EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:330:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 330, 23 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 330

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
23 december 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2560 av den 14 december 2022 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2561 av den 14 december 2022 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (kodifiering) ( 1 )

46

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2562 av den 24 oktober 2022 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ramavtalet om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan

70

 

*

Ramavtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan

72

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/2563 av den 19 december 2022 om ändring av förordning (EU) 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

109

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2564 av den 16 augusti 2022 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2064 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 vad gäller fastställandet av ett undantag av mindre betydelse från landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Adriatiska havet och sydöstra Medelhavet

126

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2565 av den 11 oktober 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/444 med bestämmelser om inrättandet av en övervaknings- och utvärderingsram

130

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2566 av den 13 oktober 2022 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2018/273 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar

134

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2567 av den 13 oktober 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/274 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar

139

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2568 av den 21 december 2022 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

147

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2569 av den 14 november 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 19:e mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites CoP 19) (Panama City, Panama, 14–25 november 2022) och om anmälan av en art som ska upptas i bilaga III till Cites

186

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2570 av den 24 november 2022 om att inte godkänna silvernitrat som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 7 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

233

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top