EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:125:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 125, 11 maj 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 125

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
11 maj 2023


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2023/936 av den 10 maj 2023 om ett Europaår för kompetens ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/937 av den 10 maj 2023 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller införande av fosfaterat distärkelsefosfat framställt från vetestärkelse i unionsförteckningen över nya livsmedel ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/938 av den 10 maj 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller användningsvillkoren för det nya livsmedlet biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/939 av den 10 maj 2023 om återkallande av godkännandet av det verksamma ämnet ipkonazol i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 571/2014 ( 1 )

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/940 av den 4 maj 2023 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den specialiserade kommitté för samarbete inom brottsbekämpning och rättsliga frågor som inrättats genom avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, vad gäller upprättandet av ett standardformulär för ansökningar om ömsesidig rättslig hjälp som avses i artikel 635.1 i det avtalet

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/941 av den 2 maj 2023 om harmoniserade standarder för personlig skyddsutrustning som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 ( 1 )

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering ( EUT L 262, 7.10.2022 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top