EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01972A0722(03)-20180501

Consolidated text: Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

01972A0722(03) — SV — 01.05.2018 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

AVTAL

mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

(EGT L 300 31.12.1972, s. 189)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 5/73 concerning movement certificates A.OS.l and A.W.I contained in Annexes V and VI to Protocol No 3 (*)

  L 160

65

18.6.1973

 M2

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 6/73 supplementing and amending Protocol No 3 on the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 160

67

18.6.1973

 M3

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 7/73 on goods which are en route on 1 April 1973 (*)

  L 160

72

18.6.1973

 M4

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 8/73 on A.W.I certificates contained in Annex VI to Protocol No 3 (*)

  L 160

73

18.6.1973

 M5

DECISION No 9/73 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Articles 24 and 25 of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 347

37

17.12.1973

 M6

DECISION No 10/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 12 December 1973 (*)

  L 365

136

31.12.1973

 M7

DECISION No 11/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 11 December 1973 (*)

  L 365

162

31.12.1973

 M8

DECISION No 11/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 11 December 1973 (*)

  L 365

166

31.12.1973

 M9

DECISION No 1/74 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Protocol No 3 concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 224

17

13.8.1974

 M10

DECISION No 2/74 OF THE JOINT COMMITTEE establishing a simplified procedure for the issue of EUR.1 movement certificates (*)

  L 224

18

13.8.1974

 M11

DECISION No 3/74 OF THE JOINT COMMITTEE of 31 October 1974 (*)

  L 352

32

28.12.1974

►M12

TILLÄGGSPROTOKOLL till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

  L 106

17

26.4.1975

 M13

DECISION No 1/75 OF THE JOINT COMMITTEE of 1 December 1975 (*)

  L 338

74

31.12.1975

 M14

DECISION No 2/75 OF THE JOINT COMMITTEE of 1 December 1975 (*)

  L 338

76

31.12.1975

 M15

DECISION 1/76 OF THE JOINT COMMITTEE of 12 April 1976 (*)

  L 215

14

7.8.1976

 M16

AVTAL i form av skriftväxling rörande ändringar i tabell I och II: bilaga till protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

  L 298

44

28.10.1976

 M17

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending the English version of Table II of Protocol 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (*)

  L 328

58

26.11.1976

 M18

DECISION No 2/76 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Lists A and B annexed to Protocol 3 concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative cooperation and the list contained in Article 25 of that Protocol (*)

  L 328

50

26.11.1976

 M19

DECISION No 3/76 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing Note 11, Article 23 in Annex I to Protocol 3 concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 328

56

26.11.1976

 M20

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending Annex A to Protocol 1 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (*)

  L 338

17

7.12.1976

 M21

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/77 of 14 December 1977 (*)

  L 342

28

29.12.1977

 M22

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/77 of 14 December 1977 (*)

  L 342

87

29.12.1977

 M23

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2933/77 av den 20 december 1977

  L 342

27

29.12.1977

 M24

AVTAL i form av skriftväxling rörande ändringar i bilaga A till protokoll 1 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska Edsförbundet

  L 116

2

28.4.1978

►M25

AVTAL i form av skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz

  L 303

26

28.10.1978

 M26

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/78 of 5 December 1978 (*)

  L 376

20

30.12.1978

 M27

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/80 of 28 May 1980 (*)

  L 257

20

1.10.1980

 M28

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/80 of 28 May 1980 (*)

  L 257

41

1.10.1980

 M29

JOINT COMMITTEE DECISION No 3/80 amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of ”originating products”and methods of administrative cooperation to take account of the accession of the Hellenic Republic to the Community (*)

  L 385

17

31.12.1980

 M30

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

14

31.8.1981

 M31

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

28

31.8.1981

 M32

JOINT COMMITTEE DECISION No 3/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

48

31.8.1981

 M33

JOINT COMMITTEE DECISION No 4/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

63

31.8.1981

 M34

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/82 of 17 September 1982 (*)

  L 382

24

31.12.1982

 M35

EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/82 of 8 December 1982 (*)

  L 385

68

31.12.1982

 M36

EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/82 of 8 December 1982 (*)

  L 385

68

31.12.1982

 M37

AVTAL i form av skriftväxling om ändring av tabell II som ingår i bilagan till protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

  L 337

2

2.12.1983

 M38

AGREEMENT in the form of an exchange of letters consolidating and modifying the text of Protocol 3 to the Agreement between the European Economic Community and the SwissConfederation (*)

  L 323

313

11.12.1984

 M39

DECISION No 1/85 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 21 May 1985 (*)

  L 301

14

15.11.1985

 M40

AVTAL i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om handelsregler för soppor, såser och smaktillsatser

  L 309

23

21.11.1985

 M41

EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/85 of 3 December 1985 (*)

  L 47

47

25.2.1986

 M42

DECISION No 1/86 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 17 March 1986 (*)

  L 134

27

21.5.1986

 M43

DECISION No 2/86 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 28 May 1986 (*)

  L 199

28

22.7.1986

 M44

DECISION No 3/86 OF THE EEC-AUSTRIA JOINT COMMITTEE of 10 December 1986 (*)

  L 100

26

11.4.1987

 M45

DECISION No 1/87 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 4 June 1987 (*)

  L 236

12

20.8.1987

 M46

DECISION No 2/87 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 23 October 1987 (*)

  L 388

39

31.12.1987

 M47

BESLUT nr 3/87 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FOR EEG-SCHWEIZ av den 14 december 1987

  L 100

14

19.4.1988

 M48

PROTOCOL 3 concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 216

75

8.8.1988

 M49

DECISION No 2/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 379

27

31.12.1988

 M50

DECISION No 3/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 379

29

31.12.1988

 M51

DECISION No 4/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 379

30

31.12.1988

 M52

DECISION No 5/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 381

22

31.12.1988

 M53

BESLUT nr 1/89 FATTAT AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EEG-SCHWEIZ den 26 juni 1989

  L 278

23

27.9.1989

►M54

TILLÄGGSPROTOKOLL till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om undanröjande av befintliga och förhindrande av nya kvantitativa restriktioner som påverkar export, elleråtgärder med motsvarande verkan

  L 295

29

13.10.1989

 M55

DECISION No 1/90 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 2 May 1990 (*)

  L 176

12

10.7.1990

 M56

DECISION No 4/90 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 8 June 1990 (*)

  L 210

36

8.8.1990

 M57

DECISION No 1/9 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 91/581/EEC of 27 September 1991 (*)

  L 311

17

12.11.1991

 M58

DECISION No 2/91 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 91/582/EEC of 27 September 1991 (*)

  L 311

18

12.11.1991

 M59

DECISION No 3/91 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 92/113/EEC of 13 December 1991 (*)

  L 42

45

18.2.1992

 M60

DECISION No 3/92 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 93/192/EEC of 18 November 1992 (*)

  L 85

21

6.4.1993

 M61

DECISION No 1/93 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 93/597/EEC of 5 April 1993 (*)

  L 283

37

18.11.1993

 M62

DECISION No 2/93 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 94/102/EC of 28 April 1993 (*)

  L 52

11

23.2.1994

 M63

DECISION No 3/93 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 94/108/EC of 28 June 1993 (*)

  L 52

23

23.2.1994

 M64

GEMENSAMMA KOMMITTÉNS BESLUT nr 1/94 94/499/EG av den 6 april 1994

  L 204

150

6.8.1994

►M65

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ett tilläggsprotokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet

  L 169

77

27.6.1997

 M66

BESLUT nr 1/89 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EGOCH SCHWEIZ 97/435/EG av den 19 december 1996

  L 195

1

23.7.1997

 M67

BESLUT nr 1/1999 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EGOCH SCHWEIZ 1999/633/EG av den 24 juni 1999

  L 249

25

22.9.1999

 M68

BESLUT nr 2/1999 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EG-SCHWEIZ 1999/826/EG av den 29 november 1999

  L 323

14

15.12.1999

 M69

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, angående protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet

  L 76

12

25.3.2000

►M70

BESLUT nr 1/2000 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EG-SCHWEIZ 2001/123/EG av den 25 oktober 2000

  L 51

1

21.2.2001

 M71

BESLUT nr 1/2001 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2001/124/EG av den 24 januari 2001

  L 51

40

21.2.2001

 M72

BESLUT nr 801/2004 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ av den 28 april 2004

  L 352

18

27.11.2004

►M73

AVTAL mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter

  L 23

19

26.1.2005

 M74

Ändrat genom: BESLUT nr 1/2014 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2014/104/EU av den 13 februari 2014

  L 54

19

22.2.2014

 M75

BESLUT nr 2/2005 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2005/318/EG av den 17 mars 2005

  L 101

17

21.4.2005

 M76

BESLUT nr 3/2005 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2006/81/EG av den 15 december 2005

  L 45

1

15.2.2006

 M77

BESLUT nr 1/2006 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2006/92/EG av den 31 januari 2006

  L 44

18

15.2.2006

►M78

BESLUT nr 2/2006 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2006/93/EG av den 31 januari 2006

  L 44

21

15.2.2006

 M79

BESLUT nr 1/2007 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2007/85/EG av den 31 januari 2007

  L 35

29

8.2.2007

 M80

BESLUT nr 1/2008 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2008/219/EG av den 22 februari 2008

  L 69

34

13.3.2008

 M81

BESLUT nr 1/2009 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2009/84/EG av den 14 januari 2009

  L 29

55

31.1.2009

 M82

BESLUT nr 2/2009 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ 2009/707/EG av den 13 juli 2009

  L 252

1

24.9.2009

 M83

BESLUT nr 1/2010 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2010/94/EU av den 28 januari 2010

  L 41

72

16.2.2010

 M84

BESLUT nr 1/2011 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2011/46/EU av den 14 januari 2011

  L 19

40

22.1.2011

 M85

BESLUT nr 1/2012 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2012/165/EU av den 15 mars 2012

  L 85

35

24.3.2012

 M86

BESLUT nr 1/2013 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU-SCHWEIZ 2013/147/EU av den 18 mars 2013

  L 82

60

22.3.2013

►M87

RÄTTELSE TILL BESLUT nr 2/2015 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ av den 3 december 2015

  L 23

79

29.1.2016

►M88

BESLUT nr 1/2018 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ av den 20 april 2018

  L 111

7

2.5.2018


Rättat genom:

 C1

Rättelse, EGT L 258, 1.10.2009, s.  36 (2006/81/EG:)

 C2

Rättelse, EGT L 033, 10.2.2016, s.  38 (2/2016)(*)

Denna rättsakt finns inte publicerad på svenska.
▼B

AVTAL

mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och SchweizEUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

som den ena parten, och

SCHWEIZ

som den andra parten,

ÖNSKAR att konsolidera och med tanke på utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen utöka de existerande ekonomiska relationerna mellan gemenskapen och Schweiz och att med vederbörlig hänsyn till korrekta konkurrensvillkor säkerställa den harmoniska utvecklingen av sin handel med avsikt att bidra till det europeiska uppbyggnadsarbetet,

BESLUTAR för detta ändamål stegvis undanröja hindren för väsentligen all sin handel i överensstämmelse med bestämmelserna om upprättandet av frihandelsområden i det allmänna tull- och handelsavtalet,

DEKLARERAR sin beredvillighet att i ljuset av varje tillämplig faktor och särskilt utvecklingen inom gemenskapen undersöka möjligheten av att utveckla och fördjupa sina relationer där det med hänsyn till de ekonomiska intressena skulle visa sig nyttigt att utvidga dem till områden som inte omfattas av detta avtal,

HAR BESLUTAT att i sin strävan att uppnå dessa mål och med beaktande av att ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas som ett fritagande av avtalsparterna från de skyldigheter som åligger dem enligt andra internationella avtal,

HÄRIGENOM TRÄFFAS DETTA AVTAL.Artikel 1

Målet med detta avtal är

a) att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln främja den harmoniska utvecklingen av de ekonomiska relationerna mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och sålunda inom gemenskapen och i Schweiz befordra ekonomiska framsteg inom ekonomisk aktivitet, förbättra levnadsförhållanden och anställningsförhållanden samt öka produktivitet och finansiell stabilitet,

b) att tillhandahålla korrekta konkurrensvillkor för handeln mellan avtalsparterna,

c) att på detta sätt genom avlägsnandet av handelshinder bidra till världshandelns harmoniska utveckling och expansion.

▼M70

Artikel 2

Avtalet skall gälla för produkter med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz

i) som omfattas av kapitel 25-97 i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, med undantag av produkter enligt bilaga 1,

ii) som anges i bilaga 2,

iii) som anges i protokoll nr 2, med beaktande av de särskilda bestämmelserna i det protokollet.

▼B

Artikel 3

1.  Inga nya importtullar skall införas på varor mellan gemenskapen och Schweiz.

2.  Importtullarna skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

a) Den 1 april 1973 skall varje importtull minskas till 80 % av utgångsvärdet.

b) Fyra ytterligare minskningar med 20 % vardera skall vidtas

den 1 januari 1974,

den 1 januari 1975,

den 1 januari 1976,

den 1 juli 1977.

Artikel 4

1.  Bestämmelserna avseende den gradvisa avvecklingen av importtullarna skall också avse tullavgifter av fiskal natur.

Avtalsparterna får ersätta en tullavgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en tullavgift med en intern skatt.

2.  Danmark, Irland ►M12  ————— ◄ och Storbritannien får fram till 1 januari 1976 bibehålla en avgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en importtull vid tillämpning av artikel 38 i ”Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen” ►M12  ————— ◄ .

▼M70

3.  I fråga om produkter som anges i bilaga 3 får Schweiz, med beaktande av villkoren i artikel 18, temporärt behålla avgifter som motsvarar det fiskala elementet i importtullarna.

▼B

Den gemensamma kommittén enligt artikel 29 skall undersöka om de villkor som anges i föregående stycke uppfylls, särskilt om en ändring av storleken på den fiskala delen har vidtagits.

Den gemensamma kommittén skall undersöka läget med hänsyn till omvandlingen av dessa tullar till interna avgifter före den 1 januari 1980 eller före något annat datum som kommittén kan bestämma med hänsyn till omständigheterna.

Artikel 5

1.  Det utgångsvärde på importtullen på vilket de gradvisa minskningarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas skall vara den importtull som verkligen tillämpades den 1 januari 1972.

2.  Om efter den den 1 januari 1972 några tullminskningar skulle tillämpas till följd av avtal som träffats vid handelskonferensen i Genève 1964-1967 skall de på detta sätt minskade tullsatserna ersätta de utgångstullar som anges i punkt 1.

3.  De minskade tullarna enligt artikel 3 och ►M12  protokoll 1 och 2 ◄ skall tillämpas med avrundning till den första decimalen.

Med beaktande av gemenskapens tillämpning av artikel 39.5 i ”Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen” ►M12  ————— ◄ , vad gäller särskilda tullar eller den särskilda delen av blandade tullar i den irländska tulltaxan, skall denna artikel 3 och ►M12  protokoll 1 och 2 ◄ tillämpas med avrundning till den fjärde decimalen.

Artikel 6

1.  Inga nya avgifter, som har samma verkan som importtullar, skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

2.  Avgifter med samma verkan som importtullar som införs den 1 januari 1972 eller efter denna dag i handeln mellan gemenskapen och Schweiz skall avskaffas då avtalet träder i kraft.

Alla avgifter med samma verkan som importtullar vars storlek den 31 december 1972 är högre än de som verkligen till-lämpades den 1 januari 1972, skall minskas till den senare tullsatsen då avtalet träder i kraft.

3.  Avgifter med samma verkan som importtullar skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

a) Senast den 1 januari 1974 skall varje avgift minskas till 60 % av den tullsats som tillämpas den 1 januari 1972.

b) Tre ytterligare minskningar om 20 % vardera skall göras

den 1 januari 1975,

den 1 januari 1976,

den 1 juli 1977.

Artikel 7

1.  Ingen exporttull eller avgift med samma verkan skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

Exporttullar och avgifter som har samma verkan skall avskaffas senast den 1 januari 1974.

▼M70

2.  I fråga om produkter som anges i bilaga 4 skall exporttullar och avgifter med motsvarande verkan avskaffas enligt villkoren i den bilagan.

▼B

Artikel 8

Protokoll nr 1 bestämmer tullbehandlingen och förfaranden som gäller vissa varor.

Artikel 9

Protokoll nr 2 bestämmer tullbehandlingen och de förfaranden som gäller vissa varor som erhålls genom bearbetning av jordbruksvaror.

Artikel 10

1.  I händelse av att särskilda regler fastställs till följd av någon ändring av de nuvarande reglerna får avtalsparten i fråga anta de förfaranden som är resultatet av detta avtal med avseende på de varor som är föremål för dessa regler eller ändringar.

2.  I dessa fall skall avtalsparten i fråga ta vederbörlig hänsyn till den andra partens intressen. Av denna anledning får avtalsparterna rådgöra med varandra inom den gemensamma kommittén.

Artikel 11

Protokoll nr 3 bestämmer ursprungsreglerna.

Artikel 12

En avtalspart, som avser att minska den effektiva nivån på sina tullar och avgifter, med en verkan som är likvärdig med den som tredje land får, då detta land drar fördel av att behandlas som mest gynnad nation, eller som avser att dra tillbaka sin ansökan, skall i den utsträckning det är praktiskt möjligt underrätta den gemensamma kommittén minst trettio dagar innan denna minskning eller detta tillbakadragande träder i kraft. Avtalsparten skall beakta alla uppgifter från den andra parten om alla störningar som detta kan orsaka.

▼M25

Artikel 12a

Ändrar den ena eller båda avtalsslutande parterna nomenklaturen i sina tulltaxor beträffande varor som avses i avtalet, får den gemensamma kommittén anpassa tullnomenklaturen för dessa varor så att de överensstämmer med nämnda ändringar med iakttagande av principen om bibehållande av de fördelar som följer av avtalet.

▼B

Artikel 13

1.  Inga nya kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

2.  Kvantitativa importbegränsningar skall avskaffas den 1 januari 1973 och alla åtgärder som har en inverkan likvärdig med kvantitativa begränsningar på importen skall avskaffas senast den 1 januari 1975.

▼M54

Artikel 13a

1.  Ingen ny kvantitativ restriktion av export eller åtgärder som har motsvarande verkan skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

2.  Kvantitativa restriktioner av export och åtgärder som har motsvarande verkan skall upphävas den 1 januari 1990, utom de som tillämpades den 1 januari 1989 på produkter som förtecknas i protokoll 6, vilka skall undanröjas i enlighet med bestämmelserna i det nämnda protokollet.

Artikel 13b

En avtalspart som överväger att ändra de regler den tillämpar på export till tredje land skall i görligaste mån underrätta gemensamma kommittén minst 30 dagar innan den avsedda ändringen träder i kraft. Den skall uppmärksamma eventuella invändningar från den andra avtalsparten om snedvridande effekter som kan komma att bli följden av detta.

▼B

Artikel 14

▼M70

1.  Gemenskapen förbehåller sig rätten att ändra ordningen för petroleumprodukter enligt nummer 27.10, 27.11, ex 27.12 (med undantag av ozokerit, montanvax (lignitvax) och torvvax) och 27.13 i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering när beslut fattas enligt den gemensamma handelspolitiken för produkterna i fråga eller när en gemensam energipolitik fastställs.

▼B

I detta fall skall gemenskapen ta vederbörlig hänsyn till Schweiz intressen. Av denna anledning skall gemenskapen underrätta den gemensamma kommittén som skall träffas på de villkor som anges i artikel 31.

2.  Schweiz förbehåller sig rätten att vidta liknande åtgärder om det skulle ställas inför motsvarande situationer.

3.  Med beaktande av punkterna 1 och 2 skall avtalet inte föregripa andra bestämmelser än tullregler som gäller vid import av petroleumprodukter.

Artikel 15

1.  Avtalsparterna förklarar sig beredda att, i den utsträckning deras jordbrukspolitik så medger, främja den harmoniska utvecklingen av handeln med jordbruksvaror som inte omfattas av detta avtal.

2.  Avtalsparterna skall tillämpa sina regler inom veterinärmedicin, hälsa och växthygien på ett icke-diskriminerande sätt och skall inte införa några nya bestämmelser som kan otillbörligt hindra handeln.

3.  Avtalsparterna skall på de villkor som anges i artikel 31 undersöka alla svårigheter som kan uppstå i handeln med jordbruksvaror och skall sträva efter att finna lämpliga lösningar.

Artikel 16

Från och med den 1 juli 1977 får varor som framställs i Schweiz inte åtnjuta mer fördelaktig behandling när de importeras till gemenskapen än den behandling som tillämpas mellan gemenskapens medlemsstater.

Artikel 17

Avtalet skall inte utesluta underhåll av eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller förfaranden för gränshandel, utom i den utsträckning de ändrar förfarandena i detta avtal, särskilt bestämmelserna om ursprungsregler.

Artikel 18

Avtalsparterna skall avstå från varje åtgärd eller praxis av intern fiskal natur som åstadkommer vare sig direkt eller indirekt diskriminering av en avtalsparts varor i förhållande till liknande varor som framställs inom den andra avtalspartens territorium.

Varor som exporteras till ett av avtalsparternas territorier får inte åtnjuta återbetalning av intern beskattning utöver den direkta eller indirekta beskattning som påläggs dessa varor.

Artikel 19

Betalning som avser handel med varor och överföring av denna betalning till den medlemsstat inom gemenskapen i vilken fordringsägaren är bosatt eller till Schweiz skall vara fri från alla begränsningar.

Avtalsparterna skall avstå från alla valutarestriktioner eller administrativa begränsningar som avser beviljande, återbetalning eller godkännande av kortfristiga och medellånga krediter som omfattar kommersiella transaktioner i vilka en invånare deltar.

Artikel 20

Avtalet skall inte utesluta förbud eller begränsningar av import, export eller varor i transit som motiveras av allmän moral, lag och ordning eller allmän säkerhet, skydd av liv och hälsa för människor och djur, skydd av växter, skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, skydd av industriell och kommersiell egendom eller regler som avser guld eller silver. Dessa förbud eller begränsningar får dock inte medföra godtycklig diskriminering eller kamouflerad begränsning av handeln mellan avtalsparterna.

Artikel 21

Ingenting i avtalet skall hindra avtalsparterna från att vidta några åtgärder

a) som avtalsparten anser nödvändiga för att förhindra avslöjandet av upplysningar som strider mot avtalspartens väsentliga säkerhetsintressen,

b) som avser handeln med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller avser forskning, utveckling eller tillverkning som är oundgänglig för försvarsändamål under förutsättning att dessa åtgärder inte skadar konkurrensvillkoren med avseende på varor som inte är avsedda för militära ändamål,

c) som avtalsparten anser är väsentliga för sin egen säkerhet under krig eller allvarlig internationell spänning.

Artikel 22

1.  Avtalsparterna skall avstå från alla åtgärder som kan äventyra uppfyllandet av avtalets mål.

2.  Avtalsparterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Om den ena av avtalsparterna anser att den andra har brustit i uppfyllandet av någon skyldighet enligt avtalet får den vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 23

1.  Följande är oförenligt med avtalets korrekta funktion i den utsträckning som det påverkar handeln mellan gemenskapen och Schweiz:

i) Alla avtal mellan företag, beslut av företagsgrupper och samordnade åtgärder mellan företag för att förhindra eller störa konkurrensen i fråga om tillverkning av eller handel med varor.

ii) Missbruk av ett eller flera företag med en dominerande ställning i avtalsparternas hela territorium eller väsentlig del av detta.

iii) Varje offentligt stöd som stör eller hotar att störa konkurrensen genom att gynna vissa företag eller framställningen av vissa varor.

2.  Om en avtalspart skulle anse att en viss åtgärd är oförenlig med denna artikel får avtalsparten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 24

Om en ökning av importen av en viss vara sannolikt allvarligt skadar någon tillverkning som utförs i en av avtalsparternas territorier och om denna ökning beror på orsaker enligt i) eller ii) nedan, får den berörda avtalsparten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

i) Delvis eller total minskning av importtullar eller avgifter med likvärdig verkan på varan i fråga hos den importerande avtalsparten enligt bestämmelserna i avtalet,

ii) Det faktum att tullar och avgifter med likvärdig inverkan som tas ut av den exporterande avtalsparten på import av råvaror eller halvfabrikat som används vid tillverkning av varan i fråga är påtagligt lägre än motsvarande tullar och avgifter som tas ut av den importerande avtalsparten.

▼M54

Artikel 24a

När tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 7 och 13a leder till

1. återutförsel till ett tredje land, mot vilket den exporterande avtalsparten för den aktuella varan vidmakthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder eller avgifter som har motsvarande verkan eller

2. allvarlig eller hotande brist på en vara som är väsentlig för den exporterande avtalsparten,

och när situationer som anges ovan ger upphov till eller kan befaras ge upphov till allvarliga svårigheter för den exporterande avtalsparten, får denna avtalspart vidta lämpliga åtgärder på de villkor och i enlighet med förfaranden som anges i artikel 27.

▼B

Artikel 25

Om en av avtalsparterna konstaterar att dumpning äger rum vid handel med den andra avtalsparten får denna part vidta lämpliga åtgärder mot detta enligt avtalet om genomförande av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 26

Om allvarliga störningar uppstår inom någon del av ekonomin eller om svårigheter uppstår som skulle kunna orsaka allvarliga störningar i den ekonomiska situationen i en region får den berörda avtalsparten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

▼M54

Artikel 27

1.  I den händelse att en avtalspart importerar eller exporterar produkter som lätt kan föranleda de svårigheter som anges i artiklarna 24, 24a och 26 till föremål för ett administrativt förfarande som syftar till att sörja för snabb information om tendensen i handelsflödet, skall den underrätta den andra avtalsparten.

2.  I de fall som anges i artikel 22—26 skall avtalsparten, innan den vidtar de åtgärder som föreskrivs i dessa, eller i fall för vilka punkt 3.e gäller, så snart som möjligt lämna gemensamma kommittén all relevant information som behövs för en noggrann undersökning av situationen i syfte att söka en lösning som är godtagbar för avtalsparterna.

Vid valet av åtgärder måste förtur ges till dem som minst stör avtalets funktion.

Skyddsåtgärderna skall genast delges gemensamma kommittén och skall vara föremål för regelbundna samråd inom kommittén, särskilt i syfte att upphäva dem så snart som omständigheterna medger.

3.  Vid genomförandet av punkt 2 skall följande bestämmelser gälla:

a) När det gäller artikel 23 skall endera avtalspart hänskjuta ärendet till gemensamma kommittén, om den anser att ett visst förfarande är oförenligt med avtalets rätta funktion enligt artikel 23.1.

Avtalsparterna skall lämna gemensamma kommittén all relevant information och skall ge den det bistånd som den behöver för att undersöka fallet och vid behov undanröja det förfarande, mot vilket invändningar gjorts.

Om avtalsparten i fråga underlåter att upphöra med det förfarande mot vilket invändningar gjorts inom den tid som gemensamma kommittén fastställt, eller i frånvaro av gemensamma kommitténs samtycke inom tre månader efter det att ärendet hänsköts till denna, får avtalsparten i fråga anta de skyddsåtgärder den anser nödvändiga för att bemästra de allvarliga svårigheter som blivit resultatet av förfarandena i fråga. I synnerhet får den återkalla tulleftergifter.

b) När det gäller artikel 24 skall de svårigheter som uppstår på grund av den situation som den artikeln anger hänskjutas för undersökning till gemensamma kommittén, som får fatta det beslut som behövs för att undanröja dessa svårigheter.

Om gemensamma kommittén eller den exporterande avtalsparten inte har fattat ett beslut som undanröjer svårigheterna inom 30 dagar efter det att ärendet hänsköts, bemyndigas den importerande avtalsparten att ta ut en kompenserande avgift på den importerade produkten.

Den kompenserande avgiften skall beräknas efter den verkan som oenhetliga tulltaxor har på värdet av varorna i fråga om de råmaterial eller mellanprodukter som ingår i dem.

c) När det gäller artikel 24a skall de svårigheter som uppstår på grund av de situationer som anges i den artikeln hänskjutas för undersökning till gemensamma kommittén. Avseende stycke 2 i artikel 24a skall den hotande bristen vederbörligen bestyrkas med lämpliga kvantitets- och prisindikatorer.

Gemensamma kommittén får fatta det beslut som behövs för att undanröja svårigheterna. Om gemensamma kommittén inte har fattat detta beslut inom 30 dagar efter det att ärendet hänsköts till den, bemyndigas den exporterande parten att tillfälligt tillämpa lämpliga åtgärder på exporten av produkten i fråga.

d) När det gäller artikel 25 skall samråd i gemensamma kommittén äga rum, innan avtalsparten i fråga vidtar de lämpliga åtgärderna.

e) När exceptionella omständigheter, som kräver omedelbar handling, gör en föregående undersökning omöjlig, får i de situationer som anges i artiklarna 24, 24a, 25 och 26 och också i fråga om exportstöd som har en direkt och omedelbar verkan på handeln, avtalsparten i fråga genast tillämpa de skyddsåtgärder som är oeftergivligt nödvändiga för att råda bot på situationen.

▼B

Artikel 28

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller Schweiz är i svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter i fråga om betalningsbalansen får den berörda avtalsparten vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Parten skall skyndsamt underrätta den andra avtalsparten.

Artikel 29

1.  En gemensam kommitté skall upprättas som är ansvarig för administrationen av avtalet och skall garantera dess riktiga tillämpning. För detta ändamål skall den utfärda rekommendationer och fatta beslut i de fall som bestäms i avtalet. Dessa beslut skall ikraftsättas av avtalsparterna enligt deras egna bestämmelser.

2.  För den riktiga tillämpningen av avtalet skall avtalsparterna utbyta upplysningar och på begäran av endera parten överlägga inom den gemensamma kommittén.

3.  Den gemensamma kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 30

1.  Den gemensamma kommittén skall bestå av å ena sidan representanter för gemenskapen och å den andra sidan representanter för Schweiz.

2.  Den gemensamma kommittén skall verka genom ömsesidigt avtal.

Artikel 31

1.  Varje avtalspart skall i tur och ordning vara ordförande i den gemensamma kommittén enligt de förfaranden som fastställs i dess stadgar.

2.  Ordföranden skall sammankalla möten minst en gång om året för att granska att avtalet fungerar.

Den gemensamma kommittén skall dessutom sammanträda så snart särskilda omständigheter så påfordrar på begäran av endera avtalsparten enligt de villkor som anges i arbetsordningen.

3.  Den gemensamma kommittén får besluta om inrättande av alla arbetsgrupper som kan hjälpa till med kommitténs uppgifter.

Artikel 32

1.  Om en avtalspart anser att det skulle vara värdefullt för båda avtalsparternas ekonomiska interessen att utveckla de relationer som fastställs i avtalet genom att utvidga dem till områden som nu inte ingår, skall de sända en motiverad begäran till den andra avtalsparten.

Avtalsparterna får ge den gemensamma kommittén i uppdrag att undersöka denna begäran och om så är tillämpligt utfärda rekommendationer till avtalsparterna, särskilt med avsikt att öppna förhandlingar.

2.  De avtal som blir resultatet av förhandlingarna enligt punkt 1 kommer att bli föremål för avtalsparternas ratificering eller godkännande enligt deras egna förfaranden.

Artikel 33

Bilagorna och protokollen till avtalet skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 34

Endera avtalsparten får säga upp avtalet genom att underrätta den andra avtalsparten. Avtalet skall upphöra att vara i kraft tolv månader efter dagen för denna anmälan.

Artikel 35

Avtalet skall gälla å ena sidan för de territorier för vilka fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen gäller och å den andra för Schweiz territorium.

Artikel 36

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, nederländska, engelska, franska, tyska, ►M12  italienska ◄ språken, vart och ett av dessa skall ha samma giltighet.

Detta avtal kommer att godkännas av avtalsparterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973 under förutsättning att avtalsparterna före denna dag har underrättat varandra om att nödvändiga förfaranden har avslutats.

Efter denna dag träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på denna anmälan. Den sista dagen för denna anmälan skall vara den 30 november 1973.

De bestämmelser som gällde den 1 april 1973 skall tillämpas på ikraftträdandet av detta avtal om det träder i kraft efter denna dag.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M12 —————

▼B

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

▼M12 —————

▼B

signatory

signatory

signatory

Für die Schwiezerische Eidenossenschaft

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

signatory

signatory

▼M73

BILAGA 1Förteckning över de varor som avses i artikel 2 i i avtalet

HS-nummer

Varuslag

2905 43

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

– Kasein

ex 3501 90

– Andra slag:

– Andra än kaseinlim

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat:

– Äggalbumin:

3502 11

– – Torkat

3502 19

– – Annat

3502 20

– Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner)

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

– Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering:

3823 11

– – Stearin

3823 12

– – Olein

3823 19

– – Andra

3823 70

– Tekniska fettalkoholer

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

5301

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

▼M70

BILAGA 2

Förteckning över produkter som avses i artikel 2 ii i avtaletHS-nummer

Varuslag

1302.

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

— Växtsafter och växtextrakter:

ex 1302.19

— — Andra:

— — — Vaniljoleoresin

1404.

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1404.20

— Bomullslinters

1516.

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

ex 1516.20

— Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

. Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

ex 1518.

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: Linoxyn

▼M70

BILAGA 3

Förteckning över produkter som avses i artikel 4 i avtalet

Denna bilaga skall utgå eftersom Schweiz den 1 januari 1997 för de produkter som angavs i bilaga 2 till avtalet från 1972 omvandlade det fiskala elementet i importtullarna till en intern skatt.

BILAGA IV

▼M54

Förteckning över produkter enligt artikel 7 i avtalet

Tullavgifter som tillämpas av Schweiz på export till gemenskapen av de produkter som förtecknas nedan skall undanröjas i enlighet med följande tidsplan.Rubrik

i Harmoniseradesystemet

Varuslag

Datum för undanröjande

ex 26.20

Aska och rester som huvudsakligen innehåller aluminium

1 januari 1993

74.04

Kopparavfall och -skrot

1 januari 1993

76.02

Aluminiumavfall och -skrot

1 januari 1993

▼B

PROTOKOLL nr 1

om behandling som gäller vissa varor

AVSNITT A

BEHANDLING SOM GÄLLER IMPORT TILL GEMENSKAPEN AV VISSA VAROR MED URSPRUNG I SCHWEIZ

Artikel 1

▼M25

1.  Tullen vid import till den ursprungliga gemenskapen av varor som omfattas av kapitel 48 eller 49 i Gemensamma tulltaxan skall undan för undan avskaffas enligt följande tabell:Tidplan

Varor som omfattas av nr ellerundernr 40.01 C II, 48.01 F, 48.07 C,48.13 eller 48.15 B

Övriga varor

 

Tillämplig procentsats för grundläggande tullar

1 januari 1978

8

65

1 januari 1979

6

50

1 januari 1980

6

50

1 januari 1981

4

35

1 januari 1982

4

35

1 januari 1983

2

20

1 januari 1984

0

0

2.  Tullen vid import till Irland av de varor som avses i punkt 1 skall undan för undan avskaffas enligt följande tabell:Tidplan

Procentsats för gällande tullar

1 januari 1978

20

1 januari 1979

15

1 januari 1980

15

1 januari 1981

10

1 januari 1982

10

1 januari 1983

5

1 januari 1984

0

3.  Trots artikel 3 i avtalet skall Danmark och Förenade kungariket vid import av varor som anges i punkt 1 med ursprung i Schweiz tillämpa följande tullsatser:Tidplan

Varor som omfattas av nr ellerundernr 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C,48.13 eller 48.15 B

Procentsats för gällande tullar

Övriga varor

Tillämplig procentsats förgrundläggande tullar enligtGemensamma tulltaxan

1 januari 1978

8

65

1 januari 1979

6

50

1 januari 1980

6

50

1 januari 1981

4

35

1 januari 1982

4

35

1 januari 1983

2

20

1 januari 1984

0

0

▼B

4.  Under tiden den 1 januari 1974 till och med den 31 december 1983 skall Danmark ►M12  ————— ◄ och Storbritannien ha rättighet att varje år för import av varor med ursprung i Schweiz till kontingenter utan tull vars storlek enligt bilaga A för 1974 skall uppgå till det genomsnittet av importen mellan 1968 och 1971 ökat med det kumulativa värdet genom fyra ökningar med 5 %. Efter den 1 januari 1975 skall beloppet för ökningen av dessa tullkontingenter årligen ökas med 5 %.

5.  Uttrycket ”den ursprungliga gemenskapen” avser Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna.

Artikel 2

1.  Tullar på varor enligt punkt 2 för import till den ursprungliga gemenskapen och Irland skall gradvis minskas till följande nivåer enligt följande tidtabell:Tidtabell

Procent av tillämpliga grundtaxor

1 april 1973

95

1 januari 1974

90

1 januari 1975

85

1 januari 1976

75

1 januari 1977

60

1 januari 1978

40  med ett maximum av 3 % på värdet (utom för undernr 78.01 A II och 79.01 A)

1 januari 1979

20

1 januari 1980

0

För tulltaxenummer 78.01 A II och 79.01 A enligt tabellen i punkt 2 skall tullminskningar göras för den ursprungliga gemenskapen och oaktat artikel 5.3 i avtalet, avrundade till andra decimalen.

2.  Varorna i ovannämnda punkt är följande:Gemensamma tulltaxan nr

Varuslag

ur 73.02

Ferrolegeringar, utom ferronickel och varor som omfattas av EKSG-fördraget

76.01

Obearbetad aluminium: skrot och avfall av aluminium:

A.  Obearbetat

78.01

Obearbetat bly (inklusive silverhaltigt bly); skrot och avfall av bly:

A.  Obearbetat

II.  Annat

79.01

Obearbetad zink; skrot och avfall av zink:

A.  Obearbetat

81.01

Volfram, obearbetad eller bearbetad, och varor av detta

81.02

Molybden, obearbetad eller bearbetad, och varor av detta

81.03

Tantal, obearbetad eller bearbetad, och varor av detta

81.04

Andra basmetaller, obearbetade eller bearbetade, och varor av dessa; sintrade keramiska metaller,
B.  Kadmium
C.  Kobolt
II.  Bearbetat ►M25  
D.  Krom
I.  Obearbetad, avfall och skrot
b)  Övrigt
II.  Övrigt  ◄
E.  Germanium
F.  Hafnium (celtium)
G.  Mangan
H.  Niob (columbium)
IJ.  Antimon
K.  Titan
L.  Vanadin
M.  Uran utarmat på U 235
O.  Zirkonium
P.  Rhenium
Q.  Gallium; indium; tallium
R.  Sintrade keramiska metaller

Artikel 3

Imports om är under kastad taxe behandling enligt artikel 1 och 2, utom för annat obearbetat bly än tackor (enligt undernr 78.01 A II i Gemensamma tulltaxan), skall vara föremål för årliga vägledande tak justeringar över vilka tillämpliga importtullar med avseende på tredje land får återinföras på följande villkor:

a) Med beaktande av gemenskapens rätt att tillfälligt upphäva tillämpningen av tak för vissa varor anges de för 1973 fastställda taken i bilaga B. Dessa tak har beräknats under antagande av att den ursprungliga gemenskapen och Irland skall göra den första tullminskningen den 1 april 1973. För 1974 skall tak nivåerna motsvara den nivå som gällde 1973 varje år justerad för gemenskapen och ökad med 5 %. Från den 1 januari 1975 skall tak nivån höjas med 5 % årligen.

För varor som omfattas av detta protokoll men inte ingår i bilaga B förbehåller sig gemenskapen rätten att införa tak vilkas nivå kommer att vara lika med den genomsnittliga storleken av importen till gemenskapen under de fyra senaste år för vilka statistik finns tillgänglig, ökad med 5 %. För följande år skall nivåerna för dessa tak höjas årligen med 5 %.

b) Om importen av en viss vara under två på varandra följande år på grund av taket skulle bli mindre än 90 % av den fastställda nivån skall gemenskapen tills vidare upphäva tillämpningen av detta tak.

c) Vid fall av tillfälliga ekonomiska svårigheter förbehåller sig gemenskapen rätten att efter samråd inom den gemensamma kommittén för ett år bibehålla den nivå som fastställdes föregående år.

d) Gemenskapen skall den 1 december varje år till den gemensamma kommittén överlämna en förteckning över varor som är föremål för tak under det kommande året och nivån på dessa tak.

e) Import inom ramen för tullkontingenter enligt artikel 1.4 skall också avstämmas mot de tak som fastställts för dessa varor.

f) Då för en vara som omfattas av detta protokoll ett tak nås får utan beaktande av artikel 3 i avtalet och artiklarna 1 och 2 i detta protokoll Gemensamma tulltaxans importtullar på varan i fråga återinföras till slutet av kalenderåret.

I detta fall, före den 1 juli 1977

i) skall Danmark ►M12  ————— ◄ och Storbritannien återinföra följande tullar:År

Procent av tillämpliga tullar i Gemensamma tulltaxan

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

ii) Irland skall återinföra tullar mot tredje land.

Tullsatserna enligt artiklarna 1 och 2 i detta protokoll skall återinföras den 1 januari följande år.

g) Efter den 1 juli 1977 skall avtalsparterna inom den gemensamma kommittén undersöka möjligheten av att revidera de procentsatser med vilka taken höjs med beaktande av utvecklingen av konsumtion och import till gemenskapen och erfarenheter till följd av tillämpningen av denna artikel.

h) Taken skall avskaffas vid slutet av avvecklingsperioderna enligt artiklarna 1 och 2 i detta protokoll.

Artikel 4

1.  Den ursprungligen konstituerade gemenskapen skall till och med den 31 december 1975 bibehålla en miniminivå på importtullar på följande varor:Gemensamma tulltaxan nr

Varuslag

Bibehållen miniminivå

91.01

Fickur, armbandsur och andra ur inklusive stoppur

0,35 UA per vara

91.07

Verk till fick- eller armbandsur (inklusive stoppur), kompletta och sammansatta:

A.  Med balans och spiralfjäder

0,28 UA per vara

91.11

Andra urdelar:

C.  Urverk, inte sammansatta:

1.  Med balans och spiralfjäder

0,28 UA per vara

2.  Importtullarna enligt punkt 1 skall avskaffas i två lika stora steg den 1 januari 1976 och den 1 juli 1977. Utan beaktande av artikel 5.3 i avtalet skall de på detta sätt minskade tullarna avrundas till den andra decimalen.

3.  Bestämmelserna i avtalet skall gälla för varor enligt kapitel 91 i Brysselnomenklaturen under förutsättning att Schweiz tillämpar bestämmelserna i tilläggsavtalet till avtalet 1967 avseende urindustrins varor mellan Schweiz och Europeiska ekonomiska gemenskapen, undertecknad i Bryssel den 20 juli 1972.

Alla skyldigheter enligt tilläggsavtalet skall betraktas som skyldigheter enligt artikel 22 i detta avtal.AVSNITT B

BEHANDLING AV IMPORT TILL SCHWEIZ AV VISSA VAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

Artikel 5

▼M25

1.  Från och med den 1 januari 1978 skall tullen vid import till Schweiz av de varor med ursprung i den ursprungliga gemenskapen och i Irland som förtecknats i bilaga C till detta protokoll avskaffas undan för undan enligt följande tabell:Tidplan

Procentsats för gällande tullar

1 januari 1978

65

1 januari 1979

50

1 januari 1980

50

1 januari 1981

35

1 januari 1982

35

1 januari 1983

20

1 januari 1984

0

2.  Tullen vid import till Schweiz av varor som omfattas av nr 4418 i Tullsamarbetsrådets nomenklatur och med ursprung i den ursprungliga gemenskapen och i Irland skall avskaffas undan för undan enligt följande tabell:Tidplan

Procentsats för gällande tullar

1 januari 1978

65

1 januari 1979

50

1 januari 1980

40

1 januari 1981

20

1 januari 1982

0

3.  Trots artikel 3 i avtalet förbehåller sig Schweiz rätten att med hänsyn till ekonomiska behov och administrativa överväganden från och med den 1 januari 1978 tillämpa följande tullsatser vid import av varor som nämns i bilaga C och med ursprung i Danmark och Förenade kungariket:Tidplan

Procentsats för gällande tullar

1 januari 1978

65

1 januari 1979

50

1 januari 1980

50

1 januari 1981

35

1 januari 1982

35

1 januari 1983

20

1 januari 1984

0

▼B

Artikel 6

▼M25

För varor som omfattas av nr 4418, 4801 och 4807 i Tullsamarbetsrådets nomenklatur förbehåller sig Schweiz rätten till att i fall av svårigheter införa riktvärden för importtak i överensstämmelse med de förfaranden som definieras i artikel 3 i detta protokoll. För import som överstiger taket får tullar återinföras som inte överstiger de tullsatser som tillämpas för tredje land.

▼B

BILAGA A

Förteckning över taxekontingenter för 1974

DANMARK ►M12  ————— ◄ , STORBRITANNIENGemensamma tulltaxan nr

Varuslag

Nivå (ton)

Danmark

►M12  Norge ◄

Storbritannien

Kapitel 48

PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP

 

 

 

►M25  48.01 ◄

►M25  Papper och papp (inbegripet cellulosavadd), i rullar eller ark: ◄

 

 

 

C.  Kraftpapper och kraftpapp

 

 

 

ex II.  andra, ex kraftliner och kraftsäckspapper

►M12  — ◄

145

►M25  
ex F.  Övrigt:  ◄

 

 

 

►M25  

— Bibelpapper, manifoldpapper, annat tryckpapper och annat skrivpapper, inte innehållande mekanisk trämassa eller vari den mekaniska trämassan inte överstiger mer än 5 %

 ◄

►M12  — ◄

202

►M25  

— Tapetpappert

 ◄

►M12  — ◄

244

48.03

Pergamentpapper eller smörpapper och fettsäker papp och imitationer därav och glättat genomskinligt papper, i rullar och ark

►M12  — ◄

126

►M25  48.07 ◄

►M25  Papper och papp, impregnerade, belagda, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta (inte omfattande trycksaker enligt kapitel 49), i rullar eller ark: ◄

 

 

 

►M25  
C.  Övrigt:  ◄

 

 

 

►M25  

— Belagda tryck- eller skrivpapper

 ◄

►M12  — ◄

152

►M25  

— Övrigt

 ◄

►M12  — ◄

586

►M25  48.16 ◄

►M25  Lådor, påsar och andra förpackningar, av papper eller papp; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar, av papper eller papp av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d. ◄

►M12  — ◄

 

►M25  
A.  Lådor, påsar och andra förpackningar, av papper eller papp  ◄

 

207

►M25  48.21 ◄

►M25  Andra artiklar av pappersmassa, papper, papp eller cellulosavadd ◄

 

 

 

►M25  
B.  Blöjor och blöjpapper, för spädbarn, i detaljhandelsuppläggningar  ◄

►M12  — ◄

 

►M25  
D.  Övrigt  ◄

►M12  — ◄

147

►M25  
ur
kapitel 48  ◄

►M25  Andra produkter enligt kapitel 48, undantaget produkter enligt underrubrik 48.01 A ◄

1 261

►M12   ◄

522

ur

kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra trycksaker, manuskript, maskinskrivna manuskript och planer — underkastade importtullar i Gemensamma tulltaxan (nr 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

►M12   ◄

756 918  (1)

(1)   I pund

BILAGA B

Förteckning över tak 1973Gemensamma tulltaxan nr

Varuslag

Nivå

(ton)

73.02

Ferrolegeringar

 

C.  Ferro-kisel

6 617

76.01

Obearbetad aluminium; skrot och avfall av aluminium:

 

A.  Obearbetat

9 824

BILAGA C

Förteckning över varor för vilka Schweiz vill minska sina importtullar med avseende på gemenskapen under en utökad övergångsperiodGemensamma tulltaxan nr

Varuslag

▼M25

4801.

Papper och papp, undantaget cellulosavadd, i rullar eller ark

▼B

4803.

Pergamentpapper eller smörpapper och fettsäker papp och imitationer därav och glättat genomskinligt papper, i rullar och ark:

20

— annat

▼M25

4807.

Papper och papp, impregnerade, belagda, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta (inte omfattande trycksaker enligt kapitel 49), i rullar eller ark

▼B

4815.

Annat papper och papp, skuret till storlek och format:

22

— annat

4821.

Andra varor av pappersmassa, papper, papp eller cellulosavadd:

20

— Borddukar, servetter och handdukar

▼M73

PROTOKOLL nr 2

om vissa bearbetade jordbruksprodukter

Artikel 1

Allmänna principer

1.  Bestämmelserna i avtalet skall tillämpas på varor som förtecknas i tabellerna I och II om inget annat anges i detta protokoll.

2.  I fråga om dessa varor får de avtalsslutande parterna inte ta ut importtullar eller andra avgifter med motsvarande verkan, inklusive jordbruksavgifter, eller bevilja exportbidrag eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

3.  Bestämmelserna i detta protokoll skall tillämpas på samma sätt på Furstendömet Liechtenstein fram till dess att protokoll 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet börjar tillämpas på Furstendömet Liechtenstein.

Artikel 2

Tillämpning av prisutjämningsåtgärder

1.  För att ta hänsyn till kostnadsskillnader för jordbruksråvaror som används vid framställningen av varorna i tabell I hindrar inte avtalet att prisutjämningsåtgärder tillämpas på dessa varor, det vill säga uttag av jordbruksavgifter vid import samt beviljande av exportbidrag eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

2.  Om en avtalsslutande part vidtar interna åtgärder som minskar priset på råvaror för bearbetningsindustrin, skall dessa åtgärder beaktas vid beräkningen av prisutjämningsbeloppen.

Artikel 3

Prisutjämningsåtgärder vid import

1.  De schweiziska basbelopp för jordbruksråvaror som beaktas vid beräkningen av jordbruksavgifterna vid import får varken överstiga skillnaden mellan det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden och gemenskapens inhemska referenspris för respektive jordbruksråvara, eller de schweiziska importtullar som faktiskt tillämpas på jordbruksråvarorna när de importeras som sådana.

2.  Den schweiziska importordningen för varorna i tabell I anges i tabell IV.

3.  Om det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden är lägre än gemenskapens inhemska referenspris får gemenskapen vidta prisutjämningsåtgärder enligt artikel 2, det vill säga ta ut jordbruksavgifter vid import, i enlighet med förordning (EG) nr 1460/96 och därpå följande förordningar.

Artikel 4

Prisutjämningsåtgärder vid export

1.  De schweiziska exportbidragen eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan vid export till gemenskapen av varor som förtecknas i tabell I får inte överstiga skillnaden mellan det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden och gemenskapens inhemska referenspris för de jordbruksråvaror som används vid framställningen av dessa varor, multiplicerat med de kvantiteter som faktiskt används. Om det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden är lika högt som eller lägre än gemenskapens inhemska referenspris, skall det schweiziska exportbidraget eller annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan vara noll.

2.  Om det schweiziska referenspriset på hemmamarknaden är lägre än gemenskapens inhemska referenspris, får gemenskapen vidta prisutjämningsåtgärder enligt artikel 2, det vill säga bevilja exportbidrag i enlighet med förordning (EG) nr 1520/2000 och därpå följande förordningar, eller bevilja annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

3.  För socker (HS-rubrikerna 1701 , 1702 och 1703 ) som används vid framställningen av varor som förtecknas i tabell I och tabell II får de avtalsslutande parterna inte bevilja exportbidrag eller någon annan form av återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

Artikel 5

Referenspriser

1.  Gemenskapens och Schweiz inhemska referenspriser för jordbruksråvaror som avses i artiklarna 3 och 4 anges i tabell III.

2.  De avtalsslutande parterna skall regelbundet, minst en gång per år, till den gemensamma kommittén lämna uppgifter om de inhemska referenspriserna för alla råvaror för vilka prisutjämningsåtgärder tillämpas. Dessa inhemska referenspriser skall spegla den verkliga prissituationen inom den avtalsslutande partens territorium. Det skall vara de priser som bearbetningsindustrin normalt betalar vid partihandel eller i framställningsstadiet. Om en jordbruksråvara finns tillgänglig för bearbetningsindustrin eller en del av denna till ett lägre pris än det som annars gäller på hemmamarknaden, skall de inhemska referenspriserna anpassas i enlighet härmed.

3.  Den gemensamma kommittén skall fastställa de inhemska referenspriserna och prisskillnaderna för jordbruksråvaror som förtecknas i tabell III på grundval av de uppgifter som Europeiska kommissionens avdelningar och Schweiz federala myndigheter lämnar. Om så är nödvändigt för att upprätthålla de relativa förmånsmarginalerna skall basbeloppen för de jordbruksråvaror som förtecknas i tabell IV anpassas.

4.  Innan detta protokoll börjar tillämpas skall den gemensamma kommittén se över de inhemska priserna för de jordbruksråvaror som avses i artiklarna 3 och 4 och som förtecknas i tabell III.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete

Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete fastställs i tillägget till detta protokoll.

Artikel 7

Ändringar

Den gemensamma kommittén får besluta om ändring av tabellerna, tilläggen till tabellerna och det tillägg som åtföljer detta protokoll.

TABELL I

Varor som omfattas av prisutjämningsåtgärderHS-nummer

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

.10

– Yoghurt:

ex .10

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

.90

– Andra slag:

ex .90

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

.20

– Bredbara smörfettsprodukter:

ex .20

– Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 :

.10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

ex .10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

.90

– Andra slag:

ex .90

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller som innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 –0404 , som inte innehåller kakao eller som innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

.10

– Potatis:

ex .10

– – I form av mjöl eller flingor

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

.20

– Potatis:

ex .20

– I form av mjöl eller flingor

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

.11

– – Jordnötter:

ex .11

– – – Jordnötssmör

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

.12

– – Beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

ex .12

– – – Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

.20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

ex .20

– Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

.20

– Tomatketchup och annan tomatsås

.90

– Andra slag:

ex .90

– – Andra än mangochutney, flytande

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

2105

Glassvaror, även innehållande kakao

2106

Livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

.10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner:

ex .10

– – Innehållande minst 1 viktprocent mjölkfett, 1 viktprocent andra fetter eller minst 5 viktprocent socker

.90

– Andra slag

▼M78

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

.90

- Andra slag:

ex .90

- - Innehållande mjölkbeståndsdelar enligt nr 0401 och 0402

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

.90

- Andra slag:

ex .90

- - Annan än koncentrerad druvjuice med tillsats av alkohol

▼M73

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

.10

– Kasein

.90

– Andra slag

ex .90

– – Andra än kaseinlim

TABELL II

Varor som omfattas av frihandelHS-nummer

Varuslag

0501

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0503

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

10

– Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål, dun

ex 90

– Andra (till annat än föda)

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men ej tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men ej tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men ej vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men ej tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter:

ex 00

– Till annat än föda

0509

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

0510

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0710

Grönsaker, frysta:

40

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

ex 90

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

0902

Te, även aromatiserat

0903

Matte

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

ex 20

– Sjögräs och andra alger (till annat än föda)

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1402

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst som fyllning eller stoppning (t.ex. kapock, krollsplint och sjögräs), även i ordnade skikt med eller utan underlag

1403

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst i borstar eller kvastar (t.ex. kvastdurra, piassava, risrot och tampicofibrer), även snodda eller buntade

1404

Vegatabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

10

– Vegetabiliska råämnen av sådana slag som används främst vid färgning och garvning

20

– Bomullslinters

ex 90

– Andra (till annat än föda)

1505

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):

ex 00

– Till annat än föda

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

20

– Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

ex 20

– – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 :

90

– Andra slag:

ex 90

– – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1518

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 ; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

ex 00

– Linoxyn

1520

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad

1522

Degras; rester från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

50

– Kemiskt ren fruktos

90

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

ex 90

– – Kemiskt ren maltos (till annat än föda)

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804

Kakaosmör, fett eller olja

1805

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

90

– Andra slag:

ex 90

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata), palmhjärtan; jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar enligt nr 0714

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

ex 90

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006 :

80

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade):

ex 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

11

– – Jordnötter:

ex 11

– – – Jordnötter, rostade

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19 :

91

– – Palmhjärtan

99

– – Andra:

ex 99

– – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

11

– – Extrakter, essenser och koncentrat

12

– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

ex 12

– – – Inte innehållande mjölkfett, mjölkproteiner, socker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5 viktprocent socker eller stärkelse

20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

ex 20

– – Inte innehållande mjölkfett, mjölkproteiner, socker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5 viktprocent socker eller stärkelse

30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002 ); beredda bakpulver:

ex 10

– Aktiv jäst (annan än bagerijäst och till annat än föda)

ex 20

– Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda (till annat än föda)

30

– Beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

10

– Sojasås

30

– Senapspulver och beredd senap:

ex 30

– – Senapspulver till annat än föda; beredd senap

90

– Andra slag:

ex 90

– – Mangochutney, flytande

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner:

ex 10

– – Andra än de som innehåller mer än 1 viktprocent mjölkfett, 1 viktprocent andra fetter eller mer än 5 viktprocent socker

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

▼M78

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

.10

- Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

.90

- Andra slag:

ex.90

- - Andra än frukt- eller grönsaksjuicer utspädda med vatten eller tillsatta med koldioxid och andra än de som innehåller mjölkbeståndsdelar enligt nr 0401 och 0402

▼M73

2203

Maltdrycker

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt:

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

20

– Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder

30

– Whisky

40

– Rom och taffia

50

– Gin och genever

60

– Vodka

70

– Likör

2209

Ättika

▼M88TABELL III

EU:s och Schweiz inhemska referenspriser

Jordbruksråvara

Schweiz inhemska referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

EU:s inhemska referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

Artikel 4.1

Belopp som tillämpas i Schweiz Skillnad Schweiz/EU:s referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

Artikel 3.3

Belopp som tillämpas i EU Skillnad Schweiz/EU:s referenspris

EUR per 100 kg nettovikt

Vanligt vete

50,55

20,58

29,95

0,00

Durumvete

1,20

0,00

Råg

41,05

20,28

20,75

0,00

Korn

Majs

Vetemjöl

92,49

42,89

49,60

0,00

Helmjölkspulver

585,28

358,72

226,55

0,00

Skummjölkspulver

394,17

195,36

198,80

0,00

Smör

1 010,24

642,03

368,20

0,00

Vitt socker

Ägg

38,00

0,00

Färsk potatis

40,93

22,50

18,45

0,00

Vegetabiliska fetter

170,00

0,00

▼M73

TABELL IV

Schweizisk importordning

a) Tullarna för de varor som anges i tillägget till denna tabell är jordbruksavgifter som beräknats på grundval av nettovikten. Standardsammansättningarna anges i tillägget.

▼M88

b) Följande basbelopp för jordbruksråvaror ska tillämpas vid beräkningen av jordbruksavgifterna:Jordbruksråvara

Basbelopp i Schweiz

Artikel 3.2

Basbelopp i EU

Artikel 4.2

CHF per 100 kg nettovikt

EUR per 100 kg nettovikt

Vanligt vete

24,40

0,00

Durumvete

1,00

0,00

Råg

16,90

0,00

Korn

Majs

Vetemjöl

40,40

0,00

Helmjölkspulver

184,65

0,00

Skummjölkspulver

162,00

0,00

Smör

300,10

0,00

Vitt socker

Ägg

30,95

0,00

Färsk potatis

13,35

0,00

Vegetabiliska fetter

138,55

0,00

▼M78

c) Tullarna för varorna i tabellen nedan är noll.Schweiziska tulltaxan nr

Anmärkningar

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Andra än mangochutney, flytande

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

ex 2202.9090

Innehållande mjölkbeståndsdelar enligt nr 0401 och 0402

2208.9010

 

2208.9099

 

▼M73

d) Från och med det att detta protokoll börjar tillämpas skall tullarna för varorna i tabellen nedan minskas till noll i tre likvärdiga årliga etapper.Schweiziska tulltaxan nr

Tull från och med protokollets ikraftträdande

Tull ett år efter protokollets ikraftträdande

Tull två år efter protokollets ikraftträdande

CHF per 100 kg bruttovikt

CHF per 100 kg bruttovikt

CHF per 100 kg bruttovikt

2208.9021

27,30

13,70

0,00

2208.9022

46,70

23,30

0,00

e) De tulltaxenummer som anges i denna tabell avser de tulltaxenummer som var tillämpliga i Schweiz den 1 januari 2002. Trots bestämmelserna i artikel 12a i avtalet skall eventuella förändringar i tullnomenklaturen inte påverka villkoren i denna tabell.

▼M78

TilläggSchweiziska tulltaxan nr

Anmärkningar

Vanligt vete

Durumvete

Råg

Korn

Majs

Vanligt vetemjöl

Helmjölkspulver

Skummjölkspulver

Smör

Socker

Ägg

Färskpotatis

Vegetabiliska fetter

kg råmaterial per 100 kg nettovikt av färdig produkt

1901.2099

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

20

 

 

 

▼M73

Tillägg till protokoll nr 2

Bestämmelser om administrativt samarbete

1. De avtalsslutande parterna är eniga om att administrativt samarbete är av största vikt för genomförandet och kontrollen av den förmånsbehandling som medges enligt detta protokoll, och de betonar att de är fast beslutna att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i tullfrågor.

2. Om en avtalsslutande part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar att ett bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri föreligger inom ramen för detta protokoll, får den berörda avtalsslutande parten i enlighet med denna bilaga tillfälligt inställa förmånsbehandlingen av den eller de varor som berörs.

3. I detta tillägg avses med bristande administrativt samarbete bland annat

a) upprepad underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna att kontrollera att varorna har ursprungsstatus,

b) upprepad vägran eller omotiverade dröjsmål med att utföra efterhandskontrollen av ursprungsintyg och/eller informera om resultaten av denna,

c) upprepad vägran eller omotiverade dröjsmål med att få tillstånd att inom ramen för det administrativa samarbetet på plats kontrollera att handlingar är äkta eller att sådana uppgifter är korrekta som är av betydelse för medgivandet av förmånsbehandlingen i fråga.

I den mening som avses i detta tillägg kan oegentligheter eller bedrägeri bland annat föreligga om varuimporten utan tillfredsställande förklaring snabbt ökar till en nivå som överskrider den andra avtalsslutande partens normala produktionsnivå och exportkapacitet, och om det föreligger objektiva uppgifter om oegentligheter eller bedrägeri.

4. Förmånsbehandlingen får inställas tillfälligt under följande förutsättningar:

a) Den avtalsslutande part som på grundval av objektiva uppgifter konstaterar att ett bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri föreligger i tullfrågor, skall utan onödiga dröjsmål anmäla detta till den gemensamma kommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna, och skall, på grundval av alla relevanta uppgifter och vad som objektivt konstaterats, inleda ett samråd inom den gemensamma kommittén för att komma fram till en lösning som kan godtas av de båda avtalsslutande parterna.

b) Om de avtalsslutande parterna har inlett ett sådant samråd inom den gemensamma kommittén och inte har kommit fram till en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda avtalsslutande parten tillfälligt inställa förmånsbehandlingen av varan/varorna i fråga. En tillfälligt inställd förmånsbehandling skall utan omotiverade dröjsmål anmälas till den gemensamma kommittén.

c) Varje tillfälligt inställd förmånsbehandling enligt detta tillägg skall begränsas till vad som är nödvändigt för att skydda den berörda avtalsslutande partens finansiella intressen. Förmånsbehandlingen får inställas under en period om högst sex månader som kan förnyas. Beslut om inställd förmånsbehandling skall omedelbart anmälas till den gemensamma kommittén. De skall regelbundet tas upp till behandling inom den gemensamma kommittén, särskilt i syfte att upphäva dem så snart förutsättningarna för deras tillämpning inte längre uppfylls.

5. Samtidigt med anmälan till den gemensamma kommittén enligt punkt 4 a i detta tillägg skall den berörda avtalsslutande parten i sin officiella tidning offentliggöra ett meddelande till importörerna. I meddelandet till importörerna skall det för varan i fråga anges att ett bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri har konstaterats på grundval av objektiva uppgifter.

▼M87

PROTOKOLL 3

om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbeteArtikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

Vid tillämpningen av detta avtal ska tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung ( 1 ) (nedan kallad konventionen) och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen gälla.

Alla hänvisningar till relevant avtal i tillägg I till konventionen och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska anses som hänvisningar till detta avtal.

Artikel 2

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska tvisterna hänskjutas till gemensamma kommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 3

Ändring av protokollet

Gemensamma kommittén får fatta beslut om ändring av bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 4

Utträde ur konventionen

1.  Om EU eller Schweiz i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska EU och Schweiz omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.

2.  De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att sådana nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de enbart medger bilateral kumulation mellan EU och Schweiz.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser – kumulation

Trots vad som sägs i artiklarna 16.5 och 21.3 i tillägg I till konventionen får ursprungsintyget när kumulation enbart involverar Eftastaterna, Färöarna, EU, Turkiet och deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen och Republiken Moldavien utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration.

▼B

PROTOKOLL nr 4

om bestämmelser avseende Irland

Trots artikel 13 i avtalet skall de åtgärder som bestäms i punkt 1-2 i protokoll nr 6 och i artikel 1 i protokoll nr 7 i den ”Akt om villkoren för anslutning och justering av fördragen” ►M12  ————— ◄ och om import av motorfordon och sammansättningsindustrin för motorfordon i Irland gälla för Schweiz.

PROTOKOLL nr 5

om den behandling som får tillämpas av Schweiz på import av vissa varor som är föremål för planen för uppbyggnad av obligatoriska reserver

Artikel 1

Schweiz får införa en plan för uppbyggnad av obligatoriska reserver som är oundgängliga för befolkningens och arméns överlevnad i krigstid och av vilka tillverkningen i Schweiz är otillräcklig eller obefintlig och vilkas karaktär och natur möjliggör uppbyggnad av reserver.

Schweiz skall tillämpa denna plan på ett sätt som inte innebär diskriminering, direkt eller indirekt, av varor importerade från gemenskapen och liknande eller motsvarande nationella varor.

Artikel 2

Vid dagen för undertecknandet av avtalet skall följande varor vara föremål för den behandling som bestäms i artikel 1:

▼M70Nummer i Schweiz tulltaxa

Varuslag

1516.

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

— Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

ex 2091/2099

— — Andra:

. Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

1704.

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

— Andra:

ex 9010

— — Vit choklad, i behållare innehållande mer än 1 kg

1806.

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

ex 1010/1020

— Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i behållare innehållande mer än 1 kg

— Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst förpackade i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

2091/2099

— — Andra

ex 3111/3290

— Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger, i behållare innehållande mer än 1 kg

ex 9011/9029

— Andra, i behållare innehållande mer än 1 kg

1905.

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

— Andra:

— — Bröd och andra vanliga bagerivaror, utan tillsats av socker, andra sötningsmedel, honung, ägg, fett, ost eller frukt:

— — — Inte i detaljhandelsförpackningar:

— — — — Ströbröd:

9021

— — — — — För utfodring av djur

2510.

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita:

ex 1000/2000

— Naturliga fosfater, som används som gödselmedel

2707.

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna:

— Avsedda att användas som drivmedel:

1010

— — Benzen

2010

— — Toluen (toluol)

3010

— — Xylen (xylol)

4010

— — Naftalen (naftalin)

5010

— — Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86

6010

— — Fenoler

9110

— — Kreosotoljor

9910

— — Andra

— Avsedda att användas för uppvärmning:

ex 4090

— — Naftalen (naftalin)

ex 5090

— — Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86

ex 6090

— — Fenoler

ex 9190

— — Kreosotoljor

ex 9990

— — Andra

2709.

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

0010

— Avsedd att användas som drivmedel

0090

— Annan

2710.

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

— Avsedda att användas som drivmedel:

— — Bensin och fraktioner av sådan:

0011

— — — Utan tillsats av bly och avsedda att användas som drivmedel

0012

— — — Andra

0013

— — Petroleumnafta

0014

— — Dieselolja

0015

— — Petroleum

0019

— — Andra

— För annan användning:

ex 0021

— — Bensin och fraktioner av sådan:

. För framställning av gas och petrokemisk omvandling samt för industriell uppvärmning

0022

— — Petroleumnafta

0023

— — Petroleum

0024

— — Olja för uppvärmning

ex 0025

— — Destillat av mineralolja, som ger mindre än 20 volymprocent destillat före 300 °C, oblandat, med undantag av medicinsk vit olja

0026

— — Destillat av mineralolja, som ger mindre än 20 volymprocent destillat före 300 °C, blandat

0027

— — Mineralfetter för insmörjning

0029

— — Andra destillat och produkter

2809.

Fosforpentoxid; fosforsyra och polyfosforsyror:

ex 2000

— Fosforsyra och polyfosforsyror:

. Fosforsyra, som används som gödselmedel

2814.

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning:

ex 1000

— Vattenfri ammoniak, som används som gödselmedel

ex 2000

— Ammoniak i vattenlösning, som används som gödselmedel

2827.

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider:

ex 1000

— Ammoniumklorid (salmiak), som används som gödselmedel

2834.

Nitriter; nitrater:

— Nitrater:

ex 2100

— — Kaliumnitrat, som används som gödselmedel

ex 2900

— — Andra:

. Magnesiumnitrat och kalciumnitrat, som används som gödselmedel

2835.

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater:

— Fosfater

ex 2400

— — Kaliumfosfater, som används som gödselmedel

ex 2500

— — Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat), som används som gödselmedel

ex 2600

— — Andra kalciumfosfater, som används som gödselmedel

ex 2900

— — Andra, som används som gödselmedel

— Polyfosfater:

ex 3900

— — Andra, som används som gödselmedel

2836.

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat:

ex 4000

— Kaliumkarbonater, som används som gödselmedel

2842.

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror, med undantag av azider:

— Dubbelsilikater och komplexa silikater

ex 1090

— — Andra:

. Dubbelsalter och komplexa salter (vattenmjukgörare), för framställning av tvättmedel

— Andra:

ex 9090

— — Andra:

. Dubbelsalter och komplexa salter (vattenmjukgörare), för framställning av tvättmedel

2901.

Acykliska kolväten:

— Mättade:

— — Andra än i gasform:

1091

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— Omättade:

— — Butadien-(1,3) och isopren:

— — — Isopren:

2421

— — — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra:

— — — Andra än i gasform:

2991

— — — — Avsedda att användas som drivmedel

2902.

Cykliska kolväten:

— Cyklaner, cyklener och cykloterpener:

— — Cyklohexan:

1110

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra:

1910

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— Bensen (bensol):

2010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Toluen (toluol):

3010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Xylener (xyloler):

— — o-Xylen:

4110

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — m-Xylen:

4210

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — p-Xylen:

4310

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Blandade xylenisomerer:

4410

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— Etylbensen:

6010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Kumen:

7010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Andra:

9010

— — Avsedda att användas som drivmedel

2905.

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

— Mättade monoalkoholer:

— — Metanol (metylalkohol):

1110

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol):

1210

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra butanoler:

1410

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Pentanol (amylalkohol) och pentanolisomerer:

1510

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer:

1610

— — — Avsedda att användas som drivmedel

ex 1690

— — — Andra:

. Fettalkoholer, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

ex 1700

— — Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol):

. Fettalkoholer, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— — Andra:

1910

— — — Avsedda att användas som drivmedel

ex 1990

— — — Andra:

. Fettalkoholer, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— Omättade monoalkoholer:

— — Acykliska terpenalkoholer:

2210

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra:

2910

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — — Andra:

ex 2999

— — — — Andra:

. Fettalkoholer, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

2907.

Fenoler; fenolalkoholer:

— Monofenoler:

ex 1300

— — Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

ex 1500

— — Naftoler och salter av naftoler, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— — Andra:

ex 1990

— — — Andra, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

ex 3000

— Fenolalkoholer, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

2909.

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

— Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

— — Andra:

1910

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar

2010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

3010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer:

— — Monometyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol:

4210

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol:

4310

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol:

4410

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra:

4910

— — — Avsedda att användas som drivmedel

— Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

5010

— — Avsedda att användas som drivmedel

— Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

6010

— — Avsedda att användas som drivmedel

2910.

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

ex 1000

— Oxiran (etylenoxid), för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

2915.

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

— Smörsyror och valeriansyror samt salter och estrar av dessa syror:

ex 6090

—— Andra:

. Fettsyror, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror:

ex 7090

—— Andra:

. Fettsyror, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— Andra:

ex 9090

— — Andra:

. Fettsyror, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

. Estrar av monokarboxylsyror för framställning av syntetiska smörjmedel

2916.

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

— Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:

— — Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror

ex 1590

— — — Andra:

. Fettsyror, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— — Andra:

ex 1990

— — — Andra:

. Fettsyror, för framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

2917.

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

— Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:

ex 1200

— — Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra:

. Estrar av adipinsyra, för framställning av syntetiska smörjmedel

2922.

Aminoföreningar med syrefunktion:

— Aminosyror och deras estrar, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av sådana föreningar:

— — Andra:

ex 4990

— — — Andra:

. Nitriltriacetater, för framställning av tvättmedel

2933.

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er):

ex 4000

— Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem (även hydrogenerade), inte vidare kondenserade:

. Ämnen med antibiotisk verkan

— Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur:

— — Andra:

ex 5910

— — — Produkter enligt förteckningar i del 1b:

. Ämnen med antibiotisk verkan

— Andra:

ex 9010

— — Produkter enligt förteckningar i del 1b:

. Ämnen med antibiotisk verkan

2934.

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar:

— Andra:

ex 9020

— — Produkter enligt förteckningar i del 1b:

. Ämnen med antibiotisk verkan

2941.1000/9000

Antibiotika

3003.

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006) bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

1000

— Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat

2000

— Innehållande andra antibiotika

3004.

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006) bestående av blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

1000

— Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat

2000

— Innehållande andra antibiotika

3102.1000/9000

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

3103.1000/9000

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska

3104.1000/9000

Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska

3105.

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:

2000

— Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

3000

— Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

4000

— Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

— Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor:

5100

— — Innehållande nitrater och fosfater

5900

— — Andra:

6000

— Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

ex 9000

— Andra:

. Innehållande kväve, fosforsyra eller kalium

3401.

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

— Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

ex 1100

— — För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produkter), med undantag av papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel

— — Andra:

1910

— — — Vanlig tvål och såpa

ex 1990

— — — Andra, med undantag av papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel

2000

— Tvål och såpa i annan form

3402.

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som omfattas av nr 3401:

— Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar:

— — Anjonaktiva:

ex 1190

— — — Andra:

. För framställning av tvättmedel

— — Katjonaktiva:

ex 1290

— — — Andra:

. För framställning av tvättmedel

— — Nonjonaktiva:

ex 1390

— — — Andra:

. För framställning av tvättmedel

ex 1900

— — Andra:

. För framställning av tvättmedel

ex 2000

— Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar:

. Tvättmedel, bruksfärdiga

ex 9000

— Andra:

. För framställning av tvättmedel

. Tvättmedel, bruksfärdiga

3403.

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

— Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

ex 1900

— — Andra:

. Syntetiska smörjmedel

— Andra:

ex 9900

— — Andra:

. Syntetiska smörjmedel

3505.

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

— Dextrin och annan modifierad stärkelse:

1010

— — För utfodring av djur

— Lim och klister:

2010

— — För utfodring av djur

ex 3807.0000

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck:

. För uppvärmning

3811.

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

— Andra:

9010

— — Avsedda att användas som drivmedel

3814.

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel:

0010

— Avsedda att användas som drivmedel

3817.

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902:

— Blandningar av alkylbensener:

1010

— — Avsedda att användas som drivmedel

ex 1090

— — Andra:

. För framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

— Blandningar av alkylnaftalener:

2010

— — Avsedda att användas som drivmedel

ex 2090

— — Andra:

. För framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

3819.0000

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

3823.

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

— Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:

ex 1300

— — Tallfettsyra

. För framställning av tvål, såpa och organiska ytaktiva ämnen

3824.

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

— Andra:

9030

— — Avsedda att användas som drivmedel

— — Andra:

ex 9099

— — — Andra:

. Beredda vattenmjukgörare

3902.

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form:

— Andra:

ex 9090

— — Andra:

— Polyalfaolefiner (PAO), för framställning av syntetiska smörjmedel

▼B

Artikel 3

I fall av någon modifiering av förteckningen över produkter i artikel 2 skall den plan som beskrivs i artikel 1 också tillämpas på motsvarande nationella produkter och ersättningsprodukter. Schweiz skall underrätta den gemensamma kommittén som i förväg skall bekräfta huruvida tillämpningsbestämmelserna enligt artikel 1 har följts.

Artikel 4

Den gemensamma kommittén skall övervaka att de förfaranden som bestäms i detta protokoll tillämpas.

▼M54

PROTOKOLL No 6

om undanröjandet av vissa kvantitativa exportrestriktioner

Kvantitativa restriktioner som tillämpas av gemenskapen på export till Schweiz av de produkter som är förtecknade nedan skall undanröjas senast på de angivna dagarna.Rubrik

i Harmoniseradesystemet

Varuslag

Datum för undanröjande

74.04

Kopparavfall och -skrot

1.1.1993

ex 44.01

Brännved, av barrträd och pinje samt granspånor

1.1.1993

ex 44.03

Trä i obearbetat tillstånd, avbarkat eller obarkat eller endast grovbearbetat

 

— Annat, utom poppel

1.1.1993

Trä, grovt hugget i kvadrater eller halva kvadrater men inte ytterligare bearbetat

 

— Annat, utom poppel

1.1.1993

ex 44.07

Trä, sågat på längden, kluvet eller avbarkat men inte ytterligare färdigställt, mer än 6 mm tjockt

 

— Av barrträ, utom små brädor för tillverkning av lådor, såll och liknande

1.1.1993

ex 41.01

Råa nötkreaturshudar och -skinn som väger under 6 kg per skinn

1.1.1992

ex 41.02

Råa får- och lammskinn

1.1.1992

ex 41.03

Råa get- och killinghudar och skinn

1.1.1992

ex 43.01

Råa pälsskinn av kanin

1.1.1992

▼M65

TILLÄGGSPROTOKOLL

om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

a) ”varor”: varje vara som omfattas av kapitel 1 till 97 i Harmoniserade systemet, oberoende av tillämpningsområdet för avtalet av den 22 juli 1972,

b) ”tullagstiftning”: alla lagar och andra författningar som antagits av Europeiska gemenskapen eller Schweiziska edsförbundet och som reglerar import, export och transitering av varor samt överförande av varor till ett tullförfarande, inbegripet åtgärder avseende förbud, restriktioner och kontroll,

c) ”begärande myndighet”, en behörig administrativ myndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som lämnar en framställan om bistånd i tullfrågor,

d) ”anmodad myndighet”, en behörig administrativ myndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som mottar en framställan om bistånd i tullfrågor,

e) ”aktiviteter som strider mot tullagstiftningen”: alla överträdelser av tullagstiftningen eller varje försök till sådan överträdelse.

Artikel 2

Räckvidd

1.  Avtalsparterna skall inom sina befogenhetsområden bistå varandra på det sätt och enligt de villkor som föreskrivs i detta protokoll för att garantera att tullagstiftningen tillämpas på ett riktigt sätt, särskilt genom att förhindra och avslöja verksamhet som strider mot denna lagstiftning och företa utredningar med anledning därav.

2.  Bistånd i tullfrågor som föreskrivs i detta protokoll skall gälla varje administrativ myndighet hos avtalsparterna, som är behörig att tillämpa detta protokoll. Biståndet skall inte påverka bestämmelserna om ömsesidigt bistånd i brottmål. Det skall heller inte gälla upplysningar som inhämtas med stöd av befogenheter som utövas på framställan från rättsliga myndigheter utan dessa myndigheters samtycke.

Artikel 3

Bistånd efter framställan

1.  På framställan från den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar som är ändamålsenliga för den begärande myndigheten när det gäller att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett riktigt sätt, i synnerhet upplysningar om upptäckta eller planerade aktiviteter som strider mot eller skulle kunna strida mot denna lagstiftning.

2.  På framställan från den begärande myndigheten skall den anmodade myndighterna lämna den förra upplysningar om huruvida varor som har exporterats från den ena avtalspartens territorium har importerats enligt gällande regler till den andra avtalspartens territorium, i tillämpliga fall med uppgift om det tullförfarande som varorna har överförts till.

3.  På framställan från den begärande myndigheten skall den anmodade myndighten, inom ramen för sin lagstiftning, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att övervakning sker av

a) fysiska eller juridiska personer, beträffande vilka det finns skälig grund att anta att de bedriver eller har bedrivit aktiviteter som strider mot tullagstiftningen.

b) platser eller upplag för varor, vilka upplag inrättas enligt förhållanden som ger skälig grund att anta att varorna är avsedda att levereras i samband med aktiviteter som strider mot tullagstiftningen,

c) varuförflyttningar som rapporteras kunna vara föremål för aktiviteter som strider mot tullagstiftningen,

d) transportmedel, beträffande vilka det finns skälig grund att anta att de har använts, används eller kan komma att användas för aktiviteter som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 4

Spontant bistånd

Avtalsparterna skall, på eget initiativ och i enlighet med sina nationella lagar och andra författningar, bistå varandra då de anser det nödvändigt för en riktig tillämpning av tullagstiftningen, särskilt när de får upplysningar om

 aktiviteter som strider mot eller förefaller dem strida mot denna lagstiftning och som kan vara av intresse för den andra avtalsparten,

 nya medel eller metoder som används för att bedriva sådana aktiviteter,

 varor som man vet är föremål för aktiviteter som strider mot tullagstiftningen,

 fysiska eller juridiska personer, beträffande vilka det finns skälig grund att anta att de bedriver eller har bedrivit aktiviteter som strider mot tullagstiftningen,

 transportmedel, beträffande vilka det finns skälig grund att anta att de har använts, används eller kan komma att användas för aktiviteter som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 5

överlämnande/anmälan

På framställan från den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet med sin lagstiftning vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att till en mottagare som är bosatt eller etablerad inom dess territorium

 överlämna alla de handlingar, och

 underrätta om alla beslut och varje annat relevant dokument som ingår i förfarandet i fråga,

som omfattas av tillämpningsområdet för detta protokoll. I sådana fall är artikel 6.3 tillämplig på framställan om överlämnande eller anmälan.

Artikel 6

Biståndsframställningens utformning och innehåll

1.  En framställan i enlighet med detta protokoll skall vara skriftlig. De dokument som bedöms vara ändamålsenliga för att besvara en sådan framställan skall bifogas. I brådskande fall får en muntlig framställan godtas, men den skall omedelbart bekräftas skriftligen.

2.  En framställan i enlighet med punkt 1 skall innehålla följande upplysningar:

a) Den myndighet som begär bistånd.

b) Den åtgärd som begärs.

c) Föremålet och skälet för framställningen.

d) Ifrågavarande lagar och andra författningar.

e) Så exakta och utförliga uppgifter som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för undersökning.

f) En sammanfattning av relevanta sakuppgifter och redan utförda undersökningar, utom i fall som anges i artikel 5.

3.  En framställan skall utformas på ett för den anmodade myndigheten officiellt språk eller på ett språk somdenna kan godta.

4.  Om en framställan inte uppfyller de formella kraven, får rättelse eller komplettering begäras. Försiktighetsåtgärder får dock krävas.

Artikel 7

Handläggning av framställningen

1.  Då den anmodade myndigheten besvarar en framställan om bistånd skall den, inom ramen för sin behörighet och sina resurser, gå tillväga som om den agerade för egen räkning eller på framställan från andra myndigheter hos samma avtalspart genom att lämna upplysningar som den redan innehar och genomföra eller låta genomföra lämpliga undersökningar. Denna bestämmelse gäller även den administrativa avdelning till vilken den anmodade myndigheten har hänskjutit framställningen, när denna inte kan agera själv.

2.  En framställan om bistånd skall efterkommas i enlighet med den anmodade avtalspartens lagar och andra författningar.

3.  En avtalsparts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, men den andra berörda avtalsparten samtycke och på de villkor som den senare ställer, hos den anmodade myndigheten eller hos annan myndighet, som den anmodade myndigheten ansvarar för, inhämta upplysningar, som avser den verksamhet som strider mot eller skulle kunna strida mot tullagstiftningen, och som den begärande myndigheten behöver inom ramen för en undersökning i syfte att tillämpa detta protokoll.

4.  En avtalsparts tjänstemän får, med den andra berörda avtalspartens samtycke och på de villkor som den senare ställer, närvara vid undersökningar som genomförs på sistnämnda parts territorium.

Artikel 8

Informationsutbyte

1.  Den anmodade myndigheten skall meddela den begärande myndigheten resultaten av utförda undersökningar genom handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande texter.

2.  De handlingar som anges i punkt 1 får för samma ändamål ersättas av datoriserad information i valfri form.

Artikel 9

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1.  Avtalsparterna får vägra att lämna bistånd enligt detta protokoll om sådant bistånd

a) skulle kunna inkräkta på Schweiziska edsförbundets suveränitet eller på en av gemenskapens medlemsstaters suveränitet, vars bistånd har begärts enligt detta protokoll, eller

b) skulle kunna inkräkta på allmän ordning, allmän säkerhet eller andra väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 10.2, eller

c) berör valuta- eller skatteregler som inte ingår i tullagstiftningen, eller

d) skulle inkräkta på industri- eller affärs- eller yrkeshemlighet.

2.  Om den begärande myndigheten begär bistånd, som den på framställan inte skulle kunna lämna själv, skall den framhålla detta i sin framställan. Det åligger då den anmodade myndigheten att avgöra hur den skall besvara en sådan framställan.

3.  Om bistånd nekas, skall beslutet och skälen för detta utan dröjsmål meddelas den begärande myndigheten.

Artikel 10

Förtrolighet

1.  Varje uppgift som, oavsett utformning, meddelas med tillämpning av detta protokoll skall vara förtrolig eller bara kunna användas i tjänsten, enligt de bestämmelser som gäller hos varje avtalspart. Uppgifterna skall omfattas av tystnadsplikt och samma skydd som gäller liknande uppgifter enligt tillämplig lag inom den avtalsparts territorium som mottar dem och enligt motsvarande bestämmelser för gemenskapens institutioner.

2.  Personuppgifter, dvs. alla uppgifter som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, får utbytas endast om den mottagande avtalsparten åtar sig att skydda dessa uppgifter på ett sätt som är åtminstone likvärdigt med det sätt som är tillämpligt i det särskilda fallet hos den avtalspart som lämnar uppgifterna.

Artikel 11

Uppgifternas användning

1.  Mottagna uppgifter skall användas utelsutande för de ändamål som anges i detta protokoll. Om en avtalspart begär att få använda sådana uppgifter i andra syften, skall den begära ett skriftligt förhandsgodkännande från den myndighetsomtillhandahållituppgifterna. Användningen skall dessutom omfattas av de begränsningar som åläggs av den myndigheten.

2.  Punkt 1 utgör inte hinder mot att uppgifter används i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden, som inleds till följd av att tullagstiftningen inte följts. Den behöriga myndighet som tillhandahållit uppgifterna skall utan dröjsmål underrättas om sådan användning.

3.  Avtalsparterna får i sina protokoll, rapporter och vittnesmål och vid förfaranden inför domstol som bevis använda upplysningar som erhållits och handlingar som företetts i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 12

Experter och vittnen

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att, inom ramen för detta bemyndigande, inställa sig som expert eller vittne vid rättsliga eller administrativa förfaranden inom områden som omfattas av detta protokoll i den andra avtalspartens jurisdiktion och får därvid förete föremål och handlingar, eller bestyrkta kopior av dessa, som kan vara nödvändiga för förhandlingarna. I en framställan om inställelse skall det särskilt anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

Artikel 13

Kostnader för bistånd

Avtalsparterna skall avstå från alla krav på varandra på ersättning för kostnader till följd av tillämpningen av detta protokoll, med undantag, i förekommande fall, av ersättning till experter, vittnen, tolkar och översättare, som inte är offentligt anställda.

Artikel 14

Tillämpning

1.  Tillämpningen av detta protokoll skall anförtros åt, å ena sidan, tullmyndighterna i Schweiziska edsförbundet och åt de behöriga enheterna i Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall tullmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater, å den andra. De skall med hänsyn till gällande bestämmelser inom området för skydd för uppgifter besluta om alla praktiska åtgärder och bestämmelser som är nödvändiga för protokollets tillämpning.

2.  Avtalsparterna skall samråda med varandra och hålla varandra underrättade om de tillämpningsföreskrifter som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. De skall särskilt utbyta förteckningar över de myndigheter som är behöriga att ingripa med stöd av detta protokoll.

GEMENSAM FÖRKLARING

Parterna är överens om att den gemensamma kommittén skall inrätta en arbetsgrupp som skall biträda med förvaltningen av protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd.

▼B

SLUTAKTRepresentanter för

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZ,

församlade i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå,

för undertecknande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz,

har vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal

 godkänt följande deklarationer bifogade till detta protokoll:

 

1. Gemensam deklaration av avtalsparterna avseende artikel 4.3 i protokoll nr 1.

2. Gemensam deklaration av avtalsparterna avseende transittransporter.

3. Deklaration om arbetstagare.

 och tagit del av nedan förtecknade deklarationer som bifogas detta protokoll:

 

1. Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om regional tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet.

2. Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om artikel 23.1 i avtalet.

De ovannämnda representanterna

och representanterna för

LIECHTENSTEIN,har undertecknat tilläggsavtalet om giltigheten för Liechtenstein av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz.

Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede och tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twentysecond day of July in the year one thousand nine hundred and seventytwo.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderttweeënzeventig.

▼M12 —————

▼B

På Rådet for De Europæiska Fællesskabers vegne På Europeiska gemenskapernas råds vägnarIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Communità europeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M12 —————▼B

signatory signatory signatory

På Schweiz vägnarFür Die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzerra

signatory signatory signatory

På Liechtensteins vägnar

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

DEKLARATIONER

Gemensam deklaration av avtalsparterna om artikel 4.3 i protokoll nr 1

Avtalsparterna erkänner att brevväxlingen av den 30 juni 1967 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz avseende avtalet om klockor skall förbli i kraft och får åberopas om bestämmelserna i detta avtal skulle upphöra att tillämpas på varor enligt kapitel 91 i Brysselnomenklaturen enligt artikel 4.3 i protokoll nr 1.

Gemensam deklaration av avtalsparterna om transitering av varor

Avtalsparterna bedömer att det är av gemensamt intresse att avgifter och villkor för transport av varor

i) till och från gemenskapen som innebär transitering genom Schweiz territorium; eller

ii) till och från Schweiz som innebär transitering genom gemenskapens territorium,

inte bör innebära någon diskriminering eller störning grundad på de berörda varornas bestämmelseland eller på det land varifrån varorna kommer eller innebära någon negativ effekt på den fria rörligheten för dessa varor.

Deklaration om arbetstagare

Med hänsyn till betydelsen av den verksamhet som utförs i Schweiz av arbetstagare som är medborgare i medlemsstaterna inom ramarna för de ömsesidiga relationerna, understryker avtalsparterna det gemensamma intresse de har i frågor om arbetskraften. I detta sammanhang noterar avtalsparterna med tillfredsställelse undertecknandet i Rom den 22 juni 1972 av ett dokument som registrerar resultaten av den italiensk-schweiziska gemensamma kommitténs arbete.

Avtalsparterna har noterat att under loppet av kommitténs arbete har viktiga principer formulerats och betydande framgångar har härigenom uppnåtts med fullt beaktande av de schweiziska myndigheternas stabiliseringspolitik; lämpliga bestämmelser har antagits för att uppnå ytterligare framgång så snart som möjligt. De noterade också att denna stabilisering går hand i hand med genomförandet av en politik som är avsedd att stegvis införa en så enhetlig arbetsmarknad som möjligt.

Avtalsparterna är beslutna att på båda sidor främja införandet av de mest tillfredsställande lösningarna på frågor av gemensamt intresse. De deklarerar sin vilja att tillsammans undersöka alla problem som kan uppstå avseende deras arbetstagare.

Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om regional tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet

Europeiska ekonomiska gemenskapen deklarerar att alla åtgärder gemenskapen kan vidta enligt artikel 23-26 i avtalet, i överensstämmelse med proceduren och enligt förfaranden angivna i artikel 27 eller i artikel 28, får med stöd av gemenskapsregler begränsas till en av dess regioner.

Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om artikel 23.1 i avtalet

Europeiska ekonomiska gemenskapen deklarerar att i samband med den självständiga tillämpning av artikel 23.1 i avtalet som åligger avtalsparterna kommer gemenskapen att granska all praxis som står i strid med denna artikel på grundval av den kunskap som erhålls på grund av tillämpningen av artiklarna 85-86, 90 och 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.( 1 ) EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.

Top