EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:233:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 233, 21 september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 233

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
21 september 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/1796 av den 18 september 2023 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

1

 

*

Avtal mellan Europeiska Unionen och republiken Chile enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av förenade kungarikets utträde ur europeiska Unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1797 av den 7 juli 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2024 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1798 av den 10 juli 2023 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/689 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1799 av den 19 september 2023 om ändring av bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2023/594 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

27

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/1800 fattat i samförstånd med kommissionens ordförande, av den 19 september 2023 om utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen

82

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/1801 av den 19 september 2023 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Banco de España

83

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1802 av den 20 september 2023 om fastställande av de tekniska arrangemangen för lagring av uppgifter

85

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1134 av den 7 juli 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EG) nr 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 och (EU) 2019/1896 och om upphävande av rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF, i syfte att reformera Informationssystemet för viseringar ( EUT L 248, 13.7.2021 )

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top