EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:207:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 207, 9 augusti 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 207

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
9 augusti 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1380 av den 8 augusti 2022 om fastställande av regler och villkor för transportörers kontrollförfrågningar, bestämmelser om dataskydd och säkerhet för transportörernas autentiseringssystem samt reservförfaranden i händelse av teknisk omöjlighet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/1217

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1381 av den 8 augusti 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller användningsvillkoren för det nya livsmedlet galaktooligosackarid ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1382 av den 8 augusti 2022 om godkännande av ett preparat av Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 och Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1383 av den 8 augusti 2022 om godkännande av olibanumextrakt från Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. som fodertillsats för hästar och hundar ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1384 av den 8 augusti 2022 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2022 till och med den 29 september 2022 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1385 av den 8 augusti 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

115

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top