EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:432:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 432, 3 december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 432

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
3 december 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2126 av den 29 september 2021 om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2127 av den 29 september 2021 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet

7

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2128 av den 1 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1529 vad gäller fastställande av vissa speficika mål och tematiska prioriteringar för stöd inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2129 av den 2 december 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av kalciumfruktoborat som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2130 av den 2 december 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1201 vad gäller förteckningarna över växter för vilka det är känt att de är mottagliga för Xylella fastidiosa

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/2131 av den 25 november 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 32 om finansiella villkor för genomförande av artikel 82, fogat till EES-avtalet ( 1 )

32

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/2132 av den 29 november 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering, vad gäller antagandet av gemensamma kommitténs arbetsordning

34

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2133 av den 2 december 2021 till stöd för det övergripande programmet för stöd till ansträngningarna för att förebygga och bekämpa olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen samt konventionell ammunition i Sydösteuropa

36

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2134 av den 2 december 2021 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den georgiska försvarsmakten

55

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2135 av den 2 december 2021 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den ukrainska försvarsmakten

59

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2136 av den 2 december 2021 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Republiken Moldaviens försvarsmakt

63

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2137 av den 2 december 2021 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Republiken Malis försvarsmakt i anslutning till EU:s utbildningsuppdrag i Mali

67

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2138 av den 2 december 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2018/2011 till stöd för att integrera jämställdhet i politik, program och åtgärder i kampen mot olaglig handel med och missbruk av handeldvapen i linje med agendan för kvinnor, fred och säkerhet

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top