EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:139:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 139, 18 maj 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
18 maj 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/759 av den 14 december 2021 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller en metod för beräkning av den mängd förnybar energi som används för kylning och fjärrkyla

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/760 av den 8 april 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2306 vad gäller övergångsbestämmelser för kontrollintyg som utfärdats i Ukraina

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/761 av den 13 maj 2022 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Agneau du Périgord” (SGB)

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/762 av den 12 maj 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för hamnstatskontroll inom ramen för samförståndsavtalet om hamnstatskontroll vad gäller Ryska federationens medlemskap i samförståndsavtalet om hamnstatskontroll

16

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/763 av den 21 december 2021 Om det statliga stöd SA.60165- 2021/C (f.d. 2021/N) som Portugal planerar att genomföra till förmånför TAP SGPS (delgivet mednr C(2021)9941)  ( 1 )

19

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/764 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Kroatien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2284)  ( 1 )

72

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/765 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Finland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2285)  ( 1 )

81

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/766 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Irland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2287)  ( 1 )

89

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/767 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Portugal i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2288]  ( 1 )

97

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/768 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Slovakien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2289)  ( 1 )

107

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/769 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Litauen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2290]  ( 1 )

116

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/770 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Danmark i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2291]  ( 1 )

124

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/771 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Estland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2292]  ( 1 )

133

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/772 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Tjeckien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2293]  ( 1 )

143

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/773 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Italien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2294]  ( 1 )

153

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/774 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Österrike i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022)2297)  ( 1 )

162

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/775 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Ungern i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2298]  ( 1 )

172

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/776 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Spanien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden [delgivet med nr C(2022) 2300]  ( 1 )

182

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/777 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Slovenien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2302)  ( 1 )

191

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/778 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Bulgarien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2303)  ( 1 )

199

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/779 av den 13 april 2022 om överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan som har lämnats in av Polen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden (delgivet med nr C(2022) 2304)  ( 1 )

208

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/780 av den 13 april 2022 om bristande överensstämmelse vad gäller vissa prestationsmål i det utkast till prestationsplan på nivån för funktionella luftrumsblock som har lämnats in av Schweiz i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den tredje referensperioden samt rekommendationer för översyn av dessa mål (delgivet med nr C(2022)2313)  ( 1 )

218

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top