EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:101:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 101, 29 mars 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 101

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
29 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/496 av den 28 mars 2022 om godkännande av Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV), isolat BV-0004 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/497 av den 28 mars 2022 om ändring och rättelse av bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2021/403 vad gäller vissa förlagor till djurhälsointyg, kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och försäkringar för förflyttning mellan medlemsstater och införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur ( 1 )

6

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/498 av den 22 mars 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/167 vad gäller harmoniserade standarder för lavinsändare, markstationer och system för satellitkommunikation, mobila markstationer på land, mobila markstationer för sjöfart, utrustning för IMT-mobilnät, fasta radiosystem, digitala markbundna tv-sändare, system för mobil kommunikation ombord på luftfartyg, radioutrustning med multi-Gb/s-hastighet, rundradioljudmottagare, drivrutiner för induktionsslingor för ljudfrekvens, primär övervakningsradar och TETRA-radioutrustning ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/499 av den 23 mars 2022 om godkännande av ändringar till nationella planer, vad gäller Cypern och Slovenien, för genomförandet av valideringssystemen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009 [delgivet med nr C(2022) 1844] (Endast de grekiska och slovenska texterna är giltiga)

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/500 av den 25 mars 2022 om fastställande av att Rysslands militära aggression mot Ukraina utgör en exceptionell händelse som orsakar en betydande marknadsstörning

45

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top