EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:137:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 137, 25 maj 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 137

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
25 maj 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1020 av den 24 maj 2023 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller ambulansflyg ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1021 av den 24 maj 2023 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

16

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2023/1022 av den 10 maj 2023 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica

21

 

*

Beslut (GUSP) 2023/1023 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 maj 2023 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (Eucap Sahel Niger/1/2023)

23

 

*

Beslut (Gusp) 2023/1024 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 maj 2023 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUAM Ukraina/1/2023)

25

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2023/1025 av den 22 maj 2023 om bemyndigande för Ungern att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1490

26

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 230/22/KOL av den 15 december 2022 om ändring av de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införande av nya riktlinjer för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation [2023/1026]

28

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Rådets förordning (EU) 2023/195 av den 30 januari 2023 om fastställande för 2023 av fiskemöjligheterna för vissa bestånd och grupper av fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet och om ändring av förordning (EU) 2022/110 vad gäller fiskemöjligheter för 2022 i Medelhavet och Svarta havet ( EUT L 28, 31.1.2023 )

68

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens ( EUT L 57, 18.2.2021 )

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top