EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:301:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 301, 22 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 301

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
22 november 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2279 av den 1 augusti 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2023 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2280 av den 15 november 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Salacgrīvas nēģi” [SGB])

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2281 av den 15 november 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Lumblija” [SGB])

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2282 av den 21 november 2022 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2022 till och med den 30 december 2022 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

22

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/2283 av den 21 november 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1351 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Lettland för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

119

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2284 av den 14 november 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2022/2285 av den 8 november 2022 om ändring av beslut (EU) 2021/2255 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2022 (ECB/2021/54) (ECB/2022/41)

212

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2022 av associeringskommittén EU–Ukraina i dess konstellation för handelsfrågor av den 25 oktober 2022 vad gäller uppdateringen av bilaga XV (Tillnärmning av tullagstiftning) i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan [2022/2286]

214

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top