EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 107, 6 april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
6 april 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 2006/112/EG och (EU) 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser

1

 

*

Rådets direktiv (EU) 2022/543 av den 5 april 2022 om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 vad gäller skattefria butiker i den franska terminalen till tunneln under Engelska kanalen

13

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/544 av den 4 april 2022 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien

16

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/545 av den 26 januari 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata och för typgodkännande av dessa apparater som separata tekniska enheter samt om ändring av bilaga II till den förordningen ( 1 )

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/546 av den 31 mars 2022 om tillfällig stängning av fisket efter kungsfiskar i NAFO 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/547 av den 5 april 2022 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av superabsorberande polymerer med ursprung i Republiken Korea

27

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/548 av den 24 mars 2022 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Frankrike – EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/549 av den 17 mars 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna A och B till den konventionen

78

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/550 av den 17 mars 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar under den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller det planerade antagandet av ett beslut om fastställande av gränsvärden för kvicksilverhaltigt avfall, enligt artikel 11.2 i den konventionen

80

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/551 av den 4 april 2022 om ändring av genomförandebeslut (FEU) 2021/85 om likvärdighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller Amerikas förenta staters regelverk för centrala motparter som auktoriserats och övervakas av U.S. Securities and Exchange Commission ( 1 )

82

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/552 av den 4 april 2022 om fastställande av att nationella värdepappersbörser i Förenta staterna som är registrerade hos Securities and Exchange Commission uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2014/65/EU och är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll ( 1 )

85

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2022/553 av den 5 april 2022 om övervakning av förekomsten av alternariatoxiner i livsmedel

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top