EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:238:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 238, 6 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 238

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
6 juli 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1096 av den 21 april 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller märkningsbestämmelser för blends

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1097 av den 1 juli 2021 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Garbanzo de Fuentesaúco” [SGB])

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1098 av den 2 juli 2021 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 24-epibrassinolid, lökextrakt Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat och natrium-p-nitrofenolat i eller på vissa produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1099 av den 5 juli 2021 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1100 av den 5 juli 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet

32

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1101 av den 20 maj 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Världshälsoförsamlingens sjuttiofjärde möte

79

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1102 av den 28 juni 2021 om en begäran till kommissionen att lägga fram en studie om unionens situation och alternativ i fråga om införsel, utvärdering, produktion, utsläppande på marknaden och användning av biologiska bekämpningsmedel som är ryggradslösa djur inom unionens territorium, och ett förslag, om så är lämpligt med hänsyn till resultaten av studien

81

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1103 av den 5 juli 2021 om erkännande av Brasiliens rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner som ingås av brasilianska institut som står under tillsyn av Brasiliens centralbank som likvärdiga med vissa krav i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

84

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1104 av den 5 juli 2021 om erkännande av Kanadas rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner som står under tillsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions som likvärdiga med vissa krav i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

89

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1105 av den 5 juli 2021 om erkännande av Singapores rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner som står under tillsyn av Singapores penningpolitiska myndighet som likvärdiga med vissa krav i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

94

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1106 av den 5 juli 2021 om erkännande av Australiens rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner som står under tillsyn av Australiens tillsynsmyndighet som likvärdiga med vissa krav i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

99

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1107 av den 5 juli 2021 om erkännande av Hongkongs rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner som står under tillsyn av Hongkongs penningpolitiska myndighet som likvärdiga med vissa krav i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

104

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1108 av den 5 juli 2021 om erkännande av Förenta staternas rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner som övervakas av Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm Credit Administration och Federal Housing Finance Agency som likvärdiga med vissa krav i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( 1 )

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top