EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:273:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 273, 21 oktober 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 273

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
21 oktober 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1987 av den 13 oktober 2022 om undertecknande på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Malaysias regering, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1988 av den 12 juli 2022 om förlängning av den övergångsperiod för fortsatt tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med nationell rätt som avses i artikel 48.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1989 av den 20 oktober 2022 om förlängning av undantaget från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för fartygsvad/not vid fiske efter klarbult (Aphia minuta) i vissa av Italiens territorialvatten (Manfredonia)

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1990 av den 20 oktober 2022 om upphävande av godkännandet av tolylfluanid som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 7 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1991 av den 20 oktober 2022 om godkännande av didecyldimetylammoniumklorid som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 1 och 2 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1992 av den 20 oktober 2022 om godkännande av extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium från öppna och mogna blommor av Tanacetum cinerariifolium, framställt med kolvätelösningsmedel, som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 19 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1993 av den 20 oktober 2022 om godkännande av extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium från öppna och mogna blommor av Tanacetum cinerariifolium, framställt med superkritisk koldioxid, som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 19 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1994 av den 17 oktober 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av dess arbetsordning

20

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1995 av den 17 oktober 2022 om utnämning av tre företrädare för medlemsstaterna till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1996 av den 14 oktober 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2022) 7442]  ( 1 )

24

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rekommendation nr …/2022 av associeringsrådet EU–republiken Moldavien av den 22 augusti 2022 om associeringsagendan EU–Republiken Moldavien [2022/1997]

103

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top