EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 339, 24 september 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 339

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
24 september 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1701 av den 21 september 2021 om ändring av förordning (EU) 2020/2222 för att förlänga giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som bedriver verksamhet via den fasta förbindelsen under Engelska kanalen ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1702 av den 12 juli 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av ytterligare inslag i och detaljerade regler för InvestEU:s resultattavla

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1703 av den 13 juli 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av produkter av animaliskt ursprung som ingår i sammansatta produkter ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704 av den 14 juli 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 vad gäller närmare detaljer för de statistiska uppgifter som skatte- och tullmyndigheterna ska lämna och om ändring av bilagorna V och VI ( 1 )

33

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1705 av den 14 juli 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung ( 1 )

40

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1706 av den 14 juli 2021 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen ( 1 )

56

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1707 av den 22 september 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1708 av den 23 september 2021 om tillägg till 2021 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2020 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1709 av den 23 september 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung ( 1 )

84

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1710 av den 21 september 2021 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den specialiserade kommitté för samordning av de sociala trygghetssystemen som inrättats genom avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, vad gäller antagande av ett beslut om att ändra bilagorna till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen

89

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/1711 av den 23 september 2021 om utnämning av ledamöter i den urvalskommitté som ska bistå kommissionen vid urvalet av kandidater som ska tjänstgöra som ledamöter av internationella investeringsdomstolar

123

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top