november 2003

  L 41

64

12.2.2004

►M130

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 164/2003 av den 7 november 2003

  L 41

67

12.2.2004

►M131

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 165/2003 av den 7 november 2003

  L 41

69

12.2.2004

►M132

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 181/2003 av den 5 december 2003

  L 88

63

25.3.2004

►M133

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 9/2004 av den 6 februari 2004

  L 116

56

22.4.2004

 M134

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 10/2004 av den 6 februari 2004

  L 116

58

22.4.2004

►M135

AVTAL genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och provisorisk tillämpning av fyra därtill hörande avtal

  L 130

11

29.4.2004

►M136

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 78/2004 av den 8 juni 2004

  L 219

13

19.6.2004

►M137

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 79/2004 av den 8 juni 2004

  L 219

24

19.6.2004

►M138

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 58/2004 av den 23 april 2004

  L 277

29

26.8.2004

 M139

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 65/2004 av den 26 april 2004

  L 277

182

26.8.2004

►M140

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 66/2004 av den 26 april 2004

  L 277

183

26.8.2004

►M141

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 67/2004 av den 26 april 2004

  L 277

185

26.8.2004

►M142

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 138/2004 av den 29 oktober 2004

  L 342

30

18.11.2004

►M143

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 87/2004 av den 8 juni 2004

  L 349

48

25.11.2004

 M144

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 88/2004 av den 8 juni 2004

  L 349

49

25.11.2004

►M145

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 89/2004 av den 8 juni 2004

  L 349

51

25.11.2004

►M146

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 90/2004 av den 8 juni 2004

  L 349

52

25.11.2004

►M147

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 115/2004 av den 6 augusti 2004

  L 64

1

10.3.2005

►M148

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 116/2004 av den 6 augusti 2004

  L 64

3

10.3.2005

►M149

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 117/2004 av den 6 augusti 2004

  L 64

5

10.3.2005

►M150

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BELSUT nr 130/2004 av den 24 september 2004

  L 64

57

10.3.2005

►M151

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 137/2004 av den 24 september 2004

  L 64

80

10.3.2005

►M152

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 160/2004 av den 29 oktober 2004

  L 102

45

21.4.2005

►M153

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 177/2004 av den 3 december 2004

  L 133

33

26.5.2005

►M154

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 178/2004 av den 3 december 2004

  L 133

35

26.5.2005

►M155

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 180/2004 av den 16 december 2004

  L 133

42

26.5.2005

►M156

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 181/2004 av den 16 december 2004

  L 133

44

26.5.2005

 M157

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 182/2004 av den 16 december 2004

  L 133

46

26.5.2005

►M158

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 183/2004 av den 16 december 2004

  L 133

48

26.5.2005

►M159

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 23/2005 av den 8 februari 2005

  L 161

52

23.6.2005

►M160

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 40/2005 av den 11 mars 2005

  L 198

38

28.7.2005

►M161

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 43/2005 av den 11 mars 2005

  L 198

45

28.7.2005

►M162

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 72/2005 av den 29 april 2005

  L 239

64

15.9.2005

►M163

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 73/2005 av den 29 april 2005

  L 239

66

15.9.2005

 M164

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 74/2005 av den 29 april 2005

  L 239

67

15.9.2005

►M165

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 75/2005 av den 29 april 2005

  L 239

68

15.9.2005

►M166

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 88/2005 av den 10 juni 2005

  L 268

24

13.10.2005

►M167

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 89/2005 av den 10 juni 2005

  L 268

25

13.10.2005

►M168

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 107/2005 av den 8 juli 2005

  L 306

45

24.11.2005

 M169

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 136/2005 av den 21 oktober 2005

  L 321

1

8.12.2005

►M170

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 123/2005 av den 30 september 2005

  L 339

32

22.12.2005

►M171

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 129/2005 av den 30 september 2005

  L 339

55

22.12.2005

►M172

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 135/2005 av den 21 oktober 2005

  L 14

24

19.1.2006

►M173

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 17/2006 av den 27 januari 2006

  L 92

46

30.3.2006

►M174

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 38/2006 av den 10 mars 2006

  L 147

58

1.6.2006

►M175

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 39/2006 av den 10 mars 2006

  L 147

61

1.6.2006

►M176

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 40/2006 av den 10 mars 2006

  L 147

63

1.6.2006

►M177

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 41/2006 av den 10 mars 2006

  L 147

64

1.6.2006

►M178

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 73/2006 av den 2 juni 2006

  L 245

44

7.9.2006

►M179

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 74/2006 av den 2 juni 2006

  L 245

45

7.9.2006

►M180

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 75/2006 av den 2 juni 2006

  L 245

46

7.9.2006

►M181

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 98/2006 av den 7 juli 2006

  L 289

50

19.10.2006

 M182

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 128/2006 av den 22 september 2006

  L 333

60

30.11.2006

►M183

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 138/2006 av den 27 oktober 2006

  L 366

83

21.12.2006

►M184

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 139/2006 av den 27 oktober 2006

  L 366

85

21.12.2006

►M185

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 153/2006 av den 8 december 2006

  L 89

25

29.3.2007

 M186

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 161/2006 av den 8 december 2006

  L 89

40

29.3.2007

►M187

AVTAL om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  L 221

15

25.8.2007

►M188

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 63/2007 av den 15 juni 2007

  L 304

43

22.11.2007

►M189

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 64/2007 av den 15 juni 2007

  L 304

45

22.11.2007

►M190

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 65/2007 av den 15 juni 2007

  L 304

47

22.11.2007

►M191

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 66/2007 av den 15 juni 2007

  L 304

49

22.11.2007

►M192

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 67/2007 av den 29 juni 2007

  L 304

51

22.11.2007

►M193

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 68/2007 av den 15 juni 2007

  L 304

52

22.11.2007

►M194

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 69/2007 av den 15 juni 2007

  L 304

53

22.11.2007

►M195

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 70/2007 av den 29 juni 2007

  L 304

54

22.11.2007

 M196

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 71/2007 av den 29 juni 2007

  L 304

56

22.11.2007

►M197

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 96/2007 av den 27 juli 2007

  L 47

1

21.2.2008

►M198

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 97/2007 av den 28 september 2007

  L 47

3

21.2.2008

►M199

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 115/2007 av den 28 september 2007

  L 47

36

21.2.2008

►M200

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 131/2007 av den 28 september 2007

  L 47

67

21.2.2008

►M201

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 132/2007 av den 26 oktober 2007

  L 100

1

10.4.2008

►M202

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 142/2007 av den 26 oktober 2007

  L 100

70

10.4.2008

►M203

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 147/2007 av den 26 oktober 2007

  L 100

99

10.4.2008

►M204

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 19/2008 av den 1 februari 2008

  L 154

38

12.6.2008

►M205

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 20/2008 av den 1 februari 2008

  L 154

40

12.6.2008

►M206

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 39/2008 av den 14 mars 2008

  L 182

42

10.7.2008

►M207

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 75/2008 av den 6 juni 2008

  L 257

41

25.9.2008

►M208

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 76/2008 av den 6 juni 2008

  L 257

45

25.9.2008

►M209

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 77/2008 av den 6 juni 2008

  L 257

46

25.9.2008

►M210

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 78/2008 av den 6 juni 2008

  L 257

47

25.9.2008

►M211

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 81/2008 av den 4 juli 2008

  L 280

12

23.10.2008

►M212

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 93/2008 av den 4 juli 2008

  L 280

34

23.10.2008

►M213

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 94/2008 av den 4 juli 2008

  L 280

36

23.10.2008

 M214

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 109/2008 av den 26 september 2008

  L 309

39

20.11.2008

►M215

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 110/2008 av den 5 november 2008

  L 339

93

18.12.2008

►M216

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 40/2009 av den 17 mars 2009

  L 130

36

28.5.2009

►M217

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 61/2009 av den 29 maj 2009

  L 232

13

3.9.2009

►M218

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 75/2009 av den 29 maj 2009

  L 232

39

3.9.2009

►M219

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 76/2009 av den 30 juni 2009

  L 232

40

3.9.2009

►M220

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 90/2009 av den 3 juli 2009

  L 277

43

22.10.2009

►M221

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 91/2009 av den 3 juli 2009

  L 277

45

22.10.2009

►M222

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 92/2009 av den 3 juli 2009

  L 277

47

22.10.2009

 M223

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 93/2009 av den 3 juli 2009

  L 277

49

22.10.2009

►M224

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 94/2009 av den 8 juli 2009

  L 277

50

22.10.2009

►M225

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 117/2009 av den 22 oktober 2009

  L 334

20

17.12.2009

►M226

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 118/2009 av den 22 oktober 2009

  L 334

22

17.12.2009

►M227

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 119/2009 av den 22 oktober 2009

  L 334

23

17.12.2009

►M228

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 153/2009 av den 4 december 2009

  L 62

56

11.3.2010

►M229

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 159/2009 av den 4 december 2009

  L 62

65

11.3.2010

►M230

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 160/2009 av den 4 december 2009

  L 62

67

11.3.2010

►M231

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 16/2010 av den 29 januari 2010

  L 101

26

22.4.2010

►M232

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 57/2010 av den 30 april 2010

  L 181

26

15.7.2010

►M233

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 58/2010 av den 30 april 2010

  L 181

27

15.7.2010

►M234

GEMENSAMMA EES-KOMMITÉNS BESLUT nr 78/2010 av den 11 juni 2010

  L 244

37

16.9.2010

►M235

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 79/2010 av den 11 juni 2010

  L 244

39

16.9.2010

►M236

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 80/2010 av den 11 juni 2010

  L 244

41

16.9.2010

►M237

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 92/2010 av den 2 juli 2010

  L 277

46

21.10.2010

 M238

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 96/2010 av den 2 juli 2010

  L 277

53

21.10.2010

►M239

AVTAL mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014

  L 291

4

9.11.2010

 M240

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 4/2011 av den 11 februari 2011

  L 117

1

5.5.2011

 M241

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 50/2011 av den 20 maj 2011

  L 196

29

28.7.2011

►M242

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 76/2011 av den 1 juli 2011

  L 262

33

6.10.2011

 M243

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 91/2011 av den 19 juli 2011

  L 262

63

6.10.2011

►M244

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 92/2011 av den 19 juli 2011

  L 262

64

6.10.2011

 M245

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 104/2011 av den 30 september 2011

  L 318

42

1.12.2011

►M246

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 61/2012 av den 30 mars 2012

  L 207

41

2.8.2012

►M247

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 101/2012 av den 30 april 2012

  L 248

39

13.9.2012

►M248

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 102/2012 av den 30 april 2012

  L 248

40

13.9.2012

►M249

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 109/2012 av den 15 juni 2012

  L 270

31

4.10.2012

►M250

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 121/2012 av den 15 juni 2012

  L 270

44

4.10.2012

►M251

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 122/2012 av den 15 juni 2012

  L 270

46

4.10.2012

►M252

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 139/2012 av den 13 juli 2012

  L 309

21

8.11.2012

►M253

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 140/2012 av den 13 juli 2012

  L 309

23

8.11.2012

►M254

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 141/2012 av den 13 juli 2012

  L 309

25

8.11.2012

 M255

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 142/2012 av den 13 juli 2012

  L 309

26

8.11.2012

►M256

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 143/2012 av den 13 juli 2012

  L 309

27

8.11.2012

►M257

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 190/2012 av den 28 september 2012

  L 341

44

13.12.2012

►M258

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN BESLUT nr 204/2012 av den 26 oktober 2012

  L 21

57

24.1.2013

►M259

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 233/2012 av den 7 december 2012

  L 81

35

21.3.2013

►M260

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 18/2013 av den 1 februari 2013

  L 144

23

30.5.2013

►M261

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 101/2013 av den 3 maj 2013

  L 291

67

31.10.2013

►M262

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 118/2013 av den 14 juni 2013

  L 318

20

28.11.2013

 M263

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 132/2013 av den 14 juni 2013

  L 318

34

28.11.2013

►M264

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 133/2013 av den 8 juli 2013

  L 345

1

19.12.2013

►M265

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 134/2013 av den 8 juli 2013

  L 345

2

19.12.2013

►M266

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 211/2013 av den 8 november 2013

  L 92

37

27.3.2014

►M267

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 212/2013 av den 8 november 2013

  L 92

38

27.3.2014

►M268

AVTALET om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tre tillhörande avtal

  L 170

5

11.6.2014

►M269

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 109/2014 av den 16 maj 2014

  L 310

80

30.10.2014

►M270

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 110/2014 av den 16 maj 2014

  L 310

82

30.10.2014

►M271

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 111/2014 av den 16 maj 2014

  L 310

83

30.10.2014

►M272

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 112/2014 av den 16 maj 2014

  L 310

84

30.10.2014

►M273

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 146/2014 av den 27 juni 2014

  L 342

55

27.11.2014

►M274

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 147/2014 av den 27 juni 2014

  L 342

56

27.11.2014

►M275

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 148/2014 av den 27 juni 2014

  L 342

58

27.11.2014

►M276

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 149/2014 av den 27 juni 2014

  L 342

59

27.11.2014

►M277

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 150/2014 av den 27 juni 2014

  L 342

60

27.11.2014

►M278

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 151/2014 av den 27 juni 2014

  L 342

61

27.11.2014

►M279

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 157/2014 av den 9 juli 2014

  L 15

85

22.1.2015

►M280

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 158/2014 av den 9 juli 2014

  L 15

86

22.1.2015

►M281

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 159/2014 av den 9 juli 2014

  L 15

87

22.1.2015

►M282

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 192/2014 av den 25 september 2014

  L 202

44

30.7.2015

►M283

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 201/2014 av den 25 september 2014

  L 202

55

30.7.2015

►M284

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 202/2014 av den 25 september 2014

  L 202

56

30.7.2015

►M285

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 244/2014 av den 24 oktober 2014

  L 230

52

3.9.2015

►M286

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 247/2014 av den 13 november 2014

  L 263

36

8.10.2015

►M287

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 248/2014 av den 13 november 2014

  L 263

38

8.10.2015

►M288

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 249/2014 av den 13 november 2014

  L 263

40

8.10.2015

►M289

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 250/2014 av den 13 november 2014

  L 263

42

8.10.2015

►M290

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 251/2014 av den 13 november 2014

  L 263

44

8.10.2015

►M291

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 252/2014 av den 13 november 2014

  L 263

46

8.10.2015

►M292

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 253/2014 av den 13 november 2014

  L 263

47

8.10.2015

►M293

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 300/2014 av den 12 december 2014

  L 311

55

26.11.2015

►M294

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 301/2014 av den 12 december 2014

  L 311

56

26.11.2015

►M295

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 32/2015 av den 25 februari 2015

  L 93

49

7.4.2016

►M296

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 33/2015 av den 25 februari 2015

  L 93

50

7.4.2016

 M297

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 70/2015 av den 20 mars 2015

  L 129

54

19.5.2016

►M298

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 71/2015 av den 20 mars 2015

  L 129

56

19.5.2016

►M299

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 72/2015 av den 20 mars 2015

  L 129

85

19.5.2016

►M300

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 73/2015 av den 20 mars 2015

  L 129

87

19.5.2016

►M301

AVTAL mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021

  L 141

3

28.5.2016

►M302

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 102/2015 av den 30 april 2015

  L 211

55

4.8.2016

►M303

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 105/2015 av den 30 april 2015

  L 211

60

4.8.2016

►M304

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 129/2015 av den 30 april 2015

  L 211

90

4.8.2016

►M305

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 172/2015 av den 11 juni 2015

  L 341

73

15.12.2016

►M306

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 173/2015 av den 11 juni 2015

  L 341

74

15.12.2016

►M307

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 174/2015 av den 11 juni 2015

  L 341

75

15.12.2016

►M308

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 196/2015 av den 10 juli 2015

  L 8

33

12.1.2017

►M309

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 280/2015 av den 30 oktober 2015

  L 161

68

22.6.2017

►M310

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 40/2016 av den 5 februari 2016

  L 189

60

20.7.2017

►M311

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 63/2016 av den 18 mars 2016

  L 270

34

19.10.2017

►M312

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 64/2016 av den 18 mars 2016

  L 270

35

19.10.2017

►M313

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 65/2016 av den 18 mars 2016

  L 270

36

19.10.2017

►M314

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 132/2016 av den 3 juni 2016

  L 308

39

23.11.2017

►M315

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 133/2016 av den 3 juni 2016

  L 308

40

23.11.2017

►M316

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 160/2016 av den 8 juli 2016

  L 73

34

15.3.2018

►M317

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 161/2016 av den 8 juli 2016

  L 73

35

15.3.2018

►M318

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 162/2016 av den 8 juli 2016

  L 73

36

15.3.2018

►M319

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 197/2016 av den 23 september 2016

  L 80

42

22.3.2018

►M320

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 115/2017 av den 13 juni 2017

  L 142

13

7.6.2018

►M321

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 116/2017 av den 13 juni 2017

  L 142

39

7.6.2018

►M322

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 117/2017 av den 13 juni 2017

  L 142

40

7.6.2018

►M323

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 154/2018 av den 6 juli 2018

  L 183

23

19.7.2018

►M324

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 254/2016 av den 2 december 2016

  L 215

52

23.8.2018

►M325

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 255/2016 av den 2 december 2016

  L 215

53

23.8.2018


Rättat genom:

 C1

Rättelse, EGT L 349, 25.11.2004, s.  70 (79/2004)

►C2

Rättelse, EGT L 198, 28.7.2005, s.  65 (nr 182/2004)

►C3

Rättelse, EGT L 053, 23.2.2006, s.  65 (nr 89/2005)

 C4

Rättelse, EGT L 047, 21.2.2008, s.  69 (nr 131/2007)

 C5

Rättelse, EGT L 247, 13.9.2012, s.  16 (104/2011)(*)

Denna rättsakt finns inte publicerad på svenska.
▼B

DECISION OF THE COUNCIL AND THE COMMISSION

of 13 December 1993

on the conclusion of the Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation

(94/1/ECSC, EC)THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Coal and Steel Community,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 238 in conjunction with Article 228 (3), second subparagraph thereof,

Having regard to the assent of the European Parliament ( 3 ),

Whereas the Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation, signed in Oporto on 2 May 1992 should be approved,

HAVE DECIDED AS FOLLOWS:Article 1

The Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation, the Protocols, the Annexes annexed thereto and the Declarations, the Agreed Minutes and exchanges of letters attached to the Final Act are hereby approved on behalf of the European Community and the European Coal and Steel Community.

The texts of the acts referred to in the first paragraph are attached to this Decision.

Article 2

The act of approval provided for in Article 129 of the Agreement shall be deposited by the President of the Council on behalf of the European Community and by the President of the Commission on behalf of the European Coal and Steel Community ( 4 ).

Done at Brussels, 13 December 1993.

For the Council

The President

Ph. MAYSTADT

For the Commission

The President

J. DELORS

AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE

PART I

OBJECTIVES AND PRINCIPLES

PART II

FREE MOVEMENT OF GOODS

Chapter 1

Basic principles

Chapter 2

Agricultural and fishery products

Chapter 3

Cooperation in customs-related matters and trade facilitation

Chapter 4

Other rules relating to the free movement of goods

Chapter 5

Coal and steel products

PART III

FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL

Chapter 1

Workers and self-employed persons

Chapter 2

Right of establishment

Chapter 3

Services

Chapter 4

Capital

Chapter 5

Economic and monetary policy cooperation

Chapter 6

Transport

PART IV

COMPETITION AND OTHER COMMON RULES

Chapter 1

Rules applicable to undertakings

Chapter 2

State aid

Chapter 3

Other common rules

PART V

HORIZONTAL PROVISIONS RELEVANT TO THE FOUR FREEDOMS

Chapter 1

Social policy

Chapter 2

Consumer protection

Chapter 3

Environment

Chapter 4

Statistics

Chapter 5

Company law

PART VI

COOPERATION OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS

PART VII

INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter 1

The structure of the association

Chapter 2

The decision-making procedure

Chapter 3

Homogeneity, surveillance procedure and settlement of disputes

Chapter 4

Safeguard measures

PART VIII

FINANCIAL MECHANISM

PART IX

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

PROTOCOLS

ANNEXES

FINAL ACTPREAMBLE

▼M187

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

▼M268

REPUBLIKEN KROATIEN,

▼M187

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

►M268  ————— ◄ UNGERN,

►M268  REPUBLIKEN ◄ MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

samt

ISLAND

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

KONUNGARIKET NORGE,

▼B

hereinafter referred to as the CONTRACTING PARTIES;

CONVINCED of the contribution that a European Economic Area will bring to the construction of a Europe based on peace, democracy and human rights;

REAFFIRMING the high priority attached to the privileged relationship between the European Community, its Member States and the EFTA States, which is based on proximity, long-standing common values and European identity;

DETERMINED to contribute, on the basis of market economy, to world-wide trade liberalization and cooperation, in particular in accordance with the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade and the Convention on the Organization for Economic Cooperation and Development;

CONSIDERING the objective of establishing a dynamic and homogeneous European Economic Area, based on common rules and equal conditions of competition and providing for the adequate means of enforcement including at the judicial level, and achieved on the basis of equality and reciprocity and of an overall balance of benefits, rights and obligations for the Contracting Parties;

DETERMINED to provide for the fullest possible realization of the free movement of goods, persons, services and capital within the whole European Economic Area, as well as for strengthened and broadened cooperation in flanking and horizontal policies;

AIMING to promote a harmonious development of the European Economic Area and convinced of the need to contribute through the application of this Agreement to the reduction of economic and social regional disparities;

DESIROUS of contributing to the strengthening of the cooperation between the members of the European Parliament and of the Parliaments of the EFTA States, as well as between the social partners in the European Community and in the EFTA States;

CONVINCED of the important role that individuals will play in the European Economic Area through the exercise of the rights conferred on them by this Agreement and through the judicial defence of these rights;

DETERMINED to preserve, protect and improve the quality of the environment and to ensure a prudent and rational utilization of natural resources on the basis, in particular, of the principle of sustainable development, as well as the principle that precautionary and preventive action should be taken;

DETERMINED to take, in the further development of rules, a high level of protection concerning health, safety and the environment as a basis;

NOTING the importance of the development of the social dimension, including equal treatment of men and women, in the European Economic Area and wishing to ensure economic and social progress and to promote conditions for full employment, an improved standard of living and improved working conditions within the European Economic Area;

DETERMINED to promote the interests of consumers and to strengthen their position in the market place, aiming at a high level of consumer protection;

ATTACHED to the common objectives of strengthening the scientific and technological basis of European industry and of encouraging it to become more competitive at the international level;

CONSIDERING that the conclusion of this Agreement shall not prejudge in any way the possibility of any EFTA State to accede to the European Communities;

WHEREAS, in full deference to the independence of the courts, the objective of the Contracting Parties is to arrive at, and maintain, a uniform interpretation and application of this Agreement and those provisions of Community legislation which are substantially reproduced in this Agreement and to arrive at an equal treatment of individuals and economic operators as regards the four freedoms and the conditions of competition;

WHEREAS this Agreement does not restrict the decision-making autonomy or the treaty-making power of the Contracting Parties, subject to the provisions of this Agreement and the limitations set by public international law;

HAVE DECIDED to conclude the following Agreement:PART I

OBJECTIVES AND PRINCIPLES

Article 1

1.  
The aim of this Agreement of association is to promote a continuous and balanced strengthening of trade and economic relations between the Contracting Parties with equal conditions of competition, and the respect of the same rules, with a view to creating a homogeneous European Economic Area, hereinafter referred to as the EEA.
2.  

In order to attain the objectives set out in paragraph 1, the association shall entail, in accordance with the provisions of this Agreement:

(a) 

the free movement of goods;

(b) 

the free movement of persons;

(c) 

the free movement of services;

(d) 

the free movement of capital;

(e) 

the setting up of a system ensuring that competition is not distorted and that the rules thereon are equally respected; as well as

(f) 

closer cooperation in other fields, such as research and development, the environment, education and social policy.

Article 2

For the purposes of this Agreement:

(a) 

the term ‘Agreement’ means the main Agreement, its Protocols and Annexes as well as the acts referred to therein;

(b) 

►M135  the term ‘EFTA States’ means the ►M187  ————— ◄ Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway; ◄

(c) 

the term ‘Contracting Parties’ means, concerning the Community and the EC Member States, the Community and the EC Member States, or the Community, or the EC Member States. The meaning to be attributed to this expression in each case is to be deduced from the relevant provisions of this Agreement and from the respective competences of the Community and the EC Member States as they follow from the Treaty establishing the European Economic Community ►M135  ————— ◄ ;

▼M135

(d) 

anslutningsakten av den 16 april 2003: Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, antagen i Aten den 16 april 2003;

▼M187

e) 

anslutningsakten av den 25 april 2005: Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen, antagen i Luxemburg den 25 april 2005.

▼M268 —————

▼M268

f) 

anslutningsakten av den 9 december 2011: Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, undertecknad i Bryssel den 9 december 2011.

▼B

Article 3

The Contracting Parties shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Agreement.

They shall abstain from any measure which could jeopardize the attainment of the objectives of this Agreement,

Moreover, they shall facilitate cooperation within the framework of this Agreement.

Article 4

Within the scope of application of this Agreement, and without prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

Article 5

A Contracting Party may at any time raise a matter of concern at the level of the EEA Joint Committee or the EEA Council according to the modalities laid down in Articles 92(2) and 89(2), respectively.

Article 6

Without prejudice to future developments of case-law, the provisions of this Agreement, in so far as they are identical in substance to corresponding rules of the Treaty establishing the European Economic Community and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and to acts adopted in application of these two Treaties, shall, in their implementation and application, be interpreted in conformity with the relevant rulings of the Court of Justice of the European Communities given prior to the date of signature of this Agreement.

Article 7

Acts referred to or contained in the Annexes to this Agreement or in decisions of the EEA Joint Committee shall be binding upon the Contracting Parties and be, or be made, part of their internal legal order as follows:

(a) 

an act corresponding to an EEC regulation shall as such be made part of the internal legal order of the Contracting Parties;

(b) 

an act corresponding to an EEC directive shall leave to the authorities of the Contracting Parties the choice of form and method of implementation.PART II

FREE MOVEMENT OF GOODSCHAPTER 1

BASIC PRINCIPLES

Article 8

1.  
Free movement of goods between the Contracting Parties shall be established in conformity with the provisions of this Agreement.
2.  
Unless otherwise specified, Articles 10 to 15, 19, 20 and 25 to 27 shall apply only to products originating in the Contracting Parties.
3.  

Unless otherwise specified, the provisions of this Agreement shall apply only to:

(a) 

products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Protocol 2;

(b) 

products specified in Protocol 3, subject to the specific arrangements set out in that Protocol.

Article 9

1.  
The rules of origin are set out in Protocol 4. They are without prejudice to any international obligations which have been, or may be, subscribed to by the Contracting Parties under the General Agreement on Tariffs and Trade.
2.  
With a view to developing the results achieved in this Agreement, the Contracting Parties will continue their efforts in order further to improve and simplify all aspects of rules of origin and to increase cooperation in customs matters.
3.  
A first review will take place before the end of 1993. Subsequent reviews will take place at two-yearly intervals. On the basis of these reviews, the Contracting Parties undertake to decide on the appropriate measures to be included in this Agreement.

Article 10

Customs duties on imports and exports, and any charges having equivalent effect, shall be prohibited between the Contracting Parties. Without prejudice to the arrangements set out in Protocol 5, this shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

Article 11

Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties.

Article 12

Quantitative restrictions on exports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties.

Article 13

The provisions of Articles 11 and 12 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Contracting Parties.

Article 14

No Contracting Party shall impose, directly or indirectly, on the products of other Contracting Parties any internal taxation of any kind in excess of that imposed directly or indirectly on similar domestic products.

Furthermore, no Contracting Party shall impose on the products of other Contracting Parties any internal taxation of such a nature as to afford indirect protection to other products.

Article 15

Where products are exported to the territory of any Contracting Party, any repayment of internal taxation shall not exceed the internal taxation imposed on them whether directly or indirectly.

Article 16

1.  
The Contracting Parties shall ensure that any State monopoly of a commercial character be adjusted so that no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed will exist between nationals of EC Member States and EFTA States.
2.  
The provisions of this Article shall apply to any body through which the competent authorities of the Contracting Parties, in law or in fact, either directly or indirectly supervise, determine or appreciably influence imports or exports between Contracting Parties. These provisions shall likewise apply to monopolies delegated by the State to others.CHAPTER 2

AGRICULTURAL AND FISHERY PRODUCTS

Article 17

Annex I contains specific provisions and arrangements concerning veterinary and phytosanitary matters.

Article 18

Without prejudice to the specific arrangements governing trade in agricultural products, the Contracting Parties shall ensure that the arrangements provided for in Articles 17 and 23 (a) and (b), as they apply to products other than those covered by Article 8(3), are not compromised by other technical barriers to trade. Article 13 shall apply.

Article 19

1.  
The Contracting Parties shall examine any difficulties that might arise in their trade in agricultural products and shall endeavour to seek appropriate solutions.
2.  
The Contracting Parties undertake to continue their efforts with a view to achieving progressive liberalization of agricultural trade.
3.  
To this end, the Contracting Parties will carry out, before the end of 1993 and subsequently at two-yearly intervals, reviews of the conditions of trade in agricultural products.
4.  
In the light of the results of these reviews, within the framework of their respective agricultural policies and taking into account the results of the Uruguay Round, the Contracting Parties will decide, within the framework of this Agreement, on a preferential, bilateral or multilateral, reciprocal and mutually beneficial basis, on further reductions of any type of barriers to trade in the agricultural sector, including those resulting from State monopolies of a commercial character in the agricultural field.

Article 20

Provisions and arrangements that apply to fish and other marine products are set out in Protocol 9.CHAPTER 3

COOPERATION IN CUSTOMS-RELATED MATTERS AND TRADE FACILITATION

Article 21

1.  
In order to facilitate trade between them, the Contracting Parties shall simplify border controls and formalities. Arrangements for this purpose are set out in Protocol 10.
2.  
The Contracting Parties shall assist each other in customs matters in order to ensure that customs legislation is correctly applied. Arrangements for this purpose are set out in Protocol 11.
3.  
The Contracting Parties shall strengthen and broaden cooperation with the aim of simplifying the procedures for trade in goods, in particular in the context of Community programmes, projects and actions aimed at trade facilitation, in accordance with the rules set out in Part VI.
4.  
Notwithstanding Article 8(3), this Article shall apply to all products.

Article 22

A Contracting Party which is considering the reduction of the effective level of its duties or charges having equivalent effect applicable to third countries benefiting from most-favoured-nation treatment, or which is considering the suspension of their application, shall, as far as may be practicable, notify the EEA Joint Committee not later than 30 days before such reduction or suspension comes into effect. It shall take note of any representations by other Contracting Parties regarding any distortions which might result therefrom.CHAPTER 4

OTHER RULES RELATING TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS

Article 23

Specific provisions and arrangements are laid down in:

(a) 

Protocol 12 and Annex II in relation to technical regulations, standards, testing and certification;

(b) 

Protocol 47 in relation to the abolition of technical barriers to trade in wine;

(c) 

Annex III in relation to product liability.

They shall apply to all products unless otherwise specified.

Article 24

Annex IV contains specific provisions and arrangements concerning energy.

Article 25

Where compliance with the provisions of Articles 10 and 12 leads to:

(a) 

re-export towards a third country against which the exporting Contracting Party maintains, for the product concerned, quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect; or

(b) 

a serious shortage, or threat thereof, of a product essential to the exporting Contracting Party;

and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise, to major difficulties for the exporting Contracting Party, that Contracting Party may take appropriate measures in accordance with the procedures set out in Article 113.

Article 26

Anti-dumping measures, countervailing duties and measures against illicit commercial practices attributable to third countries shall not be applied in relations between the Contracting Parties, unless otherwise specified in this Agreement.CHAPTER 5

COAL AND STEEL PRODUCTS

Article 27

Provisions and arrangements concerning coal and steel products are set out in Protocols 14 and 25.PART III

FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITALCHAPTER 1

WORKERS AND SELF-EMPLOYED PERSONS

Article 28

1.  
Freedom of movement for workers shall be secured among EC Member States and EFTA States.
2.  
Such freedom of movement shall entail the abolition of any discrimination based on nationality between workers of EC Member States and EFTA States as regards employment, remuneration and other conditions of work and employment.
3.  

It shall entail the right, subject to limitations justified on grounds of public policy, public security or public health:

(a) 

to accept offers of employment actually made;

(b) 

to move freely within the territory of EC Member States and EFTA States for this purpose;

(c) 

to stay in the territory of an EC Member State or an EFTA State for the purpose of employment in accordance with the provisions governing the employment of nationals of that State laid down by law, regulation or administrative action;

(d) 

to remain in the territory of an EC Member State or an EFTA State after having been employed there.

4.  
The provisions of this Article shall not apply to employment in the public service.
5.  
Annex V contains specific provisions on the free movement of workers.

Article 29

In order to provide freedom of movement for workers and self-employed persons, the Contracting Parties shall, in the field of social security, secure, as provided for in Annex VI, for workers and self-employed persons and their dependants, in particular:

(a) 

aggregation, for the purpose of acquiring and retaining the right to benefit and of calculating the amount of benefit, of all periods taken into account under the laws of the several countries;

(b) 

payment of benefits to persons resident in the territories of Contracting Parties.

Article 30

In order to make it easier for persons to take up and pursue activities as workers and self-employed persons, the Contracting Parties shall take the necessary measures, as contained in Annex VII, concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications, and the coordination of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in the Contracting Parties concerning the taking up and pursuit of activities by workers and self-employed persons.CHAPTER 2

RIGHT OF ESTABLISHMENT

Article 31

1.  
Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions on the freedom of establishment of nationals of an EC Member State or an EFTA State in the territory of any other of these States. This shall also apply to the setting up of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any EC Member State or EFTA State established in the territory of any of these States.

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of Article 34, second paragraph, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of Chapter 4.

2.  
Annexes VIII to XI contain specific provisions on the right of establishment.

Article 32

The provisions of this Chapter shall not apply, so far as any given Contracting Party is concerned, to activities which in that Contracting Party are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.

Article 33

The provisions of this Chapter and measures taken in pursuance thereof shall not prejudice the applicability of provisions laid down by law, regulation or administrative action providing for special treatment for foreign nationals on grounds of public policy, public security or public health.

Article 34

Companies or firms formed in accordance with the law of an EC Member State or an EFTA State and having their registered office, central administration or principal place of business within the territory of the Contracting Parties shall, for the purposes of this Chapter, be treated in the same way as natural persons who are nationals of EC Member States or EFTA States.

‘Companies or firms’ means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making.

Article 35

The provisions of Article 30 shall apply to the matters covered by this Chapter.CHAPTER 3

SERVICES

Article 36

1.  
Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions on freedom to provide services within the territory of the Contracting Parties in respect of nationals of EC Member States and EFTA States who are established in an EC Member State or an EFTA State other than that of the person for whom the services are intended.
2.  
Annexes IX to XI contain specific provisions on the freedom to provide services.

Article 37

Services shall be considered to be ‘services’ within the meaning of this Agreement where they are normally provided for remuneration, in so far as they are not governed by the provisions relating to freedom of movement for goods, capital and persons.

‘Services’ shall in particular include:

(a) 

activities of an industrial character;

(b) 

activities of a commercial character;

(c) 

activities of craftsmen;

(d) 

activities of the professions.

Without prejudice to the provisions of Chapter 2, the person providing a service may, in order to do so, temporarily pursue his activity in the State where the service is provided, under the same conditions as are imposed by that State on its own nationals.

Article 38

Freedom to provide services in the field of transport shall be governed by the provisions of Chapter 6.

Article 39

The provisions of Articles 30 and 32 to 34 shall apply to the matters covered by this Chapter.CHAPTER 4

CAPITAL

Article 40

Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions between the Contracting Parties on the movement of capital belonging to persons resident in EC Member States or EFTA States and no discrimination based on the nationality or on the place of residence of the parties or on the place where such capital is invested. Annex XII contains the provisions necessary to implement this Article.

Article 41

Current payments connected with the movement of goods, persons, services or capital between Contracting Parties within the framework of the provisions of this Agreement shall be free of all restrictions.

Article 42

1.  
Where domestic rules governing the capital market and the credit system are applied to the movements of capital liberalized in accordance with the provisions of this Agreement, this shall be done in a non-discriminatory manner.
2.  
Loans for the direct or indirect financing of an EC Member State or an EFTA State or its regional or local authorities shall not be issued or placed in other EC Member States or EFTA States unless the States concerned have reached agreement thereon.

Article 43

1.  
Where differences between the exchange rules of EC Member States and EFTA States could lead persons resident in one of these States to use the freer transfer facilities within the territory of the Contracting Parties which are provided for in Article 40 in order to evade the rules of one of these States concerning the movement of capital to or from third countries, the Contracting Party concerned may take appropriate measures to overcome these difficulties.
2.  
If movements of capital lead to disturbances in the functioning of the capital market in any EC Member State or EFTA State, the Contracting Party concerned may take protective measures in the field of capital movements.
3.  
If the competent authorities of a Contracting Party make an alteration in the rate of exchange which seriously distorts conditions of competition, the other Contracting Parties may take, for a strictly limited period, the necessary measures in order to counter the consequences of such alteration.
4.  
Where an EC Member State or an EFTA State is in difficulties, or is seriously threatened with difficulties, as regards its balance of payments either as a result of an overall disequilibrium in its balance of payments, or as a result of the type of currency at its disposal, and where such difficulties are liable in particular to jeopardize the functioning of this Agreement, the Contracting Party concerned may take protective measures.

Article 44

The Community, on the one hand, and the EFTA States, on the other, shall apply their internal procedures, as provided for in Protocol 18, to implement the provisions of Article 43.

Article 45

1.  
Decisions, opinions and recommendations related to the measures laid down in Article 43 shall be notified to the EEA Joint Committee.
2.  
All measures shall be the subject of prior consultations and exchange of information within the EEA Joint Committee.
3.  
In the situation referred to in Article 43(2), the Contracting Party concerned may, however, on the grounds of secrecy and urgency take the measures, where this proves necessary, without prior consultations and exchange of information.
4.  
In the situation referred to in Article 43(4), where a sudden crisis in the balance of payments occurs and the procedures set out in paragraph 2 cannot be followed, the Contracting Party concerned may, as a precaution, take the necessary protective measures. Such measures must cause the least possible disturbance in the functioning of this Agreement and must not be wider in scope than is strictly necessary to remedy the sudden difficulties which have arisen.
5.  
When measures are taken in accordance with paragraphs 3 and 4, notice thereof shall be given at the latest by the date of their entry into force, and the exchange of information and consultations as well as the notifications referred to in paragraph 1 shall take place as soon as possible thereafter.CHAPTER 5

ECONOMIC AND MONETARY POLICY COOPERATION

Article 46

The Contracting Parties shall exchange views and information concerning the implementation of this Agreement and the impact of the integration on economic activities and on the conduct of economic and monetary policies. Furthermore, they may discuss macroeconomic situations, policies and prospects. This exchange of views and information shall take place on a non-binding basis.CHAPTER 6

TRANSPORT

Article 47

1.  
Articles 48 to 52 shall apply to transport by rail, road and inland waterway.
2.  
Annex XIII contains specific provisions on all modes of transport.

Article 48

1.  
The provisions of an EC Member State or an EFTA State, relative to transport by rail, road and inland waterway and not covered by Annex XIII, shall not be made less favourable in their direct or indirect effect on carriers of other States as compared with carriers who are nationals of that State.
2.  
Any Contracting Party deviating from the principle laid down in paragraph 1 shall notify the EEA Joint Committee thereof. The other Contracting Parties which do not accept the deviation may take corresponding countermeasures.

Article 49

Aid shall be compatible with this Agreement if it meets the needs of coordination of transport or if it represents reimbursement for the discharge of certain obligations inherent in the concept of a public service.

Article 50

1.  
In the case of transport within the territory of the Contracting Parties, there shall be no discrimination which takes the form of carriers charging different rates and imposing different conditions for the carriage of the same goods over the same transport links on grounds of the country of origin or of destination of the goods in question.
2.  
The competent authority according to Part VII shall, acting on its own initiative or on application by an EC Member State or an EFTA State, investigate any cases of discrimination falling within this Article and take the necessary decisions within the framework of its internal rules.

Article 51

1.  
The imposition, in respect of transport operations carried out within the territory of the Contracting Parties, of rates and conditions involving any element of support or protection in the interest of one or more particular undertakings or industries, shall be prohibited unless authorized by the competent authority referred to in Article 50(2).
2.  
The competent authority shall, acting on its own initiative or on application by an EC Member State or an EFTA State, examine the rates and conditions referred to in paragraph 1, taking account in particular of the requirements of an appropriate regional economic policy, the needs of underdeveloped areas and the problems of areas seriously affected by political circumstances, on the one hand, and of the effects of such rates and conditions on competition between the different modes of transport, on the other.

The competent authority shall take the necessary decisions within the framework of its internal rules.

3.  
The prohibition provided for in paragraph 1 shall not apply to tariffs fixed to meet competition.

Article 52

Charges or dues in respect of the crossing of frontiers which are charged by a carrier in addition to transport rates shall not exceed a reasonable level after taking the costs actually incurred thereby into account. The Contracting Parties shall endeavour to reduce these costs progressively.PART IV

COMPETITION AND OTHER COMMON RULESCHAPTER 1

RULES APPLICABLE TO UNDERTAKINGS

Article 53

1.  

The following shall be prohibited as incompatible with the functioning of this Agreement: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Contracting Parties and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the territory covered by this Agreement, and in particular those which:

(a) 

directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;

(b) 

limit or control production, markets, technical development, or investment;

(c) 

share markets or sources of supply;

(d) 

apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

(e) 

make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

2.  
Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.
3.  

The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:

— 
any agreement or category of agreements between undertakings;
— 
any decision or category of decisions by associations of undertakings;
— 
any concerted practice or category of concerted practices;

which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:

(a) 

impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;

(b) 

afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

Article 54

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the territory covered by this Agreement or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the functioning of this Agreement in so far as it may affect trade between Contracting Parties.

Such abuse may, in particular, consist in:

(a) 

directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;

(b) 

limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;

(c) 

applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

(d) 

making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

Article 55

1.  
Without prejudice to the provisions giving effect to Articles 53 and 54 as contained in Protocol 21 and Annex XIV of this Agreement, the EC Commission and the EFTA Surveillance Authority provided for in Article 108(1) shall ensure the application of the principles laid down in Articles 53 and 54.

The competent surveillance authority, as provided for in Article 56, shall investigate cases of suspected infringement of these principles, on its own initiative, or on application by a State within the respective territory or by the other surveillance authority. The competent surveillance authority shall carry out these investigations in cooperation with the competent national authorities in the respective territory and in cooperation with the other surveillance authority, which shall give it its assistance in accordance with its internal rules.

If it finds that there has been an infringement, it shall propose appropriate measures to bring it to an end.

2.  
If the infringement is not brought to an end, the competent surveillance authority shall record such infringement of the principles in a reasoned decision.

The competent surveillance authority may publish its decision and authorize States within the respective territory to take the measures, the conditions and details of which it shall determine, needed to remedy the situation. It may also request the other surveillance authority to authorize States within the respective territory to take such measures.

Article 56

1.  

Individual cases falling under Article 53 shall be decided upon by the surveillance authorities in accordance with the following provisions:

(a) 

individual cases where only trade between EFTA States is affected shall be decided upon by the EFTA Surveillance Authority;

(b) 

without prejudice to subparagraph (c), the EFTA Surveillance Authority decides, as provided for in the provisions set out in Article 58, Protocol 21 and the rules adopted for its implementation, Protocol 23 and Annex XIV, on cases where the turnover of the undertakings concerned in the territory of the EFTA States equals 33% or more of their turnover in the territory covered by this Agreement;

(c) 

the EC Commission decides on the other cases as well as on cases under (b) where trade between EC Member States is affected, taking into account the provisions set out in Article 58, Protocol 21, Protocol 23 and Annex XIV.

2.  
Individual cases falling under Article 54 shall be decided upon by the surveillance authority in the territory of which a dominant position is found to exist. The rules set out in paragraph l(b) and (c) shall apply only if dominance exists within the territories of both surveillance authorities.
3.  
Individual cases falling under subparagraph (c) of paragraph 1, whose effects on trade between EC Member States or on competition within the Community are not appreciable, shall be decided upon by the EFTA Surveillance Authority.
4.  
The terms ‘undertaking’ and ‘turnover’ are, for the purposes of this Article, defined in Protocol 22.

Article 57

1.  
Concentrations the control of which is provided for in paragraph 2 and which create or strengthen a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded within the territory covered by this Agreement or a substantial part of it, shall be declared incompatible with this Agreement.
2.  

The control of concentrations falling under paragraph 1 shall be carried out by:

(a) 

the EC Commission in cases falling under Regulation (EEC) No 4064/89 in accordance with that Regulation and in accordance with Protocols 21 and 24 and Annex XIV to this Agreement. The EC Commission shall, subject to the review of the EC Court of Justice, have sole competence to take decisions on these cases;

(b) 

the EFTA Surveillance Authority in cases not falling under subparagraph (a) where the relevant thresholds set out in Annex XIV are fulfilled in the territory of the EFTA States in accordance with Protocols 21 and 24 and Annex XIV. This is without prejudice to the competence of EC Member States.

Article 58

With a view to developing and maintaining a uniform surveillance throughout the European Economic Area in the field of competition and to promoting a homogeneous implementation, application and interpretation of the provisions of this Agreement to this end, the competent authorities shall cooperate in accordance with the provisions set out in Protocols 23 and 24.

Article 59

1.  
In the case of public undertakings and undertakings to which EC Member States or EFTA States grant special or exclusive rights, the Contracting Parties shall ensure that there is neither enacted nor maintained in force any measure contrary to the rules contained in this Agreement, in particular to those rules provided for in Articles 4 and 53 to 63.
2.  
Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest or having the character of a revenue-producing monopoly shall be subject to the rules contained in this Agreement, in particular to the rules on competition, in so far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them. The development of trade must not be affected to such an extent as would be contrary to the interests of the Contracting Parties.
3.  
The EC Commission as well as the EFTA Surveillance Authority shall ensure within their respective competence the application of the provisions of this Article and shall, where necessary, address appropriate measures to the States falling within their respective territory.

Article 60

Annex XIV contains specific provisions giving effect to the principles set out in Articles 53, 54, 57 and 59.CHAPTER 2

STATE AID

Article 61

1.  
Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.
2.  

The following shall be compatible with the functioning of this Agreement:

(a) 

aid having a social character, granted to individual consumers, provided that such aid is granted without discrimination related to the origin of the products concerned;

(b) 

aid to make good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences;

(c) 

aid granted to the economy of certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the division of Germany, in so far as such aid is required in order to compensate for the economic disadvantages caused by that division.

3.  

The following may be considered to be compatible with the functioning of this Agreement:

(a) 

aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment;

(b) 

aid to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of an EC Member State or an EFTA State;

(c) 

aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest;

(d) 

such other categories of aid as may be specified by the EEA Joint Committee in accordance with Part VII.

Article 62

1.  

All existing systems of State aid in the territory of the Contracting Parties, as well as any plans to grant or alter State aid, shall be subject to constant review as to their compatibility with Article 61. This review shall be carried out:

(a) 

as regards the EC Member States, by the EC Commission according to the rules laid down in Article 93 of the Treaty establishing the European Economic Community;

(b) 

as regards the EFTA States, by the EFTA Surveillance Authority according to the rules set out in an agreement between the EFTA States establishing the EFTA Surveillance Authority which is entrusted with the powers and functions laid down in Protocol 26.

2.  
With a view to ensuring a uniform surveillance in the field of State aid throughout the territory covered by this Agreement, the EC Commission and the EFTA Surveillance Authority shall cooperate in accordance with the provisions set out in Protocol 27.

Article 63

Annex XV contains specific provisions on State aid.

Article 64

1.  
If one of the surveillance authorities considers that the implementation by the other surveillance authority of Articles 61 and 62 of this Agreement and Article 5 of Protocol 14 is not in conformity with the maintenance of equal conditions of competition within the territory covered by this Agreement, exchange of views shall be held within two weeks according to the procedure of Protocol 27, paragraph (f).

If a commonly agreed solution has not been found by the end of this two-week period, the competent authority of the affected Contracting Party may immediately adopt appropriate interim measures in order to remedy the resulting distortion of competition.

Consultations shall then be held in the EEA Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.

If within three months the EEA Joint Committee has not been able to find such a solution, and if the practice in question causes, or threatens to cause, distortion of competition affecting trade between the Contracting Parties, the interim measures may be replaced by definitive measures, strictly necessary to offset the effect of such distortion. Priority shall be given to such measures that will least disturb the functioning of the EEA.

2.  
The provisions of this Article will also apply to State monopolies, which are established after the date of signature of the Agreement.CHAPTER 3

OTHER COMMON RULES

Article 65

1.  
Annex XVI contains specific provisions and arrangements concerning procurement which, unless otherwise specified, shall apply to all products and to services as specified.
2.  
Protocol 28 and Annex XVII contain specific provisions and arrangements concerning intellectual, industrial and commercial property, which, unless otherwise specified, shall apply to all products and services.PART V

HORIZONTAL PROVISIONS RELEVANT TO THE FOUR FREEDOMSCHAPTER 1

SOCIAL POLICY

Article 66

The Contracting Parties agree upon the need to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers.

Article 67

1.  
The Contracting Parties shall pay particular attention to encouraging improvements, especially in the working environment, as regards the health and safety of workers. In order to help achieve this objective, minimum requirements shall be applied for gradual implementation, having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Contracting Parties. Such minimum requirements shall not prevent any Contracting Party from maintaining or introducing more stringent measures for the protection of working conditions compatible with this Agreement.
2.  
Annex XVIII specifies the provisions to be implemented as the minimum requirements referred to in paragraph 1.

Article 68

In the field of labour law, the Contracting Parties shall introduce the measures necessary to ensure the good functioning of this Agreement. These measures are specified in Annex XVIII.

Article 69

1.  
Each Contracting Party shall ensure and maintain the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work.

For the purposes of this Article, ‘pay’ means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives, directly or indirectly, in respect of his employment from his employer.

Equal pay without discrimination based on sex means:

(a) 

that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement;

(b) 

that pay for work at time rates shall be the same for the same job.

2.  
Annex XVIII contains specific provisions for the implementation of paragraph 1.

Article 70

The Contracting Parties shall promote the principle of equal treatment for men and women by implementing the provisions specified in Annex XVIII.

Article 71

The Contracting Parties shall endeavour to promote the dialogue between management and labour at European level.CHAPTER 2

CONSUMER PROTECTION

Article 72

Annex XIX contains provisions on consumer protection.CHAPTER 3

ENVIRONMENT

Article 73

1.  

Action by the Contracting Parties relating to the environment shall have the following objectives:

(a) 

to preserve, protect and improve the quality of the environment;

(b) 

to contribute towards protecting human health;

(c) 

to ensure a prudent and rational utilization of natural resources.

2.  
Action by the Contracting Parties relating to the environment shall be based on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source, and that the polluter should pay. Environmental protection requirements shall be a component of the Contracting Parties' other policies.

Article 74

Annex XX contains the specific provisions on protective measures which shall apply pursuant to Article 73.

Article 75

The protective measures referred to in Article 74 shall not prevent any Contracting Party from maintaining or introducing more stringent protective measures compatible with this Agreement.CHAPTER 4

STATISTICS

Article 76

1.  
The Contracting Parties shall ensure the production and dissemination of coherent and comparable statistical information for describing and monitoring all relevant economic, social and environmental aspects of the EEA.
2.  
To this end the Contracting Parties shall develop and use harmonized methods, definitions and classifications as well as common programmes and procedures organizing statistical work at appropriate administrative levels and duly observing the need for statistical confidentiality.
3.  
Annex XXI contains specific provisions on statistics.
4.  
Protocol 30 contains specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics.CHAPTER 5

COMPANY LAW

Article 77

Annex XXII contains specific provisions on company law.PART VI

COOPERATION OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS

Article 78

The Contracting Parties shall strengthen and broaden cooperation in the framework of the Community's activities in the fields of:

— 
research and technological development,
— 
information services,
— 
the environment,
— 
education, training and youth,
— 
social policy,
— 
consumer protection,
— 
small and medium-sized enterprises,
— 
tourism,
— 
the audiovisual sector, and
— 
civil protection,

in so far as these matters are not regulated under the provisions of other Parts of this Agreement.

Article 79

1.  
The Contracting Parties shall strengthen the dialogue between them by all appropriate means, in particular through the procedures provided for in Part VII, with a view to identifying areas and activities where closer cooperation could contribute to the attainment of their common objectives in the fields referred to in Article 78.
2.  
They shall, in particular, exchange information and, at the request of a Contracting Party, hold consultations within the EEA Joint Committee in respect of plans or proposals for the establishment or amendment of framework programmes, specific programmes, actions and projects in the fields referred to in Article 78.
3.  
Part VII shall apply mutatis mutandis with regard to this Part whenever the latter or Protocol 31 specifically provides therefor.

Article 80

The cooperation provided for in Article 78 shall normally take one of the following forms:

— 
participation by EFTA States in EC framework programmes, specific programmes, projects or other actions;
— 
establishment of joint activities in specific areas, which may include concertation or coordination of activities, fusion of existing activities and establishment of ad hoc joint activities;
— 
the formal and informal exchange or provision of information;
— 
common efforts to encourage certain activities throughout the territory of the Contracting Parties;
— 
parallel legislation, where appropriate, of identical or similar content;
— 
coordination, where this is of mutual interest, of efforts and activities via, or in the context of, international organizations, and of cooperation with third countries.

Article 81

Where cooperation takes the form of participation by EFTA States in an EC framework programme, specific programme, project or other action, the following principles shall apply:

(a) 

The EFTA States shall have access to all parts of a programme.

(b) 

The status of the EFTA States in the committees which assist the EC Commission in the management or development of a Community activity to which EFTA States may be contributing financially by virtue of their participation shall take full account of that contribution.

(c) 

Decisions by the Community, other than those relating to the general budget of the Community, which affect directly or indirectly a framework programme, specific programme, project or other action, in which EFTA States participate by a decision under this Agreement, shall be subject to the provisions of Article 79(3). The terms and conditions of the continued participation in the activity in question may be reviewed by the EEA Joint Committee in accordance with Article 86.

(d) 

At the project level, institutions, undertakings, organizations and nationals of EFTA States shall have the same rights and obligations in the Community programme or other action in question as those applicable to partner institutions, undertakings, organizations and nationals of EC Member States. The same shall apply mutatis mutandis to participants in exchanges between EC Member States and EFTA States, under the activity in question.

(e) 

EFTA States, their institutions, undertakings, organizations and nationals shall have the same rights and obligations with regard to dissemination, evaluation and exploitation of results as those applicable to EC Member States, their institutions, undertakings, organizations and nationals.

(f) 

The Contracting Parties undertake, in accordance with their respective rules and regulations, to facilitate the movement of participants in the programme and other action to the extent necessary.

Article 82

1.  

When the cooperation envisaged under the present Part involves a financial participation of the EFTA States, this participation shall take one of the following forms:

(a) 

The contribution of the EFTA States, arising from their participation in Community activities, shall be calculated proportionally:

— 
to the commitment appropriations; and
— 
to the payment appropriations;

entered each year for the Community in the general budget of the Community for each budgetary line corresponding to the activities in question.

The ‘proportionality factor’ determining the participation of the EFTA States shall be the sum of the ratios between, on the one hand, the gross domestic product at market prices of each of the EFTA States and, on the other hand, the sum of the gross domestic products at market prices of the EC Member States and of that EFTA State. This factor shall be calculated, for each budgetary year, on the basis of the most recent statistical data.

The amount of the contribution of the EFTA States shall be additional, both in commitment appropriations and in payment appropriations, to the amounts entered for the Community in the general budget on each line corresponding to the activities concerned.

The contributions to be paid each year by the EFTA States shall be determined on the basis of the payment appropriations.

Commitments entered into by the Community prior to the entry into force, on the basis of this Agreement, of the participation of the EFTA States in the activities in question — as well as the payments which result from this — shall give rise to no contribution on the part of the EFTA States.

(b) 

The financial contribution of the EFTA States deriving from their participation in certain projects or other activities shall be based on the principle that each Contracting Party shall cover its own costs, with an appropriate contribution which shall be fixed by the EEA Joint Committee to the Community's overhead costs.

(c) 

The EEA Joint Committee shall take the necessary decisions concerning the contribution of the Contracting Parties to the costs of the activity in question.

2.  
The detailed provisions for the implementation of this Article are set out in Protocol 32.

Article 83

Where cooperation takes the form of an exchange of information between public authorities, the EFTA States shall have the same rights to receive, and obligations to provide, information as EC Member States, subject to the requirements of confidentiality, which shall be fixed by the EEA Joint Committee.

Article 84

Provisions governing cooperation in specific fields are set out in Protocol 31.

Article 85

Unless otherwise provided for in Protocol 31, cooperation already established between the Community and individual EFTA States in the fields referred to in Article 78 on the date of entry into force of this Agreement shall thereafter be governed by the relevant provisions of this Part and of Protocol 31.

Article 86

The EEA Joint Committee shall, in accordance with Part VII, take all decisions necessary for the implementation of Articles 78 to 85 and measures derived therefrom, which may include, inter alia, supplementing and amending the provisions of Protocol 31, as well as adopting any transitional arrangements required by way of implementation of Article 85.

Article 87

The Contracting Parties shall take the necessary steps to develop, strengthen or broaden cooperation in the framework of the Community's activities in fields not listed in Article 78, where such cooperation is considered likely to contribute to the attainment of the objectives of this Agreement, or is otherwise deemed by the Contracting Parties to be of mutual interest. Such steps may include the amendment of Article 78 by the addition of new fields to those listed therein.

Article 88

Without prejudice to provisions of other Parts of this Agreement, the provisions of this Part shall not preclude the possibility for any Contracting Party to prepare, adopt and implement measures independently.PART VII

INSTITUTIONAL PROVISIONSCHAPTER 1

THE STRUCTURE OF THE ASSOCIATIONSection 1

The EEA Council

Article 89

1.  
An EEA Council is hereby established. It shall, in particular, be responsible for giving the political impetus in the implementation of this Agreement and laying down the general guidelines for the EEA Joint Committee.

To this end, the EEA Council shall assess the overall functioning and the development of the Agreement. It shall take the political decisions leading to amendments of the Agreement.

2.  
The Contracting Parties, as to the Community and the EC Member States in their respective fields of competence, may, after having discussed it in the EEA Joint Committee, or directly in exceptionally urgent cases, raise in the EEA Council any issue giving rise to a difficulty.
3.  
The EEA Council shall by decision adopt its rules of procedure.

Article 90

1.  
The EEA Council shall consist of the members of the Council of the European Communities and members of the EC Commission, and of one member of the Government of each of the EFTA States.

Members of the EEA Council may be represented in accordance with the conditions to be laid down in its rules of procedure.

2.  
Decisions by the EEA Council shall be taken by agreement between the Community, on the one hand, and the EFTA States, on the other.

Article 91

1.  
The office of President of the EEA Council shall be held alternately, for a period of six months, by a member of the Council of the European Communities and a member of the Government of an EFTA State,
2.  
The EEA Council shall be convened twice a year by its President. The EEA Council shall also meet whenever circumstances so require, in accordance with its rules of procedure.Section 2

The EEA Joint Committee

Article 92

1.  
An EEA Joint Committee is hereby established. It shall ensure the effective implementation and operation of this Agreement. To this end, it shall carry out exchanges of views and information and take decisions in the cases provided for in this Agreement.
2.  
The Contracting Parties, as to the Community and the EC Member States in their respective fields of competence, shall hold consultations in the EEA Joint Committee on any point of relevance to the Agreement giving rise to a difficulty and raised by one of them.
3.  
The EEA Joint Committee shall by decision adopt its rules of procedure.

Article 93

1.  
The EEA Joint Committee shall consist of representatives of the Contracting Parties.
2.  
The EEA Joint Committee shall take decisions by agreement between the Community, on the one hand, and the EFTA States speaking with one voice, on the other.

Article 94

1.  
The office of President of the EEA Joint Committee shall be held alternately, for a period of six months, by the representative of the Community, i.e. the EC Commission, and the representative of one of the EFTA States.
2.  
In order to fulfil its functions, the EEA Joint Committee shall meet, in principle, at least once a month. It shall also meet on the initiative of its President or at the request of one of the Contracting Parties in accordance with its rules of procedure.
3.  
The EEA Joint Committee may decide to establish any subcommittee or working group to assist it in carrying out its tasks. The EEA Joint Committee shall in its rules of procedure lay down the composition and mode of operation of such subcommittees and working groups. Their tasks shall be determined by the EEA Joint Committee in each individual case.
4.  
The EEA Joint Committee shall issue an annual report on the functioning and the development of this Agreement.Section 3

Parliamentary cooperation

Article 95

1.  
An EEA Joint Parliamentary Committee is hereby established. It shall be composed of equal numbers of, on the one hand, members of the European Parliament and, on the other, members of Parliaments of the EFTA States. The total number of members of the Committee is laid down in the Statute in Protocol 36.
2.  
The EEA Joint Parliamentary Committee shall alternately hold sessions in the Community and in an EFTA State in accordance with the provisions laid down in Protocol 36.
3.  
The EEA Joint Parliamentary Committee shall contribute, through dialogue and debate, to a better understanding between the Community and the EFTA States in the fields covered by this Agreement.
4.  
The EEA Joint Parliamentary Committee may express its views in the form of reports or resolutions, as appropriate. It shall, in particular, examine the annual report of the EEA Joint Committee, issued in accordance with Article 94(4), on the functioning and the development of this Agreement.
5.  
The President of the EEA Council may appear before the EEA Joint Parliamentary Committee in order to be heard by it.
6.  
The EEA Joint Parliamentary Committee shall adopt its rules of procedure.Section 4

Cooperation between economic and social partners

Article 96

1.  
Members of the Economic and Social Committee and other bodies representing the social partners in the Community and the corresponding bodies in the EFTA States shall work to strengthen contacts between them and to cooperate in an organized and regular manner in order to enhance the awareness of the economic and social aspects of the growing interdependence of the economies of the Contracting Parties and of their interests within the context of the EEA.
2.  
To this end, an EEA Consultative Committee is hereby established. It shall be composed of equal numbers of, on the one hand, members of the Economic and Social Committee of the Community and, on the other, members of the EFTA Consultative Committee. The EEA Consultative Committee may express its views in the form of reports or resolutions, as appropriate.
3.  
The EEA Consultative Committee shall adopt its rules of procedure.CHAPTER 2

THE DECISION-MAKING PROCEDURE

Article 97

This Agreement does not prejudge the right for each Contracting Party to amend, without prejudice to the principle of non-discrimination and after having informed the other Contracting Parties, its internal legislation in the areas covered by this Agreement:

— 
if the EEA Joint Committee concludes that the legislation as amended does not affect the good functioning of this Agreement; or
— 
if the procedures referred to in Article 98 have been completed.

Article 98

The Annexes to this Agreement and Protocols 1 to 7, 9 to 11, 19 to 27, 30 to 32, 37, 39, 41 and 47, as appropriate, may be amended by a decision of the EEA Joint Committee in accordance with Articles 93(2), 99, 100, 102 and 103.

Article 99

1.  
As soon as new legislation is being drawn up by the EC Commission in a field which is governed by this Agreement, the EC Commission shall informally seek advice from experts of the EFTA States in the same way as it seeks advice from experts of the EC Member States for the elaboration of its proposals.
2.  
When transmitting its proposal to the Council of the European Communities, the EC Commission shall transmit copies thereof to the EFTA States.

At the request of one of the Contracting Parties, a preliminary exchange of views takes place in the EEA Joint Committee.

3.  
During the phase preceding the decision of the Council of the European Communities, in a continuous information and consultation process, the Contracting Parties consult each other again in the EEA Joint Committee at the significant moments at the request of one of them.
4.  
The Contracting Parties shall cooperate in good faith during the information and consultation phase with a view to facilitating, at the end of the process, the decision-taking in the EEA Joint Committee.

Article 100

The EC Commission shall ensure experts of the EFTA States as wide a participation as possible according to the areas concerned, in the preparatory stage of draft measures to be submitted subsequently to the committees which assist the EC Commission in the exercise of its executive powers. In this regard, when drawing up draft measures the EC Commission shall refer to experts of the EFTA States on the same basis as it refers to experts of the EC Member States.

In the cases where the Council of the European Communities is seized in accordance with the procedure applicable to the type of committee involved, the EC Commission shall transmit to the Council of the European Communities the views of the experts of the EFTA States.

Article 101

1.  
In respect of committees which are covered neither by Article 81 nor by Article 100 experts from EFTA States shall be associated with the work when this is called for by the good functioning of this Agreement,

These committees are listed in Protocol 37. The modalities of such an association are set out in the relevant sectoral Protocols and Annexes dealing with the matter concerned.

2.  
If it appears to the Contracting Parties that such an association should be extended to other committees which present similar characteristics, the EEA Joint Committee may amend Protocol 37.

Article 102

1.  
In order to guarantee the legal security and the homogeneity of the EEA, the EEA Joint Committee shall take a decision concerning an amendment of an Annex to this Agreement as closely as possible to the adoption by the Community of the corresponding new Community legislation with a view to permitting a simultaneous application of the latter as well as of the amendments of the Annexes to the Agreement. To this end, the Community shall, whenever adopting a legislative act on an issue which is governed by this Agreement, as soon as possible inform the other Contracting Parties in the EEA Joint Committee.
2.  
The part of an Annex to this Agreement which would be directly affected by the new legislation is assessed in the EEA Joint Committee.
3.  
The Contracting Parties shall make all efforts to arrive at an agreement on matters relevant to this Agreement.

The EEA Joint Committee shall, in particular, make every effort to find a mutually acceptable solution where a serious problem arises in any area which, in the EFTA States, falls within the competence of the legislator.

4.  
If, notwithstanding the application of the preceding paragraph, an agreement on an amendment of an Annex to this Agreement cannot be reached, the EEA Joint Committee shall examine all further possibilities to maintain the good functioning of this Agreement and take any decision necessary to this effect, including the possibility to take notice of the equivalence of legislation. Such a decision shall be taken at the latest at the expiry of a period of six months from the date of referral to the EEA Joint Committee or, if that date is later, on the date of entry into force of the corresponding Community legislation.
5.  
If, at the end of the time-limit set out in paragraph 4, the EEA Joint Committee has not taken a decision on an amendment of an Annex to this Agreement, the affected part thereof, as determined in accordance with paragraph 2, is regarded as provisionally suspended, subject to a decision to the contrary by the EEA Joint Committee. Such a suspension shall take effect six months after the end of the period referred to in paragraph 4, but in no event earlier than the date on which the corresponding EC act is implemented in the Community. The EEA Joint Committee shall pursue its efforts to agree on a mutually acceptable solution in order for the suspension to be terminated as soon as possible.
6.  
The practical consequences of the suspension referred to in paragraph 5 shall be discussed in the EEA Joint Committee. The rights and obligations which individuals and economic operators have already acquired under this Agreement shall remain. The Contracting Parties shall, as appropriate, decide on the adjustments necessary due to the suspension.

Article 103

1.  
If a decision of the EEA Joint Committee can be binding on a Contracting Party only after the fulfilment of constitutional requirements, the decision shall, if a date is contained therein, enter into force on that date, provided that the Contracting Party concerned has notified the other Contracting Parties by that date that the constitutional requirements have been fulfilled.

In the absence of such a notification by that date, the decision shall enter into force on the first day of the second month following the last notification.

2.  
If upon the expiry of a period of six months after the decision of the EEA Joint Committee such a notification has not taken place, the decision of the EEA Joint Committee shall be applied provisionally pending the fulfilment of the constitutional requirements unless a Contracting Party notifies that such a provisional application cannot take place. In the latter case, or if a Contracting Party notifies the non-ratification of a decision of the EEA Joint Committee, the suspension provided for in Article 102(5) shall take effect one month after such a notification but in no event earlier than the date on which the corresponding EC act is implemented in the Community.

Article 104

Decisions taken by the EEA Joint Committee in the cases provided for in this Agreement shall, unless otherwise provided for therein, upon their entry into force be binding on the Contracting Parties which shall take the necessary steps to ensure their implementation and application.CHAPTER 3

HOMOGENEITY, SURVEILLANCE PROCEDURE AND SETTLEMENT OF DISPUTESSection 1

Homogeneity

Article 105

1.  
In order to achieve the objective of the Contracting Parties to arrive at as uniform an interpretation as possible of the provisions of the Agreement and those provisions of Community legislation which are substantially reproduced in the Agreement, the EEA Joint Committee shall act in accordance with this Article.
2.  
The EEA Joint Committee shall keep under constant review the development of the case-law of the Court of Justice of the European Communities and the EFTA Court. To this end judgments of these Courts shall be transmitted to the EEA Joint Committee which shall act so as to preserve the homogeneous interpretation of the Agreement.
3.  
If the EEA Joint Committee within two months after a difference in the case-law of the two Courts has been brought before it, has not succeeded to preserve the homogeneous interpretation of the Agreement, the procedures laid down in Article 111 may be applied.

Article 106

In order to ensure as uniform an interpretation as possible of this Agreement, in full deference to the independence of courts, a system of exchange of information concerning judgments by the EFTA Court, the Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance of the European Communities and the Courts of last instance of the EFTA States shall be set up by the EEA Joint Committee. This system shall comprise:

(a) 

transmission to the Registrar of the Court of Justice of the European Communities of judgments delivered by such courts on the interpretation and application of, on the one hand, this Agreement or, on the other hand, the Treaty establishing the European Economic Community and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, as amended or supplemented, as well as the acts adopted in pursuance thereof in so far as they concern provisions which are identical in substance to those of this Agreement;

(b) 

classification of these judgments by the Registrar of the Court of Justice of the European Communities including, as far as necessary, the drawing up and publication of translations and abstracts;

(c) 

communications by the Registrar of the Court of Justice of the European Communities of the relevant documents to the competent national authorities, to be designated by each Contracting Party.

Article 107

Provisions on the possibility for an EFTA State to allow a court or tribunal to ask the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of an EEA rule are laid down in Protocol 34.Section 2

Surveillance procedure

Article 108

1.  
The EFTA States shall establish an independent surveillance authority (EFTA Surveillance Authority) as well as procedures similar to those existing in the Community including procedures for ensuring the fulfilment of obligations under this Agreement and for control of the legality of acts of the EFTA Surveillance Authority regarding competition.
2.  
The EFTA States shall establish a court of justice (EFTA Court).

The EFTA Court shall, in accordance with a separate agreement between the EFTA States, with regard to the application of this Agreement be competent, in particular, for:

(a) 

actions concerning the surveillance procedure regarding the EFTA States;

(b) 

appeals concerning decisions in the field of competition taken by the EFTA Surveillance Authority;

(c) 

the settlement of disputes between two or more EFTA States.

Article 109

1.  
The fulfilment of the obligations under this Agreement shall be monitored by, on the one hand, the EFTA Surveillance Authority and, on the other, the EC Commission acting in conformity with the Treaty establishing the European Economic Community ►M135  ————— ◄ and this Agreement.
2.  
In order to ensure a uniform surveillance throughout the EEA, the EFTA Surveillance Authority and the EC Commission shall cooperate, exchange information and consult each other on surveillance policy issues and individual cases.
3.  
The EC Commission and the EFTA Surveillance Authority shall receive any complaints concerning the application of this Agreement. They shall inform each other of complaints received.
4.  
Each of these bodies shall examine all complaints falling within its competence and shall pass to the other body any complaints which fall within the competence of that body.
5.  
In case of disagreement between these two bodies with regard to the action to be taken in relation to a complaint or with regard to the result of the examination, either of the bodies may refer the matter to the EEA Joint Committee which shall deal with it in accordance with Article 111.

Article 110

Decisions under this Agreement by the EFTA Surveillance Authority and the EC Commission which impose a pecuniary obligation on persons other than States, shall be enforceable. The same shall apply to such judgments under this Agreement by the Court of Justice of the European Communities, the Court of First Instance of the European Communities and the EFTA Court.

Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the authority which each Contracting Party shall designate for this purpose and shall make known to the other Contracting Parties, the EFTA Surveillance Authority, the EC Commission, the Court of Justice of the European Communities, the Court of First Instance of the European Communities and the EFTA Court.

When these formalities have been completed on application by the party concerned, the latter may proceed to enforcement, in accordance with the law of the State in the territory of which enforcement is to be carried out, by bringing the matter directly before the competent authority.

Enforcement may be suspended only by a decision of the Court of Justice of the European Communities, as far as decisions by the EC Commission, the Court of First Instance of the European Communities or the Court of Justice of the European Communities are concerned, or by a decision of the EFTA Court as far as decisions by the EFTA Surveillance Authority or the EFTA Court are concerned. However, the courts of the States concerned shall have jurisdiction over complaints that enforcement is being carried out in an irregular manner.Section 3

Settlement of disputes

Article 111

1.  
The Community or an EFTA State may bring a matter under dispute which concerns the interpretation or application of this Agreement before the EEA Joint Committee in accordance with the following provisions.
2.  
The EEA Joint Committee may settle the dispute. It shall be provided with all information which might be of use in making possible an in-depth examination of the situation, with a view to finding an acceptable solution. To this end, the EEA Joint Committee shall examine all possibilities to maintain the good functioning of the Agreement.
3.  
If a dispute concerns the interpretation of provisions of this Agreement, which are identical in substance to corresponding rules of the Treaty establishing the European Economic Community and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and to acts adopted in application of these two Treaties and if the dispute has not been settled within three months after it has been brought before the EEA Joint Committee, the Contracting Parties to the dispute may agree to request the Court of Justice of the European Communities to give a ruling on the interpretation of the relevant rules.

If the EEA Joint Committee in such a dispute has not reached an agreement on a solution within six months from the date on which this procedure was initiated or if, by then, the Contracting Parties to the dispute have not decided to ask for a ruling by the Court of Justice of the European Communities, a Contracting Party may, in order to remedy possible imbalances,

— 
either take a safeguard measure in accordance with Article 112(2) and following the procedure of Article 113;
— 
or apply Article 102 mutatis mutandis.
4.  
If a dispute concerns the scope or duration of safeguard measures taken in accordance with Article 111(3) or Article 112, or the proportionality of rebalancing measures taken in accordance with Article 114, and if the EEA Joint Committee after three months from the date when the matter has been brought before it has not succeeded to resolve the dispute, any Contracting Party may refer the dispute to arbitration under the procedures laid down in Protocol 33. No question of interpretation of the provisions of this Agreement referred to in paragraph 3 may be dealt with in such procedures. The arbitration award shall be binding on the parties to the dispute.CHAPTER 4

SAFEGUARD MEASURES

Article 112

1.  
If serious economic, societal or environmental difficulties of a sectorial or regional nature liable to persist are arising, a Contracting Party may unilaterally take appropriate measures under the conditions and procedures laid down in Article 113.
2.  
Such safeguard measures shall be restricted with regard to their scope and duration to what is strictly necessary in order to remedy the situation. Priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of this Agreement.
3.  
The safeguard measures shall apply with regard to all Contracting Parties.

Article 113

1.  
A Contracting Party which is considering taking safeguard measures under Article 112 shall, without delay, notify the other Contracting Parties through the EEA Joint Committee and shall provide all relevant information.
2.  
The Contracting Parties shall immediately enter into consultations in the EEA Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.
3.  
The Contracting Party concerned may not take safeguard measures until one month has elapsed after the date of notification under paragraph 1, unless the consultation procedure under paragraph 2 has been concluded before the expiration of the stated time-limit. When exceptional circumstances requiring immediate action exclude prior examination, the Contracting Party concerned may apply forthwith the protective measures strictly necessary to remedy the situation.

For the Community, the safeguard measures shall be taken by the EC Commission.

4.  
The Contracting Party concerned shall, without delay, notify the measures taken to the EEA Joint Committee and shall provide all relevant information.
5.  
The safeguard measures taken shall be the subject of consultations in the EEA Joint Committee every three months from the date of their adoption with a view to their abolition before the date of expiry envisaged, or to the limitation of their scope of application.

Each Contracting Party may at any time request the EEA Joint Committee to review such measures.

Article 114

1.  
If a safeguard measure taken by a Contracting Party creates an imbalance between the rights and obligations under this Agreement, any other Contracting Party may towards that Contracting Party take such proportionate rebalancing measures as are strictly necessary to remedy the imbalance. Priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of the EEA.
2.  
The procedure under Article 113 shall apply.PART VIII

FINANCIAL MECHANISM

Article 115

With a view to promoting a continuous and balanced strengthening of trade and economic relations between the Contracting Parties, as provided for in Article 1, the Contracting Parties agree on the need to reduce the economic and social disparities between their regions. They note in this regard the relevant provisions set out elsewhere in this Agreement and its related Protocols, including certain of the arrangements regarding agriculture and fisheries.

Article 116

A Financial Mechanism shall be established by the EFTA States to contribute, in the context of the EEA and in addition to the efforts already deployed by the Community in this regard, to the objectives laid down in Article 115.

Article 117

▼M301

Bestämmelser om de finansiella mekanismerna anges i protokoll 38, protokoll 38a, tillägget till protokoll 38a, protokoll 38b, tillägget till protokoll 38b och protokoll 38c.

▼BPART IX

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 118

1.  
Where a Contracting Party considers that it would be useful in the interests of all the Contracting Parties to develop the relations established by this Agreement by extending them to fields not covered thereby, it shall submit a reasoned request to the other Contracting Parties within the EEA Council. The latter may instruct the EEA Joint Committee to examine all the aspects of this request and to issue a report.

The EEA Council may, where appropriate, take the political decisions with a view to opening negotiations between the Contracting Parties.

2.  
The agreements resulting from the negotiations referred to in paragraph 1 will be subject to ratification or approval by the Contracting Parties in accordance with their own procedures.

Article 119

The Annexes and the acts referred to therein as adapted for the purposes of this Agreement as well as the Protocols shall form an integral part of this Agreement.

Article 120

Unless otherwise provided in this Agreement and in particular in ►M1  Protocols 41 and 43 ◄ , the application of the provisions of this Agreement shall prevail over provisions in existing bilateral or multilateral agreements binding the European Economic Community, on the one hand, and one or more EFTA States, on the other, to the extent that the same subject matter is governed by this Agreement.

Article 121

The provisions of this Agreement shall not preclude cooperation:

(a) 

within the framework of the Nordic cooperation to the extent that such cooperation does not impair the good functioning of this Agreement;

(b) 

within the framework of the regional union between Switzerland and Liechtenstein to the extent that the objectives of this union are not attained by the application of this Agreement and the good functioning of this Agreement is not impaired.

▼M135 —————

▼B

Article 122

The representatives, delegates and experts of the Contracting Parties, as well as officials and other servants acting under this Agreement shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy, in particular information about undertakings, their business relations or their cost components.

Article 123

Nothing in this Agreement shall prevent a Contracting Party from taking any measures:

(a) 

which it considers necessary to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests;

(b) 

which relate to the production of, or trade in, arms, munitions and war materials or other products indispensable for defence purposes or to research, development or production indispensable for defence purposes, provided that such measures do not impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military purposes;

(c) 

which it considers essential to its own security in the event of serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in time of war or serious international tension constituting threat of war or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and international security.

Article 124

The Contracting Parties shall accord nationals of EC Member States and EFTA States the same treatment as their own nationals as regards participation In the capital of companies or firms within the meaning of Article 34, without prejudice to the application of the other provisions of this Agreement.

Article 125

This Agreement shall in no way prejudice the rules of the Contracting Parties governing the system of property ownership.

Article 126

1.  
The Agreement shall apply to the territories to which the Treaty establishing the European Economic Community ►M135  ————— ◄ is applied and under the conditions laid down in ►M135  dessa fördrag ◄ , and to the territories of the Republic of Austria, ►M135   ►M187  Izland ◄ , Furstendömet Liechtensteins samt Konungariket Norges ◄ .
2.  

Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall not apply to the Åland Islands. The Government of Finland may, however, give notice, by a declaration deposited when ratifying this Agreement with the Depositary, which shall transmit a certified copy thereof to the Contracting Parties, that the Agreement shall apply to those Islands under the same conditions as it applies to other parts of Finland subject to the following provisions:

(a) 

The provisions of this Agreement shall not preclude the application of the provisions in force at any given time on the Åland Islands on:

(i) 

restrictions on the right for natural persons who do not enjoy regional citizenship in Åland, and for legal persons, to acquire and hold real property on the Åland Islands without permission by the competent authorities of the Islands;

(ii) 

restrictions on the right of establishment and the right to provide services by natural persons who do not enjoy regional citizenship in Åland, or by any legal person, without permission by the competent authorities of the Åland Islands.

(b) 

The rights enjoyed by Ålanders in Finland shall not be affected by this Agreement.

(c) 

The authorities of the Åland Islands shall apply the same treatment to all natural and legal persons of the Contracting Parties.

Article 127

Each Contracting Party may withdraw from this Agreement provided it gives at least 12 months' notice in writing to the other Contracting Parties.

Immediately after the notification of the intended withdrawal, the other Contracting Parties shall convene a diplomatic conference in order to envisage the necessary modifications to bring to the Agreement.

Article 128

►M1

 

Any European State becoming a member of the Community shall, and the Swiss Confederation or any European State becoming a member of EFTA may, apply to become a party to this Agreement. It shall address its application to the EEA Council.

 ◄

2.  
The terms and conditions for such participation shall be the subject of an agreement between the Contracting Parties and the applicant State. That agreement shall be submitted for ratification or approval by all Contracting Parties in accordance with their own procedures.

Article 129

1.  
This Agreement is drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Icelandic, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

▼M268

Till följd av utvidgningarna av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet upprättas detta avtal på bulgariska, estniska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Texterna till de rättsakter som det hänvisas till i bilagorna är lika giltiga på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, så som dessa offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och de ska för att bli giltiga upprättas på isländska och norska språken och offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

▼B

2.  
This Agreement shall be ratified or approved by the Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements.

It shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Communities by which certified copies shall be transmitted to all other Contracting Parties.

The instruments of ratification or approval shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Communities which shall notify all other Contracting Parties.

▼M1

3.  
This Agreement shall enter into force on the date and under the conditions provided for in the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area.

▼B

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

þEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmäktigade undertegnet denne avtal.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

'Εγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

signatory

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française