EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:187:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 187, 14 juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
14 juli 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1206 av den 12 juli 2022 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

1

 

*

ÖVERSÄTTNING – Konvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1207 av den 12 juli 2022 om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Kroatien

16

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1208 av den 12 juli 2022 om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Kroatien

18

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1209 av den 5 maj 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 vad gäller förfarandet för påförande av administrativa sanktionsavgifter och metoderna för deras beräkning och uppbörd ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1210 av den 13 juli 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller formatet för insiderförteckningar och deras uppdateringar ( 1 )

23

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1211 av den 12 juli 2022 om Kroatiens införande av euron den 1 januari 2023

31

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1212 av den 12 juli 2022 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banco de Portugal

35

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 276/21/KOL av den 8 december 2021 om Norges regionalstödskarta 2022–2027 (Norge) [2022/1213]

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/469 av den 14 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 923/2012, förordning (EU) nr 139/2014 samt förordning (EU) 2017/373 vad gäller krav för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, utformning av luftrumsstrukturer och datakvalitet, säkerhet på banan och om upphävande av förordning (EU) nr 73/2010 ( EUT L 104, 3.4.2020 )

58

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten ( EUT L 433 I, 22.12.2020 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top