EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:019:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 019, 28 januari 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
28 januari 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/111 av den 25 januari 2022 om ändring av förordning (EU) 2019/216 vad gäller unionens tullkvot för nötkött av hög kvalitet från Paraguay

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/112 av den 25 januari 2022 om ändring av förordning (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelagd tillämpning av villkoren för egentillverkade produkter ( 1 )

3

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/113 av den 27 januari 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/114 av den 26 januari 2022 om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten SchwabEX-Guard ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/115 av den 26 januari 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/116 av den 27 januari 2022 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av acesulfamkalium med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/117 av den 27 januari 2022 om ändring för trehundratjugoåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

65

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (GUSP) 2022/118 av den 27 januari 2022 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

67

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/119 av den 26 januari 2022 om upphävande av beslut 2004/613/EG om inrättande av en rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet

71

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/120 av den 26 januari 2022 om ändring av beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land [delgivet med nr C(2022) 367]  ( 1 )

72

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/121 av den 27 januari 2022 om interna regler för tillhandahållande av information till registrerade och begränsning av vissa av deras rättigheter i samband med behandling av personuppgifter vid hantering av begäranden och klagomål i enlighet med tjänsteföreskrifterna

77

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2021 av Europeiska unionens och schweiz gemensamma luftfartskommitté inrättad i enlighet med avtalet mellan europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 8 december 2021 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart [2022/122]

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top