EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:360:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 360, 11 oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 360

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
11 oktober 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1772 av den 28 juni 2021 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/679 om adekvat skydd av personuppgifter i Förenade kungariket [delgivet med nr C(2021) 4800]  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1773 av den 28 juni 2021 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om adekvat skydd av personuppgifter i Förenade kungariket [delgivet med nr C(2021) 4801]

69

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1774 av den 5 oktober 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2018/1493 om bemyndigande för Ungern att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

108

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1775 av den 5 oktober 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2018/789 om bemyndigande för Ungern att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

110

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1776 av den 5 oktober 2021 om ändring av beslut 2009/791/EG om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

112

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1777 av den 5 oktober 2021 om tillstånd för Italien att tillämpa nedsatta skattesatser för dieselbrännolja för uppvärmning och för elektricitet som levereras i kommunen Campione d’Italia

115

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1778 av den 5 oktober 2021 om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

117

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1779 av den 5 oktober 2021 om ändring av genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

120

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1780 av den 5 oktober 2021 om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

122

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/1781 av den 7 oktober 2021 om tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 med avseende på Gambia

124

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2021/1782 av den 8 oktober 2021 om ändring av rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner

128

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top