EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:184:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 184, 11 juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 184

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
11 juli 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1180 av den 11 januari 2022 om rättelse av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1181 av den 8 juli 2022 om ändring av inledningen i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1182 av den 4 juli 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Derecske alma” [SGB])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1183 av den 8 juli 2022 om ändring av bilagorna II och IV till genomförandeförordning (EU) 2020/2002 vad gäller anmälan och rapportering inom unionen om påvisande av vissa förtecknade sjukdomar ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1184 av den 8 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1185 av den 8 juli 2022 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1186 av den 8 juli 2022 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen L+R Propanol PT1 Family ( 1 )

41

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1187 av den 7 juli 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2022/493 vad gäller den slutliga tilldelningen av unionsstöd till medlemsstaterna för frukt och grönsaker i skolan och för skolmjölk för perioden 1 augusti 2022–31 juli 2023 [delgivet med nr C(2022) 4873]

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1188 av den 8 juli 2022 om ändring av bilagorna I och II till genomförandebeslut (EU) 2021/260 vad gäller medlemsstater eller delar av dessa vars nationella åtgärder mot vissa sjukdomar hos vattenlevande djur har godkänts i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 ( 1 )

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1189 av den 8 juli 2022 om vissa nödåtgärder mot afrikansk svinpest i Tyskland (delgivet med nr C(2022)4962)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top