EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:316:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 316, 8 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
8 december 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2387 av den 30 augusti 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/655 vad gäller anpassning av bestämmelserna om övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg så att de omfattar motorer med en effekt på mindre än 56 kW och mer än 560 kW

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/2388 av den 7 december 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för högfluorerade ämnen i vissa livsmedel ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2389 av den 7 december 2022 om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in i unionen ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2390 av den 7 december 2022 om ändring av den slutgiltiga utjämningstullen på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet genom genomförandeförordning (EU) 2021/823 efter en partiell interimistisk översyn i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

52

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2391 av den 25 november 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormen för olivoljor och olivoljor av pressrester

86

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Handelskommitténs beslut nr 1/2022 av den 16 november 2022 om ändring av tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan [2022/2392]

88

 

*

Handelskommitténs beslut nr 2/2022 av den 16 november 2022 om ändring av tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan [2022/2393]

91

 

*

Handelskommitténs beslut nr 3/2022 av den 16 november 2022 om ändring av tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan (2022/2394)

93

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Delegerat Beslut Av EFTAS Övervakningsmyndighet nr 196/22/KOL av den 26 oktober 2022 om nödåtgärder i Norge i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i enlighet med artikel 259.1 c i förordning (EU) 2016/429 och artiklarna 21, 39 och 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687 [2022/2395] Rättat den 7 november 2022 genom delegerat beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 201/22 KOL

95

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 av den 6 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel ( EUT L 304, 24.11.2022 )

100

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU ( EUT L 139 I, 27.5.2019 )

101

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top