EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:136:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 136, 13 maj 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 136

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
13 maj 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/730 av den 6 maj 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Wrångebäcksost” (SUB))

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/731 av den 12 maj 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/1266 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater och av genomförandeförordning (EU) 2021/1267 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/732 av den 12 maj 2022 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2022 till och med den 29 juni 2022 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/733 av den 12 maj 2022 om rättelse av vissa språkversioner av genomförandeförordning (EU) 2021/983 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av aluminiumfolie för vidare förädling med ursprung i Folkrepubliken Kina och genomförandeförordning (EU) 2021/2170 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av aluminiumfolie för vidare förädling med ursprung i Folkrepubliken Kina

102

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2022/734 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 10 maj 2022 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (Eulex Kosovo/1/2022)

104

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/735 av den 12 maj 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2021/1200 i syfte att tidigarelägga utgången av mandatperioden för den nuvarande ordföranden i Europeiska unionens militära kommitté och tidigarelägga utnämningen av nästa ordförande i Europeiska unionens militära kommitté

106

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/736 av den 11 maj 2022 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomst av spårhalter av hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav (delgivet med nr C(2022) 3009)  ( 1 )

108

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Beslut GB(D)06–2021 om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade vid behandling av personuppgifter inom ramen för det gemensamma företaget Sesar 3:s funktion [2022/737]

112

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top