EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:172:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 172, 29 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 172

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
29 juni 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1022 av den 9 juni 2022 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av protokollet om särskilda frågor rörande gruvdrifts-, jordbruks- och byggindustriutrustning till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (MAC-protokollet)

1

 

*

Information om ikraftträdande av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1023 av den 28 juni 2022 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av havrelecitin i kakao- och chokladvaror som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG ( 1 )

5

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1024 av den 7 april 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partskonferensen för Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel vad gäller ändringar av bilaga III till den konventionen

9

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1025 av den 2 juni 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det femtonde mötet i partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall vad gäller vissa ändringar av artikel 6.2 i den konventionen

11

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1026 av den 21 juni 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande ändring av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna och protokoll 32 om finansiella villkor för genomförandet av artikel 82, fogade till EES-avtalet (InvestEU) ( 1 )

13

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1027 av den 28 juni 2022 om de finansiella bidrag som parterna ska betala till Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet den andra delbetalningen för 2022

18

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1028 av den 27 juni 2022 om ändring av beslut (EU) 2021/355 vad gäller vissa anläggningar i Danmark, Frankrike och Sverige som ingår i förteckningen över anläggningar som omfattas av unionens system för handel med utsläppsrätter som fastställs i direktiv 2003/87/EG [delgivet med nr C(2022) 4289]  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1029 av den 28 juni 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/919 vad gäller harmoniserade standarder för huvuddata för båtar, framdrivningssystem med gasol för båtar och fartyg och bestämning av maximal framdrivningseffekt för båtar med en skrovlängd mellan 8 och 24 meter ( 1 )

25

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2022 av den gemensamma kommitté som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan av den 13 juni 2022 om ersättande av bilaga IV till Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan [2022/1030]

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top