EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:077:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 077, 16 mars 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 77

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
16 mars 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/582 av den 9 mars 2023 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (”Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski”/”Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk” [GTS])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/583 av den 15 mars 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/607 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av citronsyra som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/584 av den 15 mars 2023 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2022/1493 om godkännande av L-metionin framställt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 och Escherichia coli KCCM 80246 som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/585 av den 15 mars 2023 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2022/1452 om godkännande av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroxi-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen, alfa-pentylkanelaldehyd, alfa-hexylkanelaldehyd och 2-acetylpyridin som fodertillsatser för vissa djurarter ( 1 )

7

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/586 av den 13 mars 2023 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Italien

9

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Beslut nr 2020/04 av transportgemenskapens regionala styrkommitté om antagande av reseregler för transportgemenskapens personal [2023/587]

11

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2268 av den 6 september 2021 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 vad gäller underliggande metoder och presentation av resultatscenarier, redovisning av kostnader och metoder för beräkning av sammanfattande kostnadsindikatorer, redovisning av och innehållet i information om tidigare resultat och redovisning av kostnader för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) som erbjuder flera olika investeringsalternativ och om anpassning av övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder andelar i fonder som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängda övergångsbestämmelser som fastställs i den artikeln ( EUT L 455 I, 20.12.2021 )

18

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2018/2027 av den 29 november 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i internationella civila luftfartsorganisationen vad gäller den första utgåvan av internationella standarder och rekommenderad praxis på miljöskyddsområdet – Systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia) ( EUT L 325, 20.12.2018 )

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top