EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 228, 2 september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 228

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
2 september 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien.

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1448 av den 18 juli 2022 om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av genomförandeprotokollet till det avtalet

2

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1449 av den 18 juli 2022 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1450 av den 27 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller användningen av icke-ekologiskt proteinfoder för ekologisk animalieproduktion på grund av Rysslands invasion av Ukraina ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1451 av den 1 september 2022 om godkännande av vit, eterisk kamferolja från Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. och kaneltinktur från Cinnamomum verum J. Presl. som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1452 av den 1 september 2022 om godkännande av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroxi-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoxi-4-(prop-1(trans)enyl)bensen, alfa-pentylkanelaldehyd, alfa-hexylkanelaldehyd och 2-acetylpyridin som fodertillsatser för vissa djurarter ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1453 av den 1 september 2022 om godkännande av 6-fytas framställt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fodertillsats för alla fågelarter och för alla svin och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 98/2012 (innehavare av godkännandet: Huvepharma EOOD) ( 1 )

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1454 av den 1 september 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top