EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:093:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 093, 22 mars 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 93

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
22 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/455 av den 14 mars 2022 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 vad gäller förteckningen över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande stat för varje luftfartygsoperatör ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/456 av den 21 mars 2022 om godkännande av allmänkemikalien kitosan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

138

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/457 av den 9 mars 2022 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ)

142

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/458 av den 9 mars 2022 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien (EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive)

144

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/459 av den 10 september 2021 om statligt stöd SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) och SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) som genomförts av Danmark och Sverige för PostNord AB och Post Danmark A/S [delgivet med nr C(2021) 6568]  ( 1 )

146

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/460 av den 4 mars 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/788 om bestämmelser för övervakning och rapportering av infektioner med SARS-CoV-2 hos vissa djurarter [delgivet med nr C(2022) 1270]  ( 1 )

191

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/461 av den 15 mars 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/570 vad gäller rescEU:s transport- och logistikresurser [delgivet med nr C(2022) 1685]  ( 1 )

193

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top