EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:087:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 087, 15 mars 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 87

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
15 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/421 av den 14 mars 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/422 av den 14 mars 2022 om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/423 av den 14 mars 2022 om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/424 av den 14 mars 2022 om ändring och rättelse av bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka hästdjur, köttprodukter, mjölk, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter, fjälster och vattenlevande djur får föras in till unionen ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/425 av den 14 mars 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller senareläggning av övergångsdatumen för användning av vissa obemannade luftfartygssystem i den ”öppna” kategorin och tillämpningsdatumen för standardscenarier för drift som utförs inom eller utom synhåll ( 1 )

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/426 av den 14 mars 2022 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top