EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 141, 20 maj 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
20 maj 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/786 av den 10 februari 2022 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/787 av den 13 maj 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Cancoillotte” (SGB)

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/788 av den 16 maj 2022 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/789 av den 18 maj 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/790 av den 19 maj 2022 om rättelse av vissa språkversioner av förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/791 av den 19 maj 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1185 vad gäller anmälan av lagernivåerna för spannmål, oljeväxtfrön och ris

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/792 av den 19 maj 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/793 av den 16 maj 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller antagandet av associeringsagendan EU–Georgien 2021–2027

47

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/794 av den 16 maj 2022 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Estland

51

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/795 av den 10 september 2021 om det statliga stöd SA.48171 (2018/C) (f.d. 2018/NN, f.d. 2017/FC) som Italien har genomfört till förmån för Alitalia [delgivet med nr C(2021) 6659]  ( 1 )

53

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/796 av den 12 maj 2022 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av bilaga XVIII till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan

111

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/797 av den 19 maj 2022 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 × DAS-40278-9 och dess klyvningsprodukt T25 × DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2022) 3179]  ( 1 )

116

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/798 av den 19 maj 2022 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87769 × MON 89788 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med C(2022) 3182)  ( 1 )

123

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2022/581 av den 8 april 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 110, 8.4.2022 )

130

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2022/582 av den 8 april 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 110, 8.4.2022 )

131

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top