EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 148, 31 maj 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 148

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
31 maj 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/838 av den 30 maj 2022 om ändring av förordning (EU) 2018/1727 vad gäller bevarande, analys och lagring vid Eurojust av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott som hör samman med sådan brottslighet

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/839 av den 30 maj 2022 om fastställande av övergångsbestämmelser för förpackning och märkning av veterinärmedicinska läkemedel som godkänts eller registrerats i enlighet med direktiv 2001/82/EG eller förordning (EG) nr 726/2004 ( 1 )

6

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/840 av den 30 maj 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/841 av den 24 maj 2022 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Bolandin” (SUB)

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/842 av den 24 maj 2022 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Abadía Retuerta” (SUB)

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/843 av den 24 maj 2022 om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Colli Berici” [SUB])

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/844 av den 30 maj 2022 om rättelse av den svenska språkversionen av förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/845 av den 30 maj 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

26

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2022/846 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 maj 2022 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) (EU BAM Libyen/1/2022)

38

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/847 av den 30 maj 2022 till stöd för insatserna för att förhindra och bekämpa olaglig spridning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition och inverkan av dessa i Amerika

40

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/848 av den 30 maj 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2020/1464 om främjande av effektiv vapenexportkontroll

50

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/849 av den 30 maj 2022 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top