EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:256:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 19 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
19 juli 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1172 av den 18 juni 2021 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/1173 av den 13 juli 2021 om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem och om upphävande av förordning (EU) 2018/1488

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1174 av den 12 juli 2021 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Asparago di Badoere” [SGB])

52

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1175 av den 16 juli 2021 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyoler i vissa energireducerade konfektyrvaror ( 1 )

53

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1176 av den 16 juli 2021 om ändring av bilagorna III, V, VII och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller genotypning av positiva TSE-fall hos getter, åldersbestämning av får och getter, tillämpliga åtgärder i en besättning med atypisk skrapie och villkor för import av produkter från nötkreatur, får och getter ( 1 )

56

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1177 av den 16 juli 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/408 vad gäller strykning av propoxikarbazon från förteckningen över verksamma ämnen som ska betraktas som kandidatämnen för substitution ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1178 av den 16 juli 2021 om ändring av vissa bilagor till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller vissa förteckningar över tredjeländer från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen ( 1 )

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1179 av den 16 juli 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 vad gäller aggregerade tabeller och mikrodatafiler för översändande av uppgifter ( 1 )

89

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1180 av den 13 juli 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det skriftliga förfarandet av parterna i consensusöverenskommelsen om statsstödda exportkrediter vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bestämmelserna om marknadsreferensräntesatser i consensusöverenskommelsen

97

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1181 av den 13 juli 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning

99

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1182 av den 16 juli 2021 om de harmoniserade standarder för medicintekniska produkter som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745

100

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1183 av den 16 juli 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/450 vad gäller offentliggörande av hänvisningarna till europeiska bedömningsdokument för vissa byggprodukter ( 1 )

103

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Revisionsrättens beslut nr 41/2021 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

106

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top