EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:205:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 205, 5 augusti 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 205

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
5 augusti 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1356 av den 4 augusti 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1357 av den 25 maj 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 vad gäller stor kammussla (Pecten maximus) i Engelska kanalen

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1358 av den 2 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av mer proportionella regler för luftfartyg som används för sport- och fritidsflyg

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1359 av den 27 juli 2022 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

99

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1360 av den 28 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller genomförandet av mer proportionella krav för luftfartyg som används för sport- och fritidsflyg

115

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1361 av den 28 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller de behöriga myndigheternas uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad vid genomförandet av reglerna för organisationer som medverkar i konstruktion och tillverkning av luftfartyg som används för sport- och fritidsflyg

127

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1362 av den 1 augusti 2022 om genomförande av Europaparlamentets och rådets genomförandeförordning (EG) nr 595/2009 vad gäller tunga släpfordons prestanda med avseende på deras påverkan på motorfordons koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning, energiförbrukning och körsträcka med nollutsläpp och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1363 av den 3 augusti 2022 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4-D, azoxistrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxipyr, iprovalikarb och siltiofam i eller på vissa produkter ( 1 )

207

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1364 av den 4 augusti 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för vätecyanid i vissa livsmedel ( 1 )

227

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1365 av den 4 augusti 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller användningsvillkoren för det nya livsmedlet DHA- och EPA-rik olja från Schizochytrium sp. ( 1 )

230

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1366 av den 4 augusti 2022 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

234

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1367 av den 4 augusti 2022 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

276

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/1368 av den 3 augusti 2022 om inrättande av grupper för civil dialog i frågor som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av beslut 2013/767/EU

278

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top