EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:201:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 1 augusti 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
1 augusti 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1329 av den 28 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1330 av den 28 juli 2022 om genomförande av artikel 11.1 i förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau

3

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1331 av den 28 juli 2022 om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1332 av den 26 juli 2022 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres” [SUB])

23

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1333 av den 28 juli 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2019/2110 om Europeiska unionens rådgivande GSFP-uppdrag i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA)

25

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1334 av den 28 juli 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2016/610 om Europeiska unionens militära GSFP-utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken (EUTM RCA)

27

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1335 av den 28 juli 2022 om ändring av beslut 2012/285/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau

29

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1336 av den 28 juli 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1337 av den 28 juli 2022 om fastställande av en mall för tillhandahållande av information till tredjelandsmedborgare om behandlingen av personuppgifter i in- och utresesystemet

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1338 av den 29 juli 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Filippinerna är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1339 av den 29 juli 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Sultanatet Oman är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1340 av den 29 juli 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Peru är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

60

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2022/1341 av den 23 juni 2022 om frivilliga prestandakrav för röntgenutrustning som används på offentliga platser (utom luftfart)

63

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2022/1342 av den 28 juli 2022 om övervakning av kvicksilver i fisk, kräftdjur och musslor

71

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1096 av den 30 juni 2022 om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Korea är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( EUT L 176, 1.7.2022 )

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top