EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:400:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 400, 12 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 400

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
12 november 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1959 av den 11 november 2021 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1960 av den 11 november 2021 om genomförande av förordning (EU) 2019/1890 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet

11

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1961 av den 5 augusti 2021 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att beakta utvecklingen när det gäller vikten hos nya personbilar som registrerats under 2017, 2018 och 2019 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1962 av den 12 augusti 2021 om rättelse av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1963 av den 8 november 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller säkerhetsledningssystem i underhållsorganisationer och om rättelse av den förordningen ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1964 av den 11 november 2021 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2021 till och med den 30 december 2021 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

52

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1965 av den 11 november 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

148

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1966 av den 11 november 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2019/1894 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet

157

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1967 av den 11 november 2021 om inrättande av ett obligatoriskt centralt dataregister och en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG ( 1 )

160

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top