EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:427:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 427, 30 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 427

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
30 november 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/2084 av den 24 november 2021 om unionens deltagande i det europeiska partnerskap för metrologi som har inletts av flera medlemsstater

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/2085 av den 19 november 2021 om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa och om upphävande av förordningarna (EG) nr 219/2007, (EU) nr 557/2014, (EU) nr 558/2014, (EU) nr 559/2014, (EU) nr 560/2014, (EU) nr 561/2014 och (EU) nr 642/2014

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2086 av den 5 juli 2021 om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 i syfte att lägga till utfällda fosfatsalter och derivat av dessa som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter ( 1 )

120

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2087 av den 6 juli 2021 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 i syfte att lägga till material från termisk oxidation och derivat av dessa som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter ( 1 )

130

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2088 av den 7 juli 2021 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 i syfte att lägga till pyrolys- och förgasningsmaterial som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter ( 1 )

140

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2089 av den 21 september 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2122 vad gäller vissa kategorier av varor som utgör en låg risk, varor som ingår i passagerares personliga bagage och sällskapsdjur som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer samt om ändring av den delegerade förordningen och delegerad förordning (EU) 2019/2074 vad gäller hänvisningar till viss upphävd lagstiftning ( 1 )

149

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2090 av den 25 november 2021 om att inte godkänna titandioxid som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

160

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2091 av den 26 november 2021 om återbetalning i enlighet med artikel 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av de anslag som överförts från budgetåret 2021

162

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2092 av den 29 november 2021 om godkännande av kaliumdiformiat som fodertillsats för slaktsvin och avvanda smågrisar ( 1 )

166

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2093 av den 29 november 2021 om godkännande av dinatrium-5’-guanylat som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

169

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2094 av den 29 november 2021 om godkännande av dekokinat (Deccox och Avi-Deccox 60G) som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Zoetis Belgium SA) och om upphävande av förordning (EG) nr 1289/2004 ( 1 )

173

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2095 av den 29 november 2021 om godkännande av L-lysinbas, L-lysinmonohydroklorid och L-lysinsulfat som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

179

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2096 av den 29 november 2021 om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei CBS 143953 som fodertillsats för alla fjäderfäarter, slaktsvin, smågrisar och alla mindre vanligt förekommande svinarter (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd, som i unionen företräds av Genencor International B.V.) ( 1 )

187

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2097 av den 29 november 2021 om godkännande av ett preparat av bensoesyra, kalciumformiat och fumarsyra som fodertillsats för slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Novus Europe NV) ( 1 )

190

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/2098 av den 25 november 2021 om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen

194

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2082 av den 26 november 2021 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 vad gäller det gemensamma europeiska riskklassificeringssystemet ( EUT L 426, 29.11.2021 )

196

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top