EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:407:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 407, 17 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 407

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
17 november 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/2002 av den 15 november 2021 om ändring av förordning (EU) 2021/90 om fastställande för 2021 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2003 av den 6 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 genom inrättande av unionsplattformen för utveckling av förnybar energi ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2004 av den 10 november 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Vänerlöjrom” [SUB])

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2005 av den 16 november 2021 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1799 vad gäller mappningstabeller som anger hur externa ratinginstituts kreditriskbedömningar motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2006 av den 16 november 2021 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1800 vad gäller placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2007 av den 16 november 2021 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller den särskilda ordningen för små företag

27

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2008 av den 16 november 2021 om ändring och uppdatering av beslut (Gusp) 2018/340 om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top