EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:361:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 361, 12 oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 361

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
12 oktober 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1793 av den 6 oktober 2021 om stängning av fisket efter storögd tonfisk i Atlanten med fartyg som för portugisisk flagg

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1794 av den 8 oktober 2021 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1795 av den 11 oktober 2021 om rättelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för terbutylazin i eller på vissa produkter ( 1 )

43

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1796 av den 28 september 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den kommission som inrättats genom konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten vad gäller ett beslut om inrättande av det marina skyddsområdet Nordatlantiska strömmen och Evlanov Seamount (NACES MPA) och en rekommendation om förvaltningen av NACES MPA

46

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1797 av den 5 oktober 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté i dess konstellation för handelsfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller ändringen av tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) till bilaga XVII till det avtalet

48

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1798 av den 7 oktober 2021 om förlängning av mandatperioden för verkställande direktören för Europol

50

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1799 av den 11 oktober 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2018/1544 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

51

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1800 av den 11 oktober 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2019/1720 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

52

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1801 av den 11 oktober 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1616 vad gäller harmoniserade standarder för industriella rörledningar av metalliska material, skruvförband till rörflänsar och flänsförband samt eldrörspannor av rostfritt stål

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top