EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 18 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
18 november 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2257 av den 11 augusti 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att specificera metoderna att beräkna bruttobelopp vid plötsligt fallissemang för exponeringar mot skuld- och aktieinstrument och för exponeringar mot fallissemangsrisk som härrör från vissa derivatinstrument, samt för att specificera fastställandet av teoretiska belopp för andra instrument än de som avses i artikel 325w.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2258 av den 9 september 2022 om ändring och rättelse av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienkrav för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller fiskeriprodukter, ägg och vissa högförädlade produkter samt om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 vad gäller vissa musslor ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2259 av den 14 november 2022 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2260 av den 14 november 2022 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2261 av den 11 november 2022 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2022) 7841]

20

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2262 av den 11 november 2022 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av Förenade kungariket inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (delgivet med nr C(2022)7871)

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top