EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:170:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 170, 5 juli 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 170

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
5 juli 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1406 av den 28 juni 2023 om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Bianco di Castelfranco Emilia” [SGB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1407 av den 4 juli 2023 om ändring av bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2023/594 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

3

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1408 av den 3 juli 2023 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2023) 3494]

46

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/1409 av den 4 juli 2023 om att ge den centrala förvaltaren av unionsregistret i uppdrag att till medlemsstaterna och Förenade kungariket återlämna unionens överskott vid utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

100

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1410 av den 4 juli 2023 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/1182 vad gäller harmoniserade standarder för sterilisering av medicintekniska produkter och biologisk värdering av medicintekniska produkter

102

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1411 av den 4 juli 2023 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/1195 vad gäller en harmoniserade standard för sterilisering av medicintekniska produkter

105

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top