EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 415, 22 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 415

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
22 november 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2026 av den 13 september 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/592 vad gäller vissa tillfälliga undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin samt deras tillämpningsperiod

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2027 av den 13 september 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/884 vad gäller undantag från delegerad förordning (EU) 2016/1149 för att hantera den kris som orsakas av covid-19-pandemin inom vinsektorn samt om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1149

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2028 av den 15 november 2021 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Cerezas de la Montaña de Alicante” [SGB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2029 av den 19 november 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av 3-fukosyllaktos (3-FL) som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/2030 av den 19 november 2021 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller N,N-dimetylformamid ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2031 av den 19 november 2021 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2032 av den 19 november 2021 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för militära enheter som utbildas av EU:s utbildningsuppdrag i Moçambique

25

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2033 av den 19 november 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2019/97 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top