EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:227:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 227, 28 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 227

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
28 juni 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1050 av den 21 juni 2021 om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/1051 av den 18 juni 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

3

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/1052 av den 18 juni 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1053 av den 25 juni 2021 om upphävande av den slutgiltiga antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2015/2272

35

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1054 av den 21 juni 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar I Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormer för olivoljor och olivoljor av pressrester och analysmetoden för bestämning av halten av stigmastadiener i vegetabiliska oljor

37

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1055 av den 21 juni 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom ramen för konferensen mellan de avtalsslutande parterna i konventionen om insamling, deponering och mottagande av avfall som genererats vid sjöfart på Rhen och övriga inre vattenvägar (CDNI), om antagandet av en resolution som syftar till att utvidga förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från hushåll till fartyg på inre vattenvägar som transporterar mellan 12 och 50 passagerare

39

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top