EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:244:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 244, 21 september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 244

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
21 september 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1621 av den 20 september 2022 om ändring av förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1622 av den 17 maj 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn om tillväxtmarknader och utvecklade ekonomier ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1623 av den 14 juli 2022 om undantag från delegerad förordning (EU) 2017/891 under 2022 vad gäller värdet av saluförd produktion, den nationella strategin och återbetalningen av ekonomiskt stöd från unionen for fleråriga åtaganden inom frukt- och grönsakssektorn på grund av den kris som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1624 av den 20 september 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/607 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

8

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1625 av den 20 september 2022 om konsekvenserna av den höga representantens beslut om en omorganisation av de civila strukturerna för krishantering inom Europeiska utrikestjänsten vad gäller funktionen som civil insatschef för civila krishanteringsuppdrag

15

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1626 av den 20 september 2022 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1627 av den 19 september 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2022)6786)  ( 1 )

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008 ( EUT L 243, 20.9.2022 )

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top