EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:128:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 128, 15 maj 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 128

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
15 maj 2023


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/946 av den 10 maj 2023 om ändring av direktiv 2003/25/EG vad gäller införandet av förbättrade stabilitetskrav och anpassningen av det direktivet till de stabilitetskrav som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/947 av den 11 maj 2023 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2023/594 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/948 av den 12 maj 2023 om godkännande för utsläppande på marknaden av 6′-sialyllaktosnatriumsalt framställt av derivatstammar av Escherichia coli BL21(DE3) som ett nytt livsmedel och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

52

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/949 av den 12 maj 2023 om godkännande för utsläppande på marknaden av järnkaseinat med kaseinater från mjölk som ett nytt livsmedel och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/950 av den 12 maj 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller villkoren för användning av det nya livsmedlet 2’-fukosyllaktos ( 1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/951 av den 12 maj 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller specifikationerna för det nya livsmedlet proteinextrakt från grisnjurar ( 1 )

73

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/952 av den 12 maj 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1321/2013 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet för rökaromprimärprodukten TradismokeTM A MAX (unik kod SF-007) ( 1 )

79

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/953 av den 12 maj 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/761 vad gäller reglerna för tullkvoten för export av mjölkpulver till Dominikanska republiken

81

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/954 av den 12 maj 2023 om rättelse av bilagorna XIII, XIV och XXII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av färskt kött från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt samt vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung för vilka unionen inte är slutdestination får föras in till unionen ( 1 )

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top