EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:319:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 319, 13 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 319

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
13 december 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2022/2434 av den 6 december 2022 om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2435 av den 26 juli 2022 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om godstransport på väg

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/2436 av den 12 december 2022 om genomförande av artikel 12.2 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2437 av den 9 december 2022 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438 av den 12 december 2022 om ändring av direktiv 93/49/EEG och genomförandedirektiv 2014/98/EU vad gäller reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter, förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

54

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2439 av den 8 december 2022 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse godta Filippinernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

66

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2440 av den 12 december 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

68

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2441 av den 12 december 2022 om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust

80

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2442 av den 12 december 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2022/151 om Europeiska unionens åtgärd till stöd för evakueringen av vissa särskilt utsatta personer från Afghanistan

83

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2443 av den 12 december 2022 om ändring av beslut 2010/96/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor

84

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2444 av den 12 december 2022 om Europeiska unionens militära partnerskapsuppdrag i Niger (EUMPM Niger)

86

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2445 av den 12 december 2022 om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Somalia (Eucap Somalia)

91

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2446 av den 12 december 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/2201 om utnämning av vissa ledamöter och deras suppleanter i nätverksstyrelsen och i den europeiska samordningscellen för luftfartskriser vad gäller nätverksfunktioner för flygledningstjänst ( 1 )

93

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top