EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:216:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 216, 19 augusti 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 216

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
19 augusti 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1408 av den 16 juni 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller utbetalning av förskott för vissa interventioner och stödåtgärder som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2021/2115 och (EU) nr 1308/2013

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1409 av den 18 augusti 2022 om närmare bestämmelser om driftsvillkoren för webbtjänsten och tillämpliga bestämmelser om dataskydd och säkerhet för webbtjänsten samt åtgärder för utvecklingen och den tekniska implementeringen av webbtjänsten och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1224

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1410 av den 18 augusti 2022 om en förkortad förhandsanmälningsfrist inför ankomst till hamn för unionsfiskefartyg med en total längd på 12 meter eller mer som bedriver fiske efter bestånd som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/472 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1022 och som landar sina fångster i spanska hamnar

20

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2022 av associeringsrådet EU–Centralamerika av den 23 juni 2022 om ändring av bilaga XVIII (Skyddade geografiska beteckningar) till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [2022/1411]

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top