EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:004:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 004, 7 januari 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 4

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
7 januari 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/8 av den 6 januari 2022 om ändring för trehundratjugosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/9 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagan till protokollet om förebyggande och eliminering av förorening av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan eller förbränning till havs (dumpningsprotokollet)

4

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/10 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna I, II och IV till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter (LBS-protokollet)

6

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/11 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna I, II, III och IV och avsnitt A i bilaga VII till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (offshore-protokollet)

8

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/12 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om att lägga fram ett förslag om att utse Medelhavet som helhet till utsläppskontrollområde för svaveloxider (Med SOx ECA) i enlighet med bilaga VI till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpolkonventionen)

10

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/13 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om att ändra den regionala planen för hantering av marint skräp i Medelhavet inom ramen för artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter (LBS-protokollet)

12

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/14 av den 2 december 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 22:a mötet för de fördragsslutande parterna i konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) och dess protokoll vad gäller antagandet av ett beslut om antagande av regionala planer för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och hantering av avloppsslam inom ramen för artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter (LBS-protokollet)

14

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/15 av den 6 januari 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/1195 vad gäller harmoniserade standarder för sterilisering av medicintekniska produkter, aseptisk behandling av medicintekniska produkter, ledningssystem för kvalitet, symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare samt krav för att fastställa metrologisk spårbarhet av värden som tilldelas kalibratorer, truenesskontrollmaterial och humanprover

16

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top