EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:218:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 218, 18 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 218

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
18 juni 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/986 av den 29 april 2021 om godkännande av Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrås beslut om antagande av byråns bestämmelser om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material (delgivet med nr C(2021) 2893)

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/987 av den 16 juni 2021 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av Förenade kungariket inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2021) 4114]

3

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/988 av den 16 juni 2021 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2021) 4118]

9

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/989 av den 17 juni 2021 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2021) 4257)  ( 1 )

41

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Beslut av Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå om antagande av byråns bestämmelser om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material och om upphävande av bestämmelserna för Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå av den 5 maj 1960, i deras ändrade lydelse enligt förordningen av den 15 juli 1975

56

 

*

Bestämmelser för Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top