EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:272:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 272, 30 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 272

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
30 juli 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1241 av den 29 juli 2021 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1242 av den 29 juli 2021 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1243 av den 19 april 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om installationshjälp för alkolås i motorfordon och om ändring av bilaga II till den förordningen ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1244 av den 20 maj 2021 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 vad gäller standardiserad tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll samt krav och förfaranden för tillgång till säkerhetsrelaterad fordonsinformation

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1245 av den 23 juli 2021 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ”Coteaux du Pont du Gard” (SGB)

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1246 av den 28 juli 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1247 av den 29 juli 2021 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för mandestrobin i druvor och jordgubbar ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1248 av den 29 juli 2021 om åtgärder avseende god distributionssed för veterinärmedicinska läkemedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 ( 1 )

46

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1249 av den 26 juli 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, fogat till EES-avtalet (Budgetpost 07 20 03 01 – Social trygghet) ( 1 )

67

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1250 av den 26 juli 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, fogat till EES-avtalet (Europeiska försvarsfonden) ( 1 )

69

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1251 av den 29 juli 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

71

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1252 av den 29 juli 2021 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top