EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:300:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 300, 24 augusti 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 300

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
24 augusti 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1384 av den 13 augusti 2021 om ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Återlämna plasten (ReturnthePlastics): ett medborgarinitiativ för att införa ett EU-omfattande pantsystem för att återvinna plastflaskor” i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 [delgivet med nr C(2021) 5953]

2

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1385 av den 17 augusti 2021 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av foder och andra produkter än livsmedel och foder som innehåller eller består av den genetiskt modifierade rapsen GT73 (MON-ØØØ73-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med nr C(2021) 5992)  ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1386 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2021) 5993]  ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1387 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 × DAS–44406–6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2021) 5994]  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1388 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 och av den genetiskt modifierade majsen som kombinerar två eller tre av de enskilda händelserna 1507, MIR162, MON810 och NK603, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) (delgivet med nr C(2021) 5995)  ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1389 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade bomullen GHB614 × T304-40 × GHB119, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2021) 5996]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1390 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2021) 5997]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1391 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade rapsen Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 och Rf3 × GT73, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2021) 5998]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1392 av den 17 augusti 2021 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt 11 (SYN-BTØ11-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2021) 5999]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1393 av den 17 augusti 2021 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med nr C(2021) 6001)  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1394 av den 17 augusti 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 och av genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 och 59122, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (delgivet med nr C(2021) 6002)  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1395 av den 20 augusti 2021 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2021) 6253)  ( 1 )

70

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2021/1396 av den 13 augusti 2021 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 680/2014 och (EU) 2016/2070 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken (ECB/2021/39)

74

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/EG/2021 av den 28 juli 2021 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japan om ömsesidigt erkännande rörande registrering av ett organ för bedömning av överensstämmelse inom ramen för sektorsbilagan om teleterminalutrustning och radioutrustning [2021/1397]

78

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top